Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handle CFD-opsjoner

Kjøps (Call) og salgsopsjoner (Put) opsjoner på Tyskland 40, olje og Meta er tilgjengelige for handel med giring. Utnytt volatiliteten i markedet med våre fleksible opsjons-CFDer.
Plus500CY Ltd er utstederen av de finansielle produktene som er tilgjengelige på dette nettstedet Plus500CY Ltd er regulert av CySEC (Lisens Nr. 250/14).

Visa
MasterCard
PayPal
Bankoverføring
Skrill
Hurtigbankoverføring
Apple Pay
MyBank
* Plus500 tilbyr flere globale betalingsmetoder.

Handle opsjoner med giring

Du kan handle opsjoner med opptil 1:5 giring, dvs. at potensiell fortjeneste eller tap vil multipliseres. Du starter med et minimum på 100 € for å få effekten til 500 € kapital!
Se vårt utvalg

{{activeCategoryName}}

Bruk våre verktøy for risikostyring

Innstill prisvarslinger og stopp, blant annet "Stopp tap" og "Etterfølgende stopp", for bedret risikostyring. Bruk "Garantert stopp" for å unngå handelsfeiltrinn og lukk posisjoner til priser du bestemmer.

Sømløs kontostyring

Raske og enkle innskuddsmetoder, enten med bankoverføring, kreditt/debetkort, PayPal eller Skrill. Ulike verktøy og hjelpemidler til kapitalstyring og handelsaktivitet, inkludert gratis varslingstjeneste.

Hvorfor Plus500?

Beskyttet og sikker

Dataene dine er trygge og pengene dine oppbevares på adskilte bankkontoer, i samsvar med regulatoriske krav.

Profesjonell support

Få dedikert kundeservice døgnet rundt på flere språk.

Regulert

Plus500CY Ltd er godkjent og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (Lisensnr. 250/14).

Pålitelig

Plus500 Ltd er en FTSE 250 selskap som står på listen over børsnoterte selskaper i London-børsens hovedmarked.

Hva er opsjonshandel?

Opsjons-CFD-handel innebærer handel med differansekontrakter på opsjonskontrakter som gir rett til å kjøpe (kjøpsopsjon) eller selge (salgsopsjon) en underliggende aktiva til en forhåndsbestemt pris innen en bestemt tidsramme. Tradere som driver med CFD-handel med opsjoner spekulerer i opsjonspriser som påvirkes av blant annet prisbevegelsene til de underliggende aktivaene. Disse opsjons-CFD-ene tilbyr belåning og lar investorer spekulere i både stigende og fallende markeder uten å eie den underliggende aktivaen.

Hvordan handler jeg opsjoner?

Begynn å handle opsjoner med fem trinn:
  1. Velg din opsjonshandelsmetode
  2. Lær om opsjonsmarkedet
  3. Åpne og bekrefte Plus500-kontoen din
  4. Planlegg din opsjonshandelsstrategi
  5. Begynn å handle!

Opsjoner OSS

Når du handler med opsjoner, spekulerer du over prisen på terminkontrakt (strike-prisen) av underliggende instrument slik som aksje, indeks eller råvare. Plus500 tilbyr to typer CFD-opsjoner: Call-opsjon og Put-opsjon - du kan Kjøpe eller Selge begge typer. Hvid du inngår en posisjon på Call/Put-opsjon, inngår du hovedsakelig kontrakten på prisen hvor underliggende instrument vil strekke seg (eller overgå) på utløpsdatoen.

Puts – En kjøper/selger av en “Put-opsjon” forventer at prisen av det underliggende instrumentet skal falle/stige.

Calls – En kjøper/selger av en “Call-opsjon” forventer at prisen av det underliggende instrumentet skal stige/falle.

For eksempel, her finner du nedbrytning av en opsjon på Meta aksjemarked:

Call 125 | Nov | Meta

  • Call – Type opsjonen (kan være enten Call eller Put).
  • 125 – Strike-prisen, dvs. prisen du antar det underliggende instrumentet vil overgå på utløpsdatoen.
  • NOV (November 2018) – Utløpsdatoen på opsjon.

I CFD handel, bestemmes en populær form av dagens handel, din fortjeneste (eller tap) av henvisning til prisbevegelse på en opsjon. Selve opsjonen blir ikke kjøpt eller solgt av deg.

Plus500 tilbyr en rekke Call/Put CFD-opsjoner. For å se liste over tilgjengelige opsjoner, klikk her.

