Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Akademia handlowa
Poznaj podstawowe informacje o naszej platformie i doskonal swoje umiejętności handlowe dzięki naszym filmom instruktażowym i innym materiałom edukacyjnym.

Czym jest „Zlecenie zatrzymania gwarantowanego”?

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności na rynku (np. podczas gwałtownej fluktuacji cen) Twoje zlecenie Zamknięcia w momencie straty może nie zostać wykonane przy dokładnie określonym przez Ciebie kursie (cenie). Ta funkcja spowoduje zamknięcie pozycji przy określonym przez Ciebie poziomie kursu (ceny), nawet jeśli cena rynkowa przekroczy ten poziom. Po osiągnięciu tego określonego poziomu, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich instrumentów i za pośrednictwem dodatkowego spreadu pobierana jest opłata.

Cechy zlecenia zatrzymania gwarantowanego (Guaranteed Stop Order)

 • Może zostać złożone wyłącznie dla nowej pozycji i nie może zostać dodane dla pozycji już istniejącej.
  • Może być aktywowane/edytowane jedynie podczas godzin handlowych obowiązujących dla danego instrumentu
  • Po złożeniu Zlecenia zatrzymania gwarantowanego, nie można go odwołać, natomiast można je modyfikować.
  • Dodatkowy spread naliczany po złożeniu zlecenia zatrzymania gwarantowanego nie podlega zwrotowi, ale jest widoczny przed zdeklarowaniem takiego zlecenia.
  • Przy składaniu Zlecenia zatrzymania gwarantowanego należy wziąć pod uwagę pewne wartości dystansu (dystans minimalny i maksymalny) od bieżącego kursu (cena) instrumentu, zgodnie z informacjami na platformie handlowej.

  Aby zapoznać się z zasadą działania tej funkcji, spójrzmy na poniższy przykład:

  Kurs Kupna/Sprzedaży spółki Alphabet wynosi $500/$498.
  Kupujesz 10 kontraktów CFD na udziały spółki Alphabet. Przyjmijmy, że dodatkowy spread dla Zlecenia zatrzymania gwarantowanego wynosi $10.
  Ustawiasz Zlecenie zatrzymania gwarantowanego na $450.
  Kurs sprzedaży dla Alphabet spada do $400 → pozycja zostanie zamknięta na $450 a nie $400.
  P&L przy Zleceniu zatrzymania gwarantowanego: ($450 - $500)*10 - $10 = strata $510.
  P&L bez Zlecenia zatrzymania gwarantowanego: ($400 - $500)*10 = strata w wysokości $1000.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!

Plus500 nie twierdzi, że jest oficjalną instytucją akademicką, która została uznana przez jakiekolwiek państwo/rząd.

Przetestuj swoją wiedzę

Gotowy na następny krok w Twojej podróży?

Dlaczego Plus500?

Ochrona i bezpieczeństwo

Twoje dane są bezpieczne, a Twoje fundusze są przechowywane na segregowanych kontach bankowych, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi.

Profesjonalne wsparcie

Korzystaj z całodobowej, dedykowanej obsługi klienta, dostępnej w wielu językach.

Regulacje prawne

Spółka Plus500CY Ltd posiada autoryzację Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i podlega jej regulacjom (licencja nr 250/14).

Niezawodność

Plus500 Ltd jest firmą FTSE 250 notowaną na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla spółek giełdowych.