Plus500 tilbyr ikke sine produkter og tjenester til innbyggere i USA.

Plus500 tilbyr ikke sine produkter og tjenester til innbyggere i USA.

CFD service. 77% taper penger.

Profesjonelle traderne

Plus500 tilbyr til sine profesjonelle kunder de fleste av beskyttelsene som tilbys til privatkunder uten ekstra kostnader.

Vennligst vær oppmerksom: Giring forsterker tap og gevinster til investorer; Høy giring forstørrer investeringskostnader med hensyn til spreads og finansielle kostnader; Høyere volum av handel vil resultere i økende handelskostnader.

Kan du søke om en Profesjonell konto?

Kan du søke om en Profesjonell konto?
Har du foretatt gjennomsnittlig 10 handler av betydelig størrelse pr. kvartal i det siste året på det relevante marked?
Spørsmål 1 av 3
Kan du søke om en Profesjonell konto?
Overstiger et beløp på din finansielle instrument portefølje €500,000?
Finansielle instrument portefølje innebærer:
 • Kontant
 • Aksjer
 • Derivater*
 • Handelskontoer
 • Gjeld instrumenter
Innebærer ikke:
 • Eiendom porteføljer
 • Direkte eierskap til råvarer
 • Ikke-handelsbare eiendommer
*Kun kontant innskudd gjort til kapital/fortjenester som blir realisert fra investering i derivater.
Spørsmål 2 av 3
Kan du søke om en Profesjonell konto?
Har du jobbet innen finansiell sektor i minst ett år i den relevante stillingen?
Spørsmål 3 av 3
Kan du søke om en Profesjonell konto?
Du kanskje kan være kvalifisert til å søke om en profesjonell konto!
Har du allerede en Plus500 konto?
Giring tabell (maks. giring)
Andre kriterier
Giring tabell (maks. giring)
Instrumentkategorier Profesjonell konto
Valuta 1:300
Indekser 1:300
Råvarer 1:150
Aksjer 1:20
Opsjoner 1:5
ETF 1:100
Krypto 1:20
Andre kriterier
Kriterier Profesjonell konto
Refusjoner i kontant
Kunders pengebeskyttelse
Negativ saldo-beskyttelse
Best mulig gjennomføring av bestillinger
Finansielle ombudsmann tjeneste
ICF rettigheter -

Illustrativt eksempel:

Når man selger €15 000 av EUR/USD CFD på salgskurs på 1.1750:

 • For profesjonelle kunder med giringsnivå på 1:300 kreves det en startmargin på €58.75.

Hvem er kvalifisert til å søke om en profesjonell konto?

Kunder må oppfylle minst 2 av følgende kriterier.

 • Tilstrekkelig handelsaktivitet i de siste 12 måneder

  Du har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig 10 ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler1 (med Plus500 og/eller annen leverandør).

 • Størrelsen på finansielle portefølje overstiger € 500 000 (kontant besparelser og finansielle instrumenter inkludert)

  Det skal ikke kreves at du setter inn dette beløpet.
  Størrelsen på din finansiell instrument portefølje2 overstiger € 500 000.

 • Relevant erfaring innen sektor for finansielle tjenester

  Du jobber/har jobbet innen finansiell sektor for minst ett år i en stilling som krever kunnskap om relaterte transaksjoner eller tjenester.

1 Relevant marked - OTC-derivater slike som belånte CFDer, Forex, spread-betting.
2 Portefølje av finansielle instrumenter omfatter aksjer, derivater (kun kontantinnskudd til fond/fortjenesten som realiseres fra investering i derivater), gjeldsinstrumenter og kontantinnskudd. Det omfatter ikke eiendomsportefølje, direkte eierforhold til råvarer eller fiktive verdier av de belånte instrumentene.

Trenger du hjelp?
Døgnåpen kundeservice