Menu

Warunki i umowy

Umowa z użytkownikiem

Umowa, która reguluje stosunki między klientem a Spółką, szczegółowo opisuje wszystkie warunki odnoszące się do korzystania z usług transakcyjnych oferowanych przez Plus500UK.

Warunki korzystania z witryny

Dostęp użytkownika do tej witryny podlega postanowieniom regulaminu oraz innym oświadczeniom i powiadomieniom.

Deklaracja Ujawniająca Ryzyko

Nasz deklaracja ujawniająca ryzyko dostarcza klientom informacji na temat ryzyka związanego z kontraktami CFD,lecz nie może objaśnić wszystkich rodzajów ryzyka, ani też w jaki sposób takie ryzyko odnosi się do indywidualnej sytuacji klienta. Ważne jest to, aby nasi klienci w pełni zdawali sobie sprawę z ryzyka przed podjęciem decyzji o nawiązaniu relacji handlowych z nami.

Polityka prywatności

Nasze zasady dotyczące zarządzania i ochrony Twoich danych osobowych.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Nasza polityka w zakresie monitorowania i zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów w ramach Plus500UK, między Plus500UK i jej klientami, a także wśród klientów Plus500UK. Naszym celem jest działanie w najlepszym interesie naszych klientów.

Polityka realizacji zleceń

Nasza polityka w zakresie oferowania "najlepszego wykonania" podczas wykonywania zleceń w imieniu klientów; Plus500UK podejmuje rozsądne działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla naszych klientów. Zawierając transakcje z Klientami, mamy obowiązek przestrzegać standardów uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu, oraz działać w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Polityka Skarg Klientów

Pełne informacje na temat naszej procedury składania skarg są dostępne tutaj.

Dokument zawierający kluczowe informacje

Ten dokument dostarcza kluczowych informacji o naszych produktach inwestycyjnych.

Polityka klasyfikacji klientów

Ta polityka zawiera informacje i procedury związane z tym, jak Plus500UK klasyfikuje swoich klientów według dostępnych kategorii.

Dlaczego Plus500?

Łatwa do zrozumienia platforma

Konkurencyjne spready

Autoryzowana i regulowana

Wsparcie Online 24/7

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7