Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Wat doet de prijs van een index bewegen?

Datum gewijzigd: 31-1-2024

Aangezien er talrijke componenten zijn die de structuur en de functie van marktindexen kunnen beïnvloeden, zijn de prijzen van indexen vatbaar voor bewegingen als reactie op een reeks andere factoren dan de algemene prestaties, groei en gezondheid van de economieën en sectoren waaruit zij zijn samengesteld. Om marktindexen correct te gebruiken en het maximum uit uw tradingervaring te halen, is het dus belangrijk te begrijpen wat hun prijzen beweegt.

Hoewel het spannend kan zijn om de topspelers te volgen op hun groeitraject, is het belangrijk om te begrijpen wat de prijs van een index doet bewegen.

De koers van een index kan verschuiven als gevolg van een of meer van de volgende factoren:

  • Politieke en nationale gebeurtenissen: politieke gebeurtenissen zoals oorlogen, geschillen, vredesverdragen en handelsovereenkomsten, kunnen indices destabiliseren en veranderen. Bijvoorbeeld de Hang Seng Index met onder andere Alibaba werd getroffen door het harde optreden van de Chinese Communistische Partij tegen technologie en e-commerce in 2021, waardoor de oorlogsverklaring tegen monopolies de waarde van de aandelen van Alibaba naar beneden haalde. Een ander voorbeeld van de wijze waarop indexen door nationale gebeurtenissen kunnen worden beïnvloed, is het effect van de coronavirusvariant Omicron op de markten, waarbij de waarde van indexen zoals de S&P 500, Dow Jones (USA30), and Russell 2000 (USA 2000) in waarde zijn gedaald tijdens de eerste week van de Omicron-uitbraak.
  • De bedrijven die deel uitmaken van de index: verschuivingen in het beleid, de beslissingen, de waarde en andere daarmee samenhangende factoren van het bedrijf kunnen de index als geheel beïnvloeden. Dit betekent dat macro-economische veranderingen tot grote verschuivingen in de gehele index kunnen leiden. Moderna’s cwaardestijging tijdens de verspreiding van de Delta-variant is daar een voorbeeld van. Zo “leverde het Moderna-aandeel in augustus 2021 een rendement op van 434%, wat veel meer is dan het gemiddelde van de S&P 500, dat 33% bedroeg.”
  • Economische statistieken: gegevens zoals inflatie, werkloosheidscijfers, rentetarieven, winstverslagen van bedrijven, consumentengegevens, cen meer kunnen de richting van de indexen veranderen. Een goede illustratie van hoe economische gegevens marktindices doen verschuiven, is de latent havikachtige verklaring van Powell na zijn herbenoeming in november 2021, tijdens welke indices zoals de S&P 500 en de USA 30 eerst daalden, en dan weer opveerden. Een ander voorbeeld is Nikkei 225 (Japan 225) de daling van de index in september 2021, als gevolg van hogere inflatiecijfers.
  • Marktsentiment: het marktsentiment, ook bekend als "traders sentiment", verwijst naar de overheersende houding van beleggers ten aanzien van de huidige markt. Met andere woorden, wanneer de meerderheid van de beleggers speculeert dat een markt zal dalen, spreken zij van een "bearish" markt. Het heersende sentiment kan derhalve van invloed zijn op de indexenmarkt en de wijze waarop deze wordt verhandeld. U kunt waarschuwingen krijgen over het sentiment van handelaars, prijswijzigingen en meer via de waarschuwingsfunctie van Plus500. De sell-off van cryptocurrencies in december 2021 is een voorbeeld van de impact van tradersentiment op marktindices, in het licht van de heersende Bearish sentimenten. Dit zou op zijn beurt een effect kunnen hebben op de index van de Crypto 10.
Laptopscherm met indexen

Illustratieve prijzen.

Hoe wordt een index opgebouwd

Zoals wij hierboven hebben opgemerkt, wordt een marktindex samengesteld op basis van een groot aantal variabelen, aangezien elke index gebaseerd is op een groot aantal ondernemingen, hetgeen betekent dat wijzigingen in hun prestaties ook kunnen leiden tot een wijziging van de index en de samenstelling ervan. Bij het samenstellen van een index (groep) van ondernemingen is het dan ook van belang deze op een voor beleggers bruikbare, duidelijke en overzichtelijke wijze te meten.

Zo waren beleggers in 1984 bijvoorbeeld geïnteresseerd in het opvolgen van de top 100 bedrijven die op de Londense beurs genoteerd stonden. De Financial Times Stock Exchange (FTSE), een particuliere organisatie, nam de taak op zich om de winstverslagen en boekhoudkundige bescheiden van elk bedrijf dat op de London Stock Exchange (LSE).

