Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kom i gang

Varslene er gratis, enkle og tilgjengelige på alle enheter. Du kan opprette et varsel ved å klikke på varsel-ikonet (  ) på forsiden og du kan se, endre eller slette de samme varslene i Varsler som du finner i hovedmenyen (mobil og nettbrett) eller i WebTrader´s sidestolpe.

Hvordan opprette et varsel?

1. Klikk på varsel-ikonet

Skjermbilde av Plus500 platformen med et forstørrelsesglass og finger på et varslingsikon

2. Innstill varslingsverdier

Skjermbilde av Plus500 platformen med et forstørrelsesglass på prisvarsel

3. Få beskjed i sanntid

"Prisvarsel - EUR/USD
har nådd 0.9765"

Pris

Reager på prisbevegelser når de skjer

Innstill prisvarsler og bli informert når et instrument når en bestemt kjøps- eller salgspris.

Eksempel

Du tror på stigninger i oljeprisen og vil gjerne vite når oljens kjøpspris når $49.81. Hvis du oppretter et prisvarsel mottar du en beskjed på e-post, SMS eller push (etter eget ønske) hvis prisen når $49.81.

Skjermbilde av prisvarsel på Plus500 applikasjon

%-vis endring (dag eller time)

Motta øyeblikkelig beskjed om prosentvis stigning/fall

Bruk %-vise endringsvarsler til å få beskjed når et instruments absolutte prisendring (positiv eller negativ) når et bestemt nivå. %-vise endringsvarsler kan også konfigureres til å gjentas daglig eller på timebasis.

Eksempel

Du ønsker å få beskjed når naturgass stiger med 0,80% fra siste handelsøkt. Hvis en hendelse på det globale markedet sender prisen på naturgass opp med 0,80% eller mer vil du, etter å ha innstilt et prisvarsel, umiddelbart motta en beskjed med mulighet til å logge direkte inn på kontoen din.

Skjermbilde av skjermen på endringer i % på Plus500 applikasjon

Tradernes meninger (% kjøpere vs. % selgere)

Få vite hvordan andre trader

Tradernes meninger er et unikt verktøy som gir deg automatisk beskjed når prosentandelen av kjøpere eller selgere (blant Plus500s kunder) når et visst nivå.

Eksempel

Den aktuelle trenden i markedet for USA 500 er 51% kjøpere og 49% selgere. Du ønsker å få beskjed når %-andelen kjøpere når eller overstiger 56% og oppretter et varsel deretter.

Skjermbilde av skjermen på traderens oppfatning på Plus500 applikasjon

OSS (- Ofte stilte spørsmål)

Trenger du hjelp?
Døgnåpen kundeservice