Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Tradingakademi
Lær det viktigste ved plattformen vår og forbedre handelsferdighetene dine med våre «slik gjør du det»-videoer og annet undervisningsmateriell.

Finansielle instrumenter

Hvordan beregnes prisene til Plus500?

Plus500s opplyste priser refererer til prisen på det underliggende finansielle instrumentet og dets spread.
Kursene får vi fra en rekke uavhengige kilder for tredjeparts-markedsdata som henter sine priser fra relevante børser.

Les mer

Tilbyr dere Rollover service?

Mesteparten av instrumentene vi tilbyr som er basert på terminkontrakter har en rollover dato. Du kan finne denne informasjonen ved å klikke på "Detaljer" lenken på hovedhandelsplattforms skjermen ved siden av hvert instrument.
Når en terminkontrakt når sin automatiske rollover som definert for instrumentet, blir alle åpne posisjoner og bestillinger automatisk rullet over til neste terminkontrakt av Plus500, helt gratis.
For å oppheve virkningen på verdsettelsen av en åpen posisjon, gitt endring i underliggende instrumenters sats (pris) for den nye kontraktsperioden, blir en kompenserende justering gjort til kontoen slik at du kunne beholde posisjonene dine åpne uten påvirkning på ditt kapitalnivå. Stopp bestillinger og Begrensede bestillinger blir også justert proporsjonalt for å gjenspeile satsen på den nye kontrakten. Verdien av din posisjon fortsetter å gjenspeile påvirkning av markedsbevegelsen basert på ditt opprinnelig åningsnivå.
For ytterlig informasjon om hvordan rollover justeringer blir beregnet, vennligst les: "Hva er en rollover justering?"

Les mer

Legger dere til utbytte?

Utbytte er den delen av bedriftens overskudd som er avsatt til aksjonærene, og tidsfristen for aksjeeierskap for å kvalifisere seg for utbytte er kjent som ex-utbytte dato.
Med Plus500 handler du CFDer på balanse, derfor eier du faktisk ikke selve aksjen. Hvis du har en egenkapital eller CFD posisjon med ETF åpen på ex-utbytte datoen, vil det bli justert på kontoen din i forhold til utbytte betalt på det underliggende markedet. Hvis du holder en kjøps posisjon vil du motta utbyttet som en positiv justering på kontoen din; hvis du holder en salgs posisjon vil det gjøres en negativ justering. Vær oppmerksom på at stemmeretten ikke kjøps med aksje CFDer.

Les mer

Hvordan håndterer dere bedrifts handlinger?

En bedrifts handling er et arrangement initiert av et offentlig selskap som påvirker aksjene/egenkapitaleen utstedt av selskapet. For eksempel:

Utbytte - Et stykke av selskapets fortjenester som blir fordelt mellom aksjonærer. Når et utbytte er utbetalt, verdien av aksjen faller ned.

Spinoff - Et uavhengig selskap blir opprettet gjennom distribusjon av nye aksjer til morselskapet. Morselskapets aksjer mister verdi ved å følge en spinoff og aksjonærer mottar tilsvarende aksjer til det nye selskapet som kompensasjon.

Problemer med rettigheter - Nåværende aksjonærer har rett til å bestille selskapets tilleggsaksjer til redusert pris. Dette vanligvis senker prisen til selskapets aksjen.

Aksjesplitt - Det økende antallet utestående aksjer ved å dele hver aksje mens markedet forblir det samme. Verdien av aksje reduserer seg når antall aksjer stiger opp.

Omvendt aksjesplitt – Reduserer antall utestående aksjer ved å konsolidere eksisterende aksjer, samtidig som taket for markedet forblir det samme. Aksjeverdien øker ettersom antall aksjer reduseres.

Siden du ikke eier den fysiske aksjen/egenkapitalen når du handler CFDer, og heller ikke noen rettigheter i henhold til problemer med rettigheter eller lignende hendelser som aksjesplitt, osv.
For å sikre at det ikke er noen materiell påvirkning på dine åpne posisjoner som følge av en bedriftshendelse, vil Plus500 derfor automatisk justere kontoen din. Ved eksempelvis utbytte, kan Plus500 legge til/trekke fra saldoen din med det beløpet som ville oppstått som ytterligere tap/fortjeneste (avhengig av posisjonens retning). Ved aksjesplitt eller omvendt aksjesplitt, oppdateres hvis nødvendig antall aksjer og prisen. Dette omtales som en “justering”.

