Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kalendarz ekonomiczny

Autor danych Dow Jones logo
Od: Do:
Spodziewany wpływ:
Rodzaj działania:

Dlaczego Plus500?

Chronione i bezpieczne

Twoje dane są bezpieczne, a Twoje fundusze są przechowywane na segregowanych kontach bankowych, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi.

Profesjonalne wsparcie

Korzystaj z całodobowej, dedykowanej obsługi klienta, dostępnej w wielu językach.

Regulowana prawnie

Plus500CY Ltd jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów wartościowych i giełd (licencja nr 250/14).

Niezawodna

Plus500 Ltd jest firmą FTSE 250 notowaną na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla spółek giełdowych.

Pytania i odpowiedzi

Możesz używać kalendarza ekonomicznego, aby planować handel i przyszłe zlecenia, jak również po to, by otrzymywać powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach rynkowych - włącznie z krajowymi stopami procentowymi, poziomami inflacji, bilansami handlowymi, zapasami ropy i gazu naturalnego, comiesięcznymi raportami dotyczącymi zatrudnienia i innymi.

Dostęp do kalendarza ekonomicznego jest możliwy przez główne menu platformy.

Wydarzenia ekonomiczne są określane jako mające znaczący ekonomiczny wpływ na wartość akcji, indeksów, towarów i innych instrumentów finansowych i obejmują jakiekolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne zdarzenie, które może wpłynąć na ich wyniki (głównie na popyt i podaż).

Wydarzenie ekonomiczne może albo wzmocnić, albo osłabić, albo nie mieć wpływu na instrument lub instrumenty, z którymi jest powiązane.

Kursy wymiany walut (znane również jako Forex), podlegają wpływom zakresowi czynników politycznych i ekonomicznych powiązanych z różnicą wartości waluty lub regionu ekonomicznego, takiej jak euro (EUR) w odniesieniu do waluty innego kraju lub regionu ekonomicznego, takiego jak dolar amerykański (USD).

Główne czynniki wpływające na kursy wymiany handlowej to warunki handlowe, polityczna stabilność i ogólna wydajność ekonomiczna pomiędzy dwoma krajami lub regionami. To oznacza również wzrost ekonomiczny (na przykład stopień wzrostu PKB), sytuację gospodarczą, stopy procentowe, inflację i saldo płatności (tj. eksport, import i dług państwowy).

Przykładowo, amerykański raport dotyczący zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP) jest jednym z głównych wydarzeń ekonomicznych powiązanych z Forex. NFP zazwyczaj wpływa na następujące kursy walut: EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY.

Cena akcji firmy zazwyczaj rośnie lub spada w zależności od zmian w jej konkurencyjności na rynku. Na konkurencyjność firmy wpływają różne czynniki, włączając w to informacje prasowe podane przez firmę lub związane z jej wynikami finansowymi, jak również wydarzenia korporacyjne (dywidendy, raporty finansowe, spin-offy, dysputy związane z prawami, itd.).

Kalendarz ekonomiczny Plus500 umożliwia filtrowanie Wydarzeń Korporacyjnych za pomocą dywidend i raportów finansowych w określonych i dostosowanych przedziałach czasowych.

Kwartalny raport zysków Metaa (FB) jest przykładem wydarzenia korporacyjnego, które wpływa na cenę akcji.

Indeks akcji to średnia ważona (albo benchmark) cen wybranego koszyka firm notowanych na giełdzie. Wartość indeksu akcji jest określana w zależności od takich czynników jak miejsce notowania, typ zabezpieczenia, kapitalizacja rynku i waga jego elementów. Popularne indeksy giełdowe na świecie to między innymi: Wielka Brytania 100, US-TECH 100, Japonia 225 i Francja 40.

Jednym z głównych czynników wpływających na kontrakt CFD na indeks jest procentowa zmiana w wartości akcji, która tworzy znaczący składnik tego indeksu, i/lub średnia procentowa zmiana grupy akcji w tej określonej branży, sektorze lub kategorii. Ogólne zaufanie inwestorów i oczekiwany wzrost ekonomiczny rynku akcji danego kraju również mogą wpłynąć na cenę jego indeksów.

Germany Services PMI jest przykładem wydarzenia ekonomicznego, które może wpłynąć na cenę indeksu Niemcy 40, jak również na inne akcje notowane na niemieckiej giełdzie.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7