Hun onderzoek hielp om de totale waarde (marktkapitalisatie) van elk bedrijf op de beurs te begrijpen. Zij selecteerden vervolgens de top 100 van bedrijven op basis van de marktkapitalisatie en bundelden deze in een lijst. Elk kwartaal komen de leden van de FTSE bijeen om nieuwe winstrapporten te bekijken en te bepalen welke bedrijven op de top 100-lijst mogen blijven staan, welke bedrijven af zullen vallen en welke bedrijven de nieuwe vacatures zullen invullen.

Plus500 biedt handelaren de mogelijkheid om CFD's te verhandelen op deze indexen.

Hoe de waarde van een index wordt berekend

De berekening van de waarden van indices kan vaak een ingewikkelde taak zijn. De FTSE 100 Index wordt bijvoorbeeld berekend door de totale waarde van de top 100 bedrijven van de London Stock Exchange (FTSE 100) samen te tellen. Het kan dus moeilijk zijn om de prestaties van deze index in de loop van de tijd te begrijpen. Er zijn echter twee populaire wiskundige hulpmiddelen die worden gebruikt om het getal van de triljoenen af te breken tot de beter verteerbare duizendtallen die wij vandaag kennen.

Float-gecorrigeerde marktkapitalisatiewaardering

Als een onderneming in eerste instantie 1.000 aandelen uitgeeft, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat er 1.000 aandelen beschikbaar zijn voor aankoop of handel op een open markt. Zij kunnen besluiten dat 850 aandelen (85%) vrij kunnen worden verhandeld op de Londense beurs, terwijl de overige 150 aandelen (15%) worden toegewezen aan interne bestuurders. De waarde van de onderneming zal, ten behoeve van de indexen, worden berekend op basis van die 850 open marktaandelen, exclusief de niet-verhandelbare 15%. De termen die worden gebruikt om deze aandelen te beschrijven zijn ”Floating-aandelen”, of kortweg ”Float”.

Dit kan worden gevisualiseerd als:

(Alle aandelen van de onderneming - Ingesloten aandelen) X Aandeelwaarde = Free Floatwaarde

In 1984 stelde de FTSE de FTSE100 samen en gaf deze een initiële waarde van 1.000 punten. Om tot dit getal te komen hebben ze een eenvoudige vergelijking gemaakt:

Gecombineerde float-gecorrigeerde marktkapitalisatie (Market Cap) van de top 100 LSE-bedrijven =1000

Het volgende kwartaal deden ze een andere berekening (Nieuwe marktkapitalisatietotalen/vorige marktkapitalisatietotalen) x 1000= Q2 FTSE100 puntwaarde

Met behulp van deze methode kunt u zien dat naarmate de waarde van deze bedrijven groeit, de punten van de FTSE100 ook groeien.

Opmerking: Om de fondsen zo consistent mogelijk te houden, moeten ondernemingen een marktkapitalisatie aantonen die gelijk is aan positie 90 en die kan dalen tot positie 111 voordat ze kunnen worden verwijderd.

Gewogen prijswaardering

Een andere methode is het berekenen van de prijs van het aandeel ten opzichte van de marktkapitalisatie van de onderneming.

Om dit te doen stellen we een lijst van bedrijven in een groep samen, net zoals we deden voor de FTSE, behalve deze keer kijken we naar de prijs van elk individueel aandeel en naar niets anders. Dit is het systeem dat Charles Dow en Edward Jones gebruikten toen ze in 1885 de Dow Jones Industrial Average (DJIA) creëerden.

Zij begonnen met het nemen van de grootste 30 bedrijven die in de Verenigde Staten beursgenoteerd zijn en gaven een gelijk gewicht aan één enkel aandeel van elk van deze bedrijven. Om de waarde van deze index te berekenen, namen ze een deler en gebruikten die om het gemiddelde te berekenen van alle aandelen.

Totale waarde van elk individueel aandeel bij elkaar opgeteld/deler (bijv. 1000) = Indexwaarde

Opmerking: De waarde van de deler wordt niet openbaar gemaakt en wordt regelmatig gewijzigd om een te grote volatiliteit te voorkomen.

Andere indexen die deze methode gebruiken zijn S&P, DJIA, Nasdaq Composite Index, en meer. Bovendien evolueren de DJIA en de S&P 500 vaak in dezelfde richting, aangezien zij beide periodiek worden herzien, de aandelen van de grootste Amerikaanse bedrijven volgen, en beide worden gepubliceerd door S&P Dow Jones Indexen. Deze twee indexen kunnen echter niet met elkaar worden vergeleken omdat er een verschil is in de wijze waarop elke index wordt berekend. De DJIA is prijsgewogen, terwijl de S&P500 is aangepast aan de float. Sommige critici van de Gewogen prijsmethode wijzen erop dat deze geen rekening houdt met aandelensplitsingen, de uitgifte van nieuwe aandelen of andere schommelingen.