Les mer

Hva kan forårsake at et instrument er merket med grått/utilgjengelig?

Av og til er instrumentene midlertidig utilgjengelig for handel når markedshendelser begrenser pris innmating, for eksempel, men ikke begrenset til : ekstrem volatilitet, illikviditet, underliggende markedssuspensjoner, etc.

Les mer

Hva er en utløpsdato for et instrument?

Instrumenter som er basert på terminkontrakter har enten en utløpsdato eller en rollover dato. Du kan finne ut hvilke ved å klikke på "Detaljer" lenken på hovedhandelsplattforms skjermen ved siden av instrumentets navn. Når en terminkontrakt når utløpsdatoen, blir alle åpne posisjoner og bestillinger for det instrumentet avsluttet, uavhengig av eventuelle tilknyttede bestillinger du har satt på forhånd.

Les mer

Hva er en rollover justering?

Når en terminkontrakt når utløpsdatoen, og en automatisk rollover er definert for instrumentet, blir alle åpne posisjoner og bestillinger automatisk rullet over til neste terminkontrakt.
For å oppheve virkningen på verdsettelsen av den åpne posisjonen, gitt endringen i det underliggende instrumentets sats (pris) for den nye kontraktsperioden, er en kompenserende justering gjort til kontoen. Stop Limit og begrensede bestillinger er også justert for å gjenspeile prisen (pris) på instrumentet i den nye kontrakten.

Verdien av din posisjon fortsetter å reflektere effekten av markedets bevegelse basert på ditt opprinnelige åpningsnivå, størrelse og spredt. Dersom den nye kontrakten blir handlet på en høyere pris, Kjøpsposisjoner mottar en negativ justering og Salgsposisjoner mottar en positiv justering. I mottsatt, dersom den nye kontrakten har lavere prisen, skal Kjøpsposisjoner motta en positiv justering og Salgsposisjoner mottar en negativ justering.

Les mer

Hva er Spredning?

"Spread" er definert som forskjellen mellom "Kjøp"-pris og "Selg"-pris på et instrument til en bestemt tid.

Plus500 tilbyr to spread-mekanismer for de instrumentene: dynamisk spread som er kontinuerlig tilpasset i henhold til markedets spread under perioden posisjonen er åpen vs. spread som vanligvis ikke endrer seg sammen med generelle markedssvingninger mens posisjonen forblir åpen, men når markedet er flyktig og illikvid, kan det endres til et nytt nivå slik at underliggende markedsforholdene er bedre gjenspeilet. Likevel Plus500s mål er å sørge for tetteste mulig spreadninger til enhver tid.

Man bør alltid sjekke type spread i bruk og sørge for at man er kjent med instrumentets egenskaper før én begynner å handle. Informasjon om et instruments spread finnes på vår hjemmeside eller handelsplattform under "Detaljer" ved siden av instrumentets navn.

Les mer

Hvor finner jeg informasjon om hvert instrument?

Nyttig instrument informasjon finner du i "Detaljer" fanen for hvert instrument på handelsplattformen. Disse detaljene kan endre seg fra tid til annen, derfor må du sørge for at du bekrefter informasjonen før handelen (endringer vil bare påvirke nye posisjoner).

Les mer

Hvilke typer handelsinstrumenter tilbyr dere?

Plus500 tilbyr CFDer på over 2800 finansielle instrumenter, inkludert aksjer, forex, indekser, kryptovaluta, råvarer

Les mer
Fant du ikke noe svar på ditt spørsmål? Kontakt oss!

Plus500 hevder ikke å være en offisiell akademisk institusjon som har mottatt anerkjennelse fra noe land/regjering.

Sett kunnskapen din på prøve

Klar til å ta neste steg på reisen din?

Hvorfor Plus500?

Beskyttet og sikker

Dataene dine er trygge og pengene dine oppbevares på adskilte bankkontoer, i samsvar med regulatoriske krav.

Profesjonell support

Få dedikert kundeservice døgnet rundt på flere språk.

Regulert

Plus500CY Ltd er godkjent og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (Lisensnr. 250/14).

Pålitelig

Plus500 Ltd er en FTSE 250 selskap som står på listen over børsnoterte selskaper i London-børsens hovedmarked.