Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lær det viktigste ved plattformen vår og forbedre handelsferdighetene dine med våre «slik gjør du det»-videoer og annet undervisningsmateriell.

Risikohåndteringsverktøy

Risikostyring med direkte, men kraftfulle handelsverktøy

Laptop med skjermbilde av Plus500s applikasjon iPad Pro og iPhone som viser Plus500-handelsplattform.

Bestem 'Lukk ved fortjeneste' [Stopp limit]- og/eller 'Lukk ved tap' [Stopp tap]-nivåer

‘Lukk ved fortjeneste’ [Stopp limit]- og ‘Lukk ved tap’ [Stopp tap]-ordre kan legges til handler når du åpner en ny posisjon/ventende ordre eller hvis du foretar endringer i en eksisterende posisjon. Slik kan du selv bestemme spesifikke nivå hvor posisjonen din stenger og beskytter fortjenesten ("Lukk ved fortjeneste") eller minimerer tapet ("Lukk ved tap"). Bemerk vennligst at "Lukk ved fortjeneste"- og "Lukk ved tap"-ordrene ikke garanterer at posisjonen stenger eksakt ved det bestemte nivået. Dersom markedet opplever plutselige kurssvingninger opp eller ned, til en pris over eller under bestemt stoppnivå, kan det være at posisjonen stenges ved neste tilgjengelige pris. Denne kan være annerledes enn ditt bestemte stoppnivå og omtales som "Forsinkelse" ("Slippage").

Eksempel

Gull-CFD handles til $1,405/$1,410 (selg/kjøp) per barre. Du beslutter deg for å åpne en kjøpsposisjon på 10 gull-CFD-er til og samtidig bestemme et Steng ved tap-nivå på $1,390.
Prisen på gull-CFD faller hurtig til $1,390 og deretter til $1,350. Posisjonen din vil i dette tilfellet stenges automatisk ved $1390.
Tapet blir på: 10 * (1,390 - 1,410) = -$200
Dersom prisen på gull-CFD faller direkte fra $1,410 til $1,350 vil posisjonen stenges ved $1,350 i stedet for ved $1,390 som var ditt valgte Lukk ved tap-nivå. Siden vi ikke kan garantere et stopp ved ønsket nivå når markedet plutselig stuper forbi og under $1,390 ble posisjonen satt til å stenges ved neste tilgjengelige pris som i dette tilfellet var $1,350. I dette tilfellet blir tapet på: 10 * (1,350 - 1,410) = -$600

Sett 'Lukk ved fortjeneste' [Limit] eller 'Lukk ved tap' [Stop loss]-prisnivå
  • Tilgjengelig gratis
  • Sikre fortjeneste og minimer tap

Garantert Stopp

Hvis du legger til en Garantert stopp-ordre til posisjonen din får du samtidig en absolutt tapsgrense. Selv om instrumentet skulle bevege seg kraftig i din disfavør vil posisjonen stenges automatisk ved valgte nivå uten risiko for forsinkelse (slippage).
Garantert stopp er kun tilgjengelig for utvalgte instrumenter. Dersom et instrument kan handles med garantert stopp vil dette kunne velges på handelsplattformen (etter at du har valgt "Lukk ved tap").
Informasjon om garantert stopp:
En garantert stopp-ordre kan kun plasseres på en ny posisjon/ventende ordre. Garantert stopp kan ikke tilvelges allerede eksisterende posisjoner.
En garantert stopp-ordre kan kun aktiveres/endres når instrumentet er åpent for handel. En aktivert garantert stopp-ordre kan ikke fjernes, det er kun Lukk ved tap-ordre som kan endres.
Ekstragebyret (spread) forbundet med en garantert stopp-ordre er ikke-refunderbart etter aktivering og vil være synlig før du godkjenner ordren. Et garantert stopp-nivå må ligge en viss forhåndsbestemt verdi under instrumentets aktuelle handelspris.

