Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Co Porusza Cenę Indeksu?

Data modyfikacji: 04.02.2024

Ponieważ występuje wiele komponentów, które mogą wpłynąć na strukturę i funkcje indeksów rynkowych, ceny indeksów są podatne na ruch w odpowiedzi na wiele czynników, innych niż tylko ogólne wyniki, wzrost i kondycja gospodarki, oraz sektorów które go tworzą. Tak więc, aby prawidłowo używać indeksów rynkowych i uzyskać jak najwięcej z możliwości handlowych, ważne jest aby zrozumieć, co powoduje ich ruchy cenowe.

Choć obserwowanie czołowych indeksów z najlepszymi wynikami na drodze do wzrostu może być ekscytujące, należy zrozumieć co porusza ceną indeksu.

Cena indeksu może się zmienić, ze względu na jeden lub więcej następujących czynników:

  • Wydarzenia polityczne i narodowe: wydarzenia polityczne, takie jak wojny, dysputy traktaty pokojowe i umowy handlowe, mogą zdestabilizować i zmienić indeksy. Na przykład, na Indeks Hang Seng który zawiera spółkę Alibaba wpłynęły działania Chińskiej Partii Komunistycznej wobec spółek technologicznych i e-commerce podjęte w 2021 roku, deklaracja wojny z monopolami obniżyła wartość akcji spółki Alibaba. Innym przykładem na to, jak na indeksy mogą mieć wpływ wydarzenia narodowe, jest wpływ wariantu koronawirusa Omicron na rynki, przez który wartość indeksów takich jak S&P 500, Dow Jones (USA30) oraz Russell 2000 (USA 2000) spadała w ciągu pierwszego tygodnia pojawienia się Omicrona.
  • Także wydarzenia w firmach, które tworzą indeks: zmiana firmowej polityki, decyzje, wartość i inne podobne czynniki mogą wpływać na indeks jako na całość. To oznacza, że zmiany makroekonomiczne mogą prowadzić do dużych przemian w całym indeksie. Wzrost wartości spółki Moderna podczas rozwoju wariantu Delta może być tego przykładem. Jednocześnie, “akcje Moderna zaliczyły wzrost 434% w sierpniu 2021 roku i prześcignęły z łatwością indeks S&P 500, którego wzrost wyniósł 33%.”
  • Statystyki ekonomiczne: dane takie jak inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe, raporty finansowe firm, dane z rynku konsumenckiego i inne, moga wpłynąć na ruchy indeksów. Dobrą ilustracją tego, jak dane ekonomiczne zmieniają indeksy rynkowe jest ostatnie jastrzębie oświadczenie Powella po jego ponownym mianowaniu w listopadzie 2021 roku, podczas którego indeksy takie jak S&P 500 i USA 30 najpierw spadły, a później sie odbiły. Dodatkowym przykładem jest spadek indeksu Nikkei 225 (Japonia 225) we wrześniu 2021 roku, ze względu na wyższą stopę inflacji.
  • Nastroje rynkowe: nastroje rynkowe, znane także jako “nastroje handlowców,” odnoszą się do przeważającego nastawienia inwestorów do obecnego rynku. Inaczej mówiąc, gdy większość inwestorów spekuluje, że rynek będzie spadał, mówią o nim jako o rynku “niedźwiedzi”. Przeważające nastroje mogą tak więc wpłynąć na handel na rynku indeksów. Dzięki funkcji alertów Plus500, możesz uzyskać alerty o nastrojach handlowców, zmianach cen i innych. Wyprzedaż kryptowalut w grudniu 2021 roku jest przykładem wpływu nastrojów handlowców na indeksy rynkowe, w obliczu przeważających niedźwiedzich nastrojów. To z kolei może mieć wpływ na indeks Crypto 10.
Ekran laptopa z indeksami.

Ceny ilustracyjne.

Jak zbudowany jest indeks

Jak odnotowaliśmy powyżej, w budowie indeksu rynkowego bierze udział wiele zmiennych, ponieważ każdy indeks bazuje na różnych firmach, co oznacza że jakiekolwiek zmiany w ich wynikach, mogą także wpływać na ten indeks oraz na jego skład. Tak więc gdy kompiluje się indeks (grupę) firm, ważne jest, aby zmierzyć je w sposób który będzie użyteczny, zrozumiały i zorganizowany dla inwestorów.

Na przykład, w 1984 roku inwestorzy byli zainteresowani śledzeniem 100 czołowych firm, które były notowane na giełdzie w Londynie. Tego zadania podjęła się prywatna organizja Financial Times Stock Exchange (FTSE), przeglądając raporty finansowe i księgi rachunkowe każdej firmy, która była notowana na London Stock Exchange (LSE).

Ich badanie pomogło zrozumieć ogólną wartość (kapitalizację rynkową) każdej firmy znajdującej się na giełdzie. Wybrali wówczas 100 czołowych firm, bazując na kapitalizacji rynkowej i skompilowali je na liście. Podczas każdego kwartału, członkowie FTSE zbierają się, aby przejrzeć raporty finansowe i ocenić które firmy mogą pozostać na liście 100 czołowych, które firmy odpadną, a które firmy wypełnią nowe miejsca.

Plus500 oferuje handlowcom okazję do handlu kontraktami CFD na te indeksy.

Jak Obliczana Jest Wartość Indeksu

Obliczanie wartości indeksu może być często skomplikowanym zadaniem. Na przykład indeks FTSE 100 jest obliczany, przez skompilowanie całkowitej wartości 100 czołowych spółek na London Stock Exchange (FTSE 100). Tak więc może być ciężko zrozumieć wyniki indeksu w czasie. Niezależnie od tego, istnieją dwa popularne narzędzia matematyczne, które są używane, aby rozbić wartość z bilionów na łatwiej przyswajalne tysiące, które dziś znamy.

