Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Tilbakeholdt skatt på USAs balanse derivater - 871(m)

I følge forskrifter utgitt av USAs skattemyndigheten ('IRS') under seksjon 871(m) av USAs skattekoden, ikke-amerikanske eiere av USAs balanse derivater er skattepliktige på utbyttejusteringer på samme måte som ikke-amerikanske eiere av ekte USAs utbytte.

Plus500 har en forpliktelse under denne USAs skatteloven å sørge for dokumentasjon fra kunder som handler med instrumenter som henviser til USAs balase. Hvis du handler eller ønsker å handle med instrumenter som henviser til USAs balanse, skal du fylle ut dette skjemaet.

Informative spørsmål og svar

Hvis du handler eller ønsker å handle med instrumenter som henviser til USAs balanse, må du fylle ut skjemaet din handelskonto snarest mulig. Unnlatelse av å gi skjemaet kan påføre handelsbegrensninger for kontoen din.

Det å fylle ut skjema skal ta kun ett eller to minutter. Du kan være sikker på at informasjonen du oppgir vil bli lagret på en sikker måte hos Plus500 i samsvar med vår personvern for nettsider og plattformer og vil kun bli delt hvis det er påkrevd etter gjeldende lov.

Plus500 kunder som er private individer må fylle ut ett av de følgende skjemaene i følge med deres status -

  • Skjema W-8BEN (for ikke-amerikanske individer) — Sertifikat om utenlandsk status som gunstig eier for De Forente Stater tilbakeholdt skatt og rapportering.
  • Skjema W-9 (for USAs statsborgere eller residenter for skatteformål) — Forespørsel om skattebetalers identifikasjonsnummer og sertifisering.

For flere opplysninger, vennligst besøk IRS nettside.

Som standard er alle individer gjenstand for 30% tilbakeholdt skatt i følge med USAs forskrifter. Men USAs skattemessige avtale inngått med noen land kanskje kan gi deg rett til redusert antall tilbakeholdt skatt. For eksempel, Storbritanias resident kan bli kvalifisert for 15% istedenfor 30% tilbakeholdt skatt.

For å søke om relevante kurset i samsvar med avtalen som kanskje gjelder deg, bør du fylle ut skjemaet for å kreve tilbakeholdelse på et redusert kurs i følge med gjeldende avtalen din.

Unnlatelse av å sørge for skjemaet innenfor forespurte tidsperiode kan resultere i begrensninger for handelskontoen din.

Antall skatt er betalt av Plus500 uten å påvirke kunders balanse, og derfor er våre kunder kvalifiserte for 100% justeringer på utbytte. Likevel i følge med USAs forskrifter er det påkrevd for kundene våre å levere skatteskjemaer for å dokumentere statusen deres. Med hensyn til Invest-plattformen, mottar kundene imidlertid verdien av utbyttet etter skattetrekk.

Disse tilbakeholdte skattene gjelder justeringer av utbytte betalt for posisjoner på en av de følgende relevante instrumenter:

  • Aksjer og aksjer på CFD i USAs inkorporerte selskaper
  • ETFer på CFD som overvåker USAs balanse
  • Hvilke som helst ikke-kvalifiserte indekser på CFD som inneholder USAs balanse

Skatten ikke gjelder kvalifiserte indekser: slik som: Dow Jones (USA 30 - Wall Street), S&P 500

Forskriftene gjelder lange posisjoner på relevante instrumenter som ble åpnet på eller etter 1. januar 2017.

For hvert utbytte betalt for relevante posisjon beregner vi utbyttejusteringen og trekker 30% tilbakeholdt kurs (eller mindre, når relevante kurset under avtale gjelder kontoen), utbyttejusteringen vil kun gjenspeile resterende 70% (eller mer, hvis relevant).

Plus500 tar betalt skattebeløpet og betaler skatten på vegne av våre kunder, derfor er utbyttejusteringer gjenspeilet som 100% av beløpet inntil videre. Med hensyn til Invest-plattformen, mottar kundene imidlertid verdien av utbyttet etter skattetrekk.

Forskrifter utgitt av IRS under seksjon 871(m) som sikrer at ikke-amerikanske eiere av USAs balanse utbytte er skattepliktige ved utbytteinntekter like som ikke-amerikanske eiere av underliggende balanse. Utbyttejusteringer på derivater som henviser til USAs balanse er 'utbytte-like betalinger' og derfor anses å være USAs utbyttte inntektskilde. På samme måte, utbytte betalt for instrumenter som henviser USAs balanse anses å være USAs inntektskilde og er skattepliktige i følge med USAs skattelov.
Trenger du hjelp?
Døgnåpen kundeservice