Eksempel

Apple CFD handles til $148/$150 (selg/kjøp) per aksje.
Du beslutter deg for å kjøpe 10 kontrakter (aksjer) av Apple CFD og plasserer samtidig et garantert stopp-nivå ved $130. Spread-justering for en garantert stopp-ordre er $10.
Apple CFD stuper til under $100, men du er garantert å kunne stenge posisjonen ved $130.
Med garantert stopp-ordre på 10 kontrakter (aksjer): P&L = 10*(130 - 150) - 10 [spread-justering] = -$210
Uten garantert stopp-ordre: P&L = 10*(100 - 150) = -$500

Garantert Stopp
  • Ekstra spredning gjelder
  • Begrensning av risikoen
  • Vit på forhånd det størst mulige tapet

Etterfølgende stopp - Automatisk begrensing av en posisjons tap og sikring av fortjeneste

Å plassere en Etterfølgende stopp-ordre sikrer et visst beløp av fortjenesten. Når du veger etterfølgende stopp-alternativet når du åpner en ny posisjon eller ventende ordre forblir denne åpen så lenge kursen beveger seg i din favør, men stenger automatisk hvis kursen endrer retning med et visst antall pips*.
Etterfølgende stopp lar deg plassere en Lukk ved tap-ordre som automatisk oppdateres når markedet beveger seg i din favør. Lukk ved tap-ordren aktiveres dersom markedet beveger seg i din disfavør (i henhold til den ønskede endring i pips). Denne funksjonen er gratis, men det er til gjengjeld, på grunn av risiko for forsinkelse (slippage) ingen garanti for at posisjonen din stenges ved det eksakte Lukk ved tap-nivå.

Eksempel

Prisen på EUR/USD er 1.19400/1.19500 (selg/kjøp).
Du beslutter deg for å åpne en kjøpsposisjon på 100,000 enheter og plassere en etterfølgende stopp-ordre ved 100 pips (100 pips = ‪0.00100). Det betyr at den etterfølgende stopp-ordren er satt til en salgspris på 1.19300 (1.19400 - 0.00100). Prisen på EUR/USD starter med å stige inntil salgsprisen når 1.19450; hvilket betyr at den etterfølgende stopp-ordrens nye nivå er 1.19350 (1.19450 - 0.00100).
EUR/USD fortsetter med å stige inntil salgsprisen når 1.19750; hvilket betyr at nivået for den etterfølgende stopp-ordren automatisk justeres til 1.19650 (1.19750 - 0.00100).
Dersom prisen på EUR/USD plutselig begynner å falle med 100 pips (f.eks. til 1.19650, ditt etterfølgende stopp-nivå) eller mer, vil Plus500 stenge ordren ved 1.19650, hvis gjeldende. Hvis ikke stenges posisjonen ved neste tilgjengelige pris.
Dersom posisjonen stengte ved 1.19650 vil din fortjeneste bli: 100,000 * (1.19650 - 1.19500) = €150 (ved å bruke etterfølgende stopp-funksjonen kunne du sikre noe av fortjenesten).

* Et pip (prisinteressepunkt). For alle Plus500 instrumenter, den sikter til den minste prisendringen.

Etterfølgende stopp - beskytter automatisk en posisjons nedgangsside mens den låses på oppgangssiden
  • Hjelper med å sikre fortjene
  • Endrer automatisk Lukk ved fortjeneste-nivået
  • Tilgjengelig gratis
  • Lukkepris kan ikke garanteres

Plus500 hevder ikke å være en offisiell akademisk institusjon som har mottatt anerkjennelse fra noe land/regjering.

Sett kunnskapen din på prøve

Klar til å ta neste steg på reisen din?

Hvorfor Plus500?

Beskyttet og sikker

Dataene dine er trygge og pengene dine oppbevares på adskilte bankkontoer, i samsvar med regulatoriske krav.

Profesjonell support

Få dedikert kundeservice døgnet rundt på flere språk.

Regulert

Plus500EE AS er autorisert og regulert av Finanstilsynet i Estland (lisensnr. 4.1-1/18).

Pålitelig

Plus500 Ltd er en FTSE 250 selskap som står på listen over børsnoterte selskaper i London-børsens hovedmarked.
Trenger du hjelp?
Døgnåpen kundeservice