Skorygowana Wycena Kapitalizacji Rynkowej

Jeśli firma początkowo wyemitowała 1000 akcji, nie musi to oznaczać, że te 1000 akcji jest dostępnych do zakupu lub handlu na otwartym rynku. Mogłą zostać podjęta decyzja, że 850 akcji (85%) będzie dostępne w wolnym handlu na London Stock Exchange, natomiast pozostałe 150 akcji (15%) będzie przeznaczone dla dyrektorów spółki. Wartość tej firmy, na potrzeby indeksów, będzie wyliczana bazując na tych 850 akcjach z wolnego rynku, wyłączając niedostępne 15%. Termin jakiego używa się na te akcje to ‘Akcje dostępne do obrotu’ lub ‘Akcje dostępne’.

Można to przedstawić jako:

(Wszystkie akcje firmy - akcje zablokowane) X Wartość akcji = Wartość akcji dostępnych do obrotu

W 1984 roku, FTSE skompilowało FTSE100 i nadało mu początkowo wartość 1000 punktów. Aby osiągnąć tą liczbę, wykonano proste równanie:

Połączona Skorygowana Kapitalizacja Rynkowa (Kapitalizacja Rynkowa) 100 czołowych firm z LSE =1000

W następnym kwartale wykonano kolejne wyliczenie (Nowa całkowita Kapitalizacja Rynkowa/ poprzednia całkowita Kapitalizacja Rynkowa) x 1000= wartość punktowa Q2 FTSE100

Używając tej metody, możesz przekonać się, że tak jak rośnie wartość tych firm, wzrasta też liczba punktów FTSE100.

Uwaga: Aby utrzymać fundusze na tak stałym poziomie jak to możliwe, kapitalizacja rynkowa firm musi być odpowiednikiem pozycji do #90 i może spaść do pozycji 111, zanim zostaną usunięte z indeksu.

Wycena Ważona Cenowo

Inną metodą jest rozważenie ceny akcji, zamiast kapitalizacji rynkowej firmy.

Aby to zrobić, kompilujemy listę firm w grupie, tak jak zrobiliśmy to dla FTSE, tyle że tym razem patrzymym na cenę akcji każdej indywidualnej spółki i nic więcej. Tego systemu używali Charles Dow i Edward Jones, gdy stworzyli Dow Jones Industrial Average (DJIA) w 1885 roku.

Zaczęli od wzięcia 30 największych firm notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i od nadanie równej wagi każdej akcji, każdej z tych firm. Aby obliczyć wartość tego indeksu, wzięli podzielnik i użyli go, aby uśrednić wszystkie akcje.

Całkowita wartość każdej indywidualnej akcji dodanej razem / podzielnik (np. 1000) = Wartość Indeksu

Uwaga: Wartość podzielnika nie jest ujawniona i jest zmieniana regularnie, aby uniknąć nadmiernej zmienności.

Inne indeksy które używają tej metody to S&P, DJIA, Nasdaq Composite Index i inne. Co więcej DJIA i S&P 500 często podążają w tym samym kierunku, ponieważ oba podlegają regularnemu przeglądowi, śledzą akcje największych amerykańskich spółek i oba są publikowane przez S&P Dow Jones Indices. Jednak warto zauważyć, że tych dwóch indeksów nie można ze sobą porównywać, ponieważ istnieje znaczące różnice pomiędzy sposobem, w jaki kalkulowany jest każdy z tych indeksów. DJIA jest ważony cenowo, natomiast S&P500 jest korygowany. Niektórzy krytycye metody Ważenia Cenowo zauważają, że nie bierze ona pod uwagę splitów akcji, emisji nowych akcji albo innych fluktuacji.

Plus500 oferuje handlowcom okazje na otwarcie zleceń kontraktów CFD, bazujących na tych indeksach.

Rozumienie Fluktuacji Indeksów

Gdy przedstawiliśmy już sposoby, w jakich wyliczane są indeksy, możemyu zacząć rozumieć ich wycenę i to jak rosną i spadają.

Podczas większych wydarzeń rynkowych, takich jak naturalne katastrofy, międzynardowe dysputy handlowe, albo pandemia koronawirusa, a konkretnie wyłonienie się nowego wariantu wirusa takiego jak Omicron oraz Delta, akcjonariusze zachowywali się nerwowo obawiając się, że wartość ich inwestycji spadnie. Te nastroje są wyrażane przez sprzedaż ich akcji. Niektórzy akcjonariusze mogą chętnie sprzedawać, wiedząc że jeżeli będą trzymać te inwestycje przez dłuższy czas, istnieje szansa, że firma może zbankrutować, a wartość ich inwestycji zmniejszy się do zera. Podczas gdy rynek zapełnia się sprzedającymi, mogą na niego wejść kupujący, którzy kupią akcje po niższej cenie.

Z drugiej strony, nowe technologie, umowy handlowe pozytywne raporty finansowe i inne powody do optymizmu na rynku mogą skłonić inwestorów do dużych inwestycji w firmę, podnosząc popyt na akcje, których istnieje stała liczba.

Gdy wartość firmy rośnie, w połączeniu z popytem i podążą jej akcji, oznacza to, że cena także będzie się zmieniać.

Rozważając wartość indeksu, firmy ciągle zyskują i tracą w nim wartość każdego dnia, ale średnia może się równoważyć. To dlatego część z najlepszych firm może tracić wartość, natomiast wartość innychy może rosnąć, a więc ogólna wartość indeksu pozostanie taka sama.

*Oferta produktu zależna od operatora.
Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7