Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handel Akcjami z Kontraktami CFD

Kiedy pojawiły się CFD?

Istnieje wiele sposobów na inwestycje na rynku akcji. Obejmują one Udziały Pieniężne i Instrumenty Pochodne, wliczając w to kontrakty CFD. W ostatnim dziesięcioleciu handel Kontraktami na Różnice (CFD) stał się bardzo popularny. Handel kontraktami CFD na akcje pozwala klientom inwestować w ruchy cenowe różnych akcji, bez potrzeby posiadania instrumentu bazowego. Kontrakty CFD są z definicji kontraktami między dwoma stronami (tj. dostawcą i tobą), wypłacające różnicę między ceną wejścia i wyjścia. Są one klasyfikowane jako finansowe instrumenty pochodne, ponieważ ich cena pochodzi od ceny instrumentu bazowego.

Kontrakty CFD otworzyły świat handlu dla mas, dzięki prostocie dostępu i niższym kosztom. To dostarczyło rynkom akcji falę zainteresowania, a także większą koncentrację na handlu i na rynkach akcji.

W handlu kontraktami CFD niezbędne jest zastosowanie licencjonowanego i renomowanego dostawcy, takiego jak Plus500. To zapewnia przejrzystość transakcji i wyceny, jak również różne metody ochrony pieniędzy klienta. Oprócz tego, licencjonowani dostawcy powinni ujawniać poziom ryzyka i nie wolno im wciągać handlowców w finansowe przekręty.

Ekran handlowy Apple w aplikacji Plus500

Ceny ilustarcyjne.

Handel Akcjami vs. Handel Kontraktami CFD na Akcje

Z kontraktami CFD handlujesz z dźwignią. To oznacza, że możesz zyskać większą ekspozycję na instrumenty bazowe przy mniejszym kapitale. Twoją ekspozycję całkowitą, porównywalną do depozytu zabezpieczającego, określa się jako współczynnik dźwigni. Tym niemniej, choć twoja początkowa inwestycja jest niższa, twoje całkowite zyski i straty są wyliczane na podstawie pełnej wartości pozycji. Z tego powodu, dźwignia zakłada też większe straty i podwyższone ryzyko.

  • Handlowcy kontraktami CFD nie są właścicielami instrumentu, na którym bazuje kontrakt CFD, w odróżnieniu od zakupów akcji. Posiadając udziały, generalnie rzecz biorąc masz dodatkowe prawa, takie jak prawo do głosowania i do dywidend.
  • Kontrakty CFD dostarczają możliwości do zarabiania zarówno na rynkach rosnących, jak i opadających - możesz otworzyć pozycję Kup, jeśli uważasz że cena pójdzie w górę lub pozycję Sprzedaj, jeśli uważasz że cena się obniży.
  • Gdy handlujesz kontraktami CFD, możesz zyskać łatwy dostęp do kilku rynków z całego świata, jak również do innych instrumentów na tym samym koncie. Dzięki temu będzie ci łatwiej zdywersyfikować portfolio.
  • W kontraktach CFD możesz składać zlecenia otwarcia i zamknięcia po cenach jakie wybierzesz.
  • Gdy pozycje kontraktów CFD otwarte są przez noc, naliczana jest opłata nocna. To sprawia, że handel kontraktami CFD jest mniej użyteczny dla długoterminowych pozycji.
  • Otwarcie konta handlowego CFD jest na ogół szybsze niż otwarcie tradycyjnego konta brokerskiego.
  • Handel kontraktami CFD jest generalnie wykorzystywany w transakcjach krótkoterminowych, podczas wydarzeń takich jak raporty o zarobkach. Handel akcjami jest najczęściej wykorzystywany do budowy portfolio.
  • Ponieważ kontrakty CFD odzwierciedlają leżący u ich podłoża rynek, akcjami na giełdzie i kontraktami CFD handluje się w ten sam sposób. Cena po której dostawca kontraktu CFD będzie gotowy sprzedać kontrakt CFD jest wyznaczana z ceny, po jakiej akcjami handluje się na odpowiedniej giełdzie i pod względem wartości nominalnej, jedna akcja jest odpowiednikiem jednej akcji kontraktu CFD.

Krótko mówiąc, handlowanie CFD na akcje i inwestowanie w akcje to dwie różne rzeczy. Gdzie to pierwsze jest zazwyczaj prowadzone w nadziei osiągnięcia zysku w krótkim czasie, do to drugie przeprowadzane jest przez inwestorów, którzy mają nadzieję osiągnąć zyski bardziej długoterminowe. Niemniej jednak, zarówno handlowanie CFD i inwestowanie w akcje może przynieść okazje. W związku z tym to, czy chcesz inwestować w akcje, czy też handlować CFD na akcje, zależy od Twoich celów i wizji finansowej.

Cechy charakterystyczne handlowania akcjami i CFD na akcje:

Cechy CFD na akcje Handel akcjami
Dźwignia Tak Nie
Posiadanie aktywa bazowego Nie Tak
Sprzedaż krótka Tak Nie
Prawo do głosowania Nie Tak

Przykład Handlu Kontraktem CFD

Spójrzmy na przykład handlu kontraktem CFD na akcje z Plus500:

Cena jednej akcji Apple wynosi $50 i chcesz wejść w kontrakt CFD na 15 akcji. 15 akcji x $50 za akcję równa się $750. Z handlem z dźwignią, nie musisz inwestować pełnych $750. Z dźwignią 1:5, twój początkowy wymagany depozyt zabezpieczający dla tego konkretnego kontraktu CFD na akcje wynosi 20%. Będziesz musiał wpłacić $150 co wynosi 20% nominalnej ekspozycji $750. Musisz się przy tym upewnić, że masz dość pieniędzy na koncie, aby otwierać i utrzymywać twoje pozycje.

Jeśli myślisz, że cena Apple wzrośnie, otworzysz pozycę Kup, a jeśli myślisz że spadnie, otworzysz pozycję Sprzedaj. Możesz ustawić warunki stop, aby zamknąć pozycje automatycznie po z góry określonej cenie. Gdy zamkniesz pozycję, lub gdy zostanie ona zamknięta przez stop dodany przez ciebie, zysk lub strata będą dodane lub odjęte od twojego salda konta. Jeśli twoja pozycja pozostaje otwarta po zamknięciu rynku, zostanie naliczona opłata nocna.

Na tym samym koncie możesz też zdecydować się na handel akcjami notowanymi na wielu różnych rynkach, takimi jak Nintendo, BP lub Adidas, wymieniając tylko kilka, które nie mają dodatkowych wymagań.

Podsumowując

Handel kontraktami CFD ma swoje zalety i wady w porównaniu do zwykłego handlu akcjami. Oba sposoby handlu dostarczają możliwości na zyskanie korzyści z ruchów cenowych na rynkach finansowych. Musisz zrozumieć swoje cele handlowe i wybrać rodzaj handlu który najbardziej ci odpowiada. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o handlu kontraktami CFD, sprawdź ten film.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7