Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Podatek u źródła (withholding tax) na pochodne kapitałów amerykańskich - 871(m)

W wyniku rozporządzenia wydanego przez Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych ("IRS") w ramach Sekcji 871(m) kodeksu podatkowego Stanów Zjednoczonych, nieamerykańscy właściciele pochodnych kapitałów amerykańskich podlegają opodatkowaniu z tytułu korekty dywidend w ten sam sposób, jak nieamerykańscy posiadacze realnych amerykańskich dywidend.

Plus500 jest zobligowane w ramach tego amerykańskiego rozporządzenia podatkowego do zebrania dokumentacji od swoich klientów, których handlują instrumentami odnoszącymi się do kapitałów amerykańskich. Jeśli handlujesz lub chcesz handlować instrumentami, które odnoszą się do kapitałów amerykańskich, wypełnij wymagany formularz.

Informacyjne pytania i odpowiedzi

Jeśli handlujesz lub chcesz handlować instrumentami, które odnoszą się do kapitałów amerykańskich, musisz jak najszybciej wypełnić formularz na swoim koncie handlowym. Niewypełnienie formularza może spowodować ograniczenia handlowe na Twoim koncie.

Wypełnienie formularza powinno zająć tylko kilka minut. Zapewniamy, że podane przez Ciebie informacje będą bezpiecznie przechowywane na Plus500, w zgodzie z naszą Polityką prywatności strony internetowej i platformy i zostaną udostępnione osobom trzecim tylko wtedy, kiedy będzie wymagało tego prawo.

Klienci Plus500, którzy są osobami prywatnymi, muszą wypełnić następujące formularze zgodnie ze swoim statusem -

  • Formularz W-8BEN (dla podmiotów nie będących podmiotami amerykańskimi) — Zaświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta dla podatku u źródła i deklaracji podatkowych Stanów Zjednoczonych.
  • Formularz W-9 (dla obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych w celach podatkowych) — Podanie o Numer Identyfikacji Podatkowej i zaświadczenie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę IRS.

Domyślnie, zgodnie z regulacjami prawnymi Stanów Zjednoczonych, wszystkie osoby podlegają podatkowi u źródła (withholding tax) w wysokości 30%. Jednakże Stany Zjednoczone podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z pewnymi krajami, które mogą przyznać Ci, kiedy się kwalifikujesz, do obniżonej stawki podatku u źródła. Na przykład rezydent Wielkiej Brytanii może kwalifikować się do podatku u źródła w wysokości 15%, a nie 30%.

Abyśmy mogli zastosować odpowiednią stawkę zgodnie z umową, której podlegasz, powinieneś wypełnić formularz, aby otrzymać obniżoną stawkę w ramach stosownej dla Ciebie umowy.

Niewypełnienie formularza w określonym czasie może doprowadzić do zastosowania ograniczeń do Twojego konta handlowego.

Kwota podatku jest płacona przez Plus500 bez wpływu na saldo klienta, w związku z tym naszym klientom przysługuje 100% korekty dywidendy. Mimo tego, zgodnie z regulacjami prawnymi Stanów Zjednoczonych, nasi klienci wciąż muszą dostarczyć formularze podatkowe, by udokumentować swój status. Jednakże, w ramach platformy Invest, klienci otrzymują wartość dywidendy po odjęciu podatków.

Ten podatek u źródła (withholding tax) ma zastosowanie do korekt dywidend wypłacanych dla pozycji otwartych na jeden z odpowiednich instrumentów:

  • Akcje i CFD na akcje spółek zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych
  • CFD na ETF-y obserwujące kapitały amerykańskie
  • CFD na jakiekolwiek niezakwalifikowane indeksy, które zawierają kapitały amerykańskie

Podatek nie ma zastosowania do zakwalifikowanych indeksów, takich jak: Dow Jones (USA 30 - Wall Street), S&P 500 (USA 500)

Regulacje mają zastosowanie do długi pozycji dla odpowiednich instrumentów otwartych w dniu 1 stycznia 2017 lub po tej dacie.

W każdej dywidendzie wypłaconej dla odpowiedniej pozycji, obliczamy korektę dywidendy i odejmujemy 30% stawkę podatku u źródła (lub mniej, kiedy odpowiednia stawka z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania została zastosowana na koncie), korekta dywidendy odzwierciedli tylko pozostałe 70% (lub więcej, gdy ma to zastosowanie).

Plus500 pobiera należną kwotę podatku i płaci podatek w imieniu naszych klientów, w związku z tym korekty dywidend są odzwierciedlane jako 100% kwoty, do odwołania. Jednakże, w ramach platformy Invest, klienci otrzymują wartość dywidendy po odjęciu podatków.

IRS wydał rozporządzenie w ramach sekcji 871(m), które zapewnia, że nieamerykańscy posiadacze pochodnych kapitału amerykańskiego są opodatkowani z tytułu dywidend jak nieamerykańscy posiadacze kapitałów bazowych. Korekta dywidend od pochodnych, które odnoszą się do kapitałów amerykańskich to "płatności odpowiadające dywidendom" i w związku z tym są uważane za amerykańskie źródło przychodów z dywidend. Odpowiednio, dywidendy wypłacane za instrumenty odnoszące się do kapitałów amerykańskich są uznawane za amerykańskie źródło przychodów i wymagają opodatkowania zgodnie z regulacjami podatkowymi Stanów Zjednoczonych.
Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7