Det å handle med opsjoner har noen viktige fordeler:
Du kan oppleve høyere volatilitet – endringer i prosent på opsjoner pleier å være mye mer betydningsfull, som betyr de kan potensielt levere større gevinster (sammen med større risiko).

Det er mulig å åpne større posisjoner med lavere startmargin dersom priser på opsjoner er vesentlig lavere enn deres underliggende instrumenter. For eksempel, Alphabet (GOOG) blir ansett av noen traderne for å være en dyr aksje, mens prisen av en Alphabet opsjon kan ofte være mye mer overkommelig - som betyr at du kan kjøpe mer enheter for samme antall startmargin.

Du kan utvide dine posisjoner ved å handle på ulike strike-priser. En strike-pris defineres som et kurs som må oppnås av det underliggende instrumentet innen utløpstid for at handel har fortjeneste. Vi tilbyr flere CFD Put/Call-opsjoner for hver underliggende instrument.

Plus500 kun tilbyr handel med CFD-opsjoner. Disse CFD-opsjonene gir deg en eksponering til endringer i priser på opsjoner, de er kontantavregnet og kan ikke utøver av eller mot deg, eller medføre levering av den underliggende sikkerheten. Derfor når CFD-opsjon når sin utløpsdato, skal posisjonen lukkes.

Plus500s CFD-opsjoner tillater deg å forsterke din markedseksponering uten at det er behov for større kapital. Med giringen opptil 1:5, kan du handle opptil $5,000 verdien av opsjoner for hver $1,000 du gjør innskudd på. Dermed vil eventuell potensiell fortjeneste eller tap multipliseres.

For eksempel, hvis vi antar at aksjeprisen av Apple er $200, mens CFD Call-opsjonens nåværende prisen $250 er på (Call 250 | Nov | Apple) $12 per opsjon. Med $120, kunne du åpne en handelsposisjon på 10 opsjoner til en verdi av $600:

(10 opsjoner x pris på opsjon på $12) x Giring på 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Hver opjson har en forhåndsvalgt utløpsdato. Den typisk er satt til en måned framover. I motsetning til vanlige opsjoner som blir handlet i markedet, blir utløpsdato for CFD-opsjoner satt for noen dager før det av de underliggende opsjonene. Dette skyldes veldig lav handelsaktiviteten til relaterte kontrakten på dette tidspunktet.

På utløpsdatoen er siste prisen til CFD-opsjon basert på det siste tilgjengelige kurset (og ikke null).

Hovedfaktorene som bestemmer pris til en opsjon omfatter: (a) nåværende pris av det underliggende instrumentet, (b) volatilitets nivået i markedet, (c) utløpsdatoen og (d) egenverdien av opsjon, definert som verdien som hvilke som helst angitte opsjon skulle ha hvis det ble utøvet på det nåværende tidspunktet.

I tillegg blir priser til opsjoner sterkt påvirket av sine forsyninger og markedets etterspørsel.

Priser til CFD-opsjoner blir henvist til prisbevegelser til opsjonene. Når finansielle markeder opplever høy volatilitet, pleier endringer i CFD-opsjoner prosent å bevege mer betydelig enn underliggende aksjen eller indeksen på grunn av økning i implisitt volatilitet.

Eksempel 1: Alphabet (GOOG) handler på $1,000, og du kjøper en CFD Call-opsjon av $1,100 på $70 for en måned fra nå. Etter to uker, øker prisen for Alfabet opptil $1,050, og prisen til CFD-opsjonen nå er $90. Som sådan, din potensielle fotjeneste er 90-70 = $20 per CFD-opsjon. Dette tilsvarer en verdi på 28% (20/70 = 0.28), som er mye større enn hvis du ville ha kjøpt en Alfabet aksje på $1,000, og ha fortjeneste på 5% (50/1000 = 0.05).

Eksempel 2: Alphabet (GOOG)handler på $1,000, og du kjøper en CFD Call-opsjon av $1,100 på $70 for en måned fra nå. Etter to uker, prisen til Alfabet går ned på $950, og prisen på CFD-opsjon nå er $50. Som sådan, ditt potensiell tap er 50-70 = -$20 per CFD-opsjon. Det tilsvarer til 28% endringer i pris (20/70 = 0.28), i motsetning til å ha kjøpt en Alfabet aksje på $1,000, og tap på 5% (50/1000 = 0.05).

Trenger du hjelp?
Døgnåpen kundeservice