Plus 500 biedt handelaren de mogelijkheid om CFD-orders te openen op basis van deze indices.

Het begrijpen van indexschommelingen

Nu we de manier waarop indices worden berekend hebben bekeken, kunnen we beginnen met het begrijpen van hun waarderingen en hoe ze op en neer gaan.

Tijdens grotere marktevenementen zoals natuurrampen, internationale handelsgeschillen, of de pandemie van het Coronavirus, en meer bepaald het opduiken van een nieuwe virusvariant zoals het Omicron en de Delta-stammen, worden aandeelhouders ongerust dat de waarde van hun investeringen kan dalen. Deze ongerustheid komt tot uiting in de verkoop van hun aandelen. Sommige aandeelhouders zijn misschien blij om te verkopen, wetende dat als ze deze investeringen voor een lange tijd vasthouden, er een kans is dat een bedrijf failliet gaat en de waarde van hun investeringen zal verdwijnen. Naarmate de markt overspoeld wordt met verkopers, kunnen kopers binnenkomen en aandelen oppikken tegen een gereduceerde prijs.

Aan de andere kant kunnen nieuwe technologieën, handelsovereenkomsten, positieve winstrapporten of enige andere reden om zich optimistisch te voelen in de markt, investeerders ertoe brengen om zwaar te investeren in het bedrijf, waardoor de vraag naar een aandeel dat in een vast aanbod vastzit, toeneemt.

Naarmate de waarde van een onderneming stijgt, in combinatie met vraag en aanbod van haar aandelen, beweegt ook de aandelenkoers.

Als we kijken naar de waarde van een index, dan zien we dat bedrijven dagelijks voortdurend aan waarde winnen en verliezen, maar toch kan het gemiddelde in evenwicht zijn. Dit is de reden waarom sommige topperformers waarde kunnen verliezen, maar als de waarde van andere performers stijgt, kan de totale waarde van de index gelijk blijven.

*Het productaanbod is afhankelijk van de operator.

Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.

Veelgestelde vragen over Indexen

Een beursindex is een prestatie-indicator of maatstaf van de economie van een land of van een industriesector. Bijvoorbeeld, de Nasdaq 100 vertegenwoordigt de grootste 100 bedrijven verhandeld op de Nasdaq beurs. Als de aandelenprijs van deze bedrijven stijgt, zal de index stijgen. Omgekeerd, als ze valt dan zal de index dalen.

De meeste hoofdindexen zijn gebaseerd op een geselecteerd aantal aandelen en worden dus beschouwd als goede maatstaf van het huidige marktsentiment. Als u een positie neemt op een index, investeert u effectief in de prestaties van deze aandelen en vermijdt u zo de factoren die de prestaties van individuele bedrijven beïnvloeden (zoals een gebrek aan marktvolume). Voor een volledige lijst van index futures CFD's aangeboden op het Plus500 platform, klikt u hier.

Beursindexen hebben verschillende vormen van berekening. Dit zijn de twee meest voorkomende:

  • Aangepaste marktkapitalisatie (of cap-gewogen) wordt gebruikt voor het volgen van een aantal bedrijven op basis van de aangepaste marktkapitalisatie van de betrekkende aandelen. Large-cap bedrijven hebben een grotere impact op de prijs van de index dan small-cap bedrijven. S&P 500 is een voorbeeld van een index die op deze manier wordt berekend.
  • Prijsgewogen gemiddelde - telt de aandelenkoersen van alle betrekkende aandelen op en verdeelt dat cijfer dan door het totale aantal aandelen in de index. Dow Jones is een voorbeeld van een index die op deze manier wordt berekend.

Door index futures contracten met hefboomeffect te verhandelen kunt u de handelswaarde vermenigvuldigen door het gebruik van geleend kapitaal, en als zodanig kunt u de potentiële winst of verlies uit die handel realiseren. De beschikbare hefboomwerking voor index CFD's op het Plus500 platform is maximaal 1:20.

Hier zijn een paar hoogtepunten van de handel in index CFD's:

  • U krijgt gediversifieerde blootstelling met behulp van één enkel instrument – omdat de meeste factoren die van invloed zijn op individuele bedrijven verwijderd zijn.
  • Meer handelsmogelijkheden – wij bieden toegang tot een breed gamma van indexen van de grootste en belangrijkste beurzen ter wereld.
  • Geniet van kleine spreads en geen commissies op real-time index koersen, grafieken, stortingen en voor het openen/sluiten van posities met Plus500.

Lees ons artikel "Wat zijn indexen?" voor meer hoogtepunten en mogelijke voordelen van index-CFD's.