Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Basis Forex-handelsstrategieën en -indicatoren

Datum gewijzigd: 6-8-2023

De diversiteit en omvang van de Forexmarkt geeft handelaren de mogelijkheid om strategieën te creëren gebaseerd op bewegingen in de markt. Bij het handelen in Forex zijn er een aantal handelsstrategieën en indicatoren om uit te kiezen. Elke strategie kan worden aangepast of afgestemd op de individuele behoeften van een handelaar en worden gebruikt in combinatie met andere strategieën.

Bij de afweging welke handelsstrategie voor u het beste is, moet u rekening houden met uw persoonlijke doelstellingen, risicobereidheid, ervaring en handelsvoorkeuren. Alvorens de verschillende handelsstrategieën te verkennen, zullen we eerst twee belangrijke handelsmethoden schetsen: fundamentele en technische analyse.

Fundamentele analyse vs. technische analyse

Handelaren zitten over het algemeen in een van de twee categorieën: fundamenteel of technisch.

1. Fundamentele handelaren zullen op zoek gaan naar bredere economische variabelen om te bepalen of een valutapaar in waard zal stijgen of dalen en om de waarde van een munt te wegen. Bij het toepassen van een Fundamentele Analyse in de Forex handel, zouden handelaren hun beslissingen kunnen baseren op de volgende componenten:

 • Geopolitiek: veranderingen in het politieke beleid, spanningen tussen landen, en nieuwe verdragen of meningsverschillen kunnen de markt beïnvloeden. Kennis van de geopolitieke situatie kan traders dus helpen bij hun fundamentele benadering.

 • Centrale banken: centrale banken zoals de Federal Reserve kunnen het monetaire beleid beïnvloeden via beslissingen zoals de rentetarieven, die de waarde van valutaparen kunnen beïnvloeden.

 • Economische berichten: om een eenvoudig voorbeeld te nemen: als een economisch rapport bijzonder sterk was, zou dat erop kunnen wijzen dat een valuta in waarde kan stijgen ten opzichte van een andere valuta. Als alle handelaren echter verwachtten dat het economische rapport sterk zou zijn (voordat het rapport wordt uitgebracht), zou het effect van het rapport al in de markt "geprijsd" zijn.

2. Technische analyse maakt gebruik van grafiekindicatoren en vroegere koersrichtingen en -bewegingspatronen om te bepalen of een valutapaar, zoals de Euro ten opzichte van de US Dollar (EUR/USD), overgekocht of oververkocht is. Door te vertrouwen op statistische trends of patronen, zoals volume- en koersbewegingen (waardestijging/waardedaling), proberen handelaren te voorspellen hoe een valutapaar kan schommelen.

Er zijn vele soorten grafieken beschikbaar voor Technische Analyse, Plus500 biedt Lijngrafieken, Staafdiagrammen en Candlestickgrafieken op zijn trading platform.

Er is uiteraard niet één juiste grafiek om te gebruiken. Handelaren kunnen dus een combinatie van technische en fundamentele analyse gebruiken om potentiële beleggingskansen te evalueren.

Krant met de kop

Illustratieve prijzen.

Aanpak en indicatoren om te gebruiken bij het handelen in Forex:

Naast de bovenstaande handelsmethodologieën, volgt hieronder een overzicht van een aantal benaderingen en indicatoren die kunnen worden gebruikt bij het handelen in Forex.

 • Positiehandel - Positiehandel is een strategie waarbij handelaren posities aanhouden voor langere perioden, meestal weken of maanden. Positiehandelaren zullen over het algemeen gebruik maken van fundamentele analyses en economische gegevens. Bij het openen van een nieuwe positie kunnen positiehandelaren echter gebruik maken van technische analyse. Een positiehandelaar kan bovendien wachten tot een valutapaar een (vooraf bepaald) steunniveau bereikt voordat hij een lange positie inneemt en deze enkele weken aanhoudt. Dit type van handel is vermoedelijk minder onmiddellijk, aangezien de handelaars niet noodzakelijk begaan zijn met de intradaykoersen en over het algemeen minder posities openen (in vergelijking met andere handelsstrategieën). Niettemin moeten traders, zoals bij elke vorm van handel, een goed begrip hebben van de fundamentele marktgegevens en is positiehandel grotendeels gebaseerd op fundamentele analyse.

  Positiehandel kan gebruik maken van markttendensen, terugkerende stijlen en bewegingen uit het verleden om handelsbewegingen te voorspellen en te maken. Vandaar dat positiehandelaren vaak "trendvolgers" worden genoemd.

 • Het Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (Simple Moving Average - SMA) is een belangrijke technische indicator en een van de meest gebruikte handelsindicatoren. De SMA wordt gebruikt om te bepalen of een activaprijs zal stijgen of dalen, en is voordelig omdat hij de volatiliteit van een activum weergeeft in de richting waarin het evolueert. Als de SMA dus naar boven wijst, betekent dit dat de prijs van het activum stijgt, terwijl als hij naar beneden wijst, de prijs van het activum daalt. Daarom verwijzen trendvolgers of positiehandelaars vaak naar de SMA wanneer zij trachten activa te kopen die stijgen en activa te verkopen die dalen. Bovendien wordt de SMA berekend door de dagelijkse slotkoers van een actief te nemen en deze te delen over het totale aantal dagen om een gemiddelde te krijgen. De lijn die door de SMA wordt gecreëerd, wordt vervolgens, samen met andere technische indicatoren gebruikt om de prijsbewegingen te meten. Een SMA-lijn kan van elke duur zijn, maar technische handelaren hebben de neiging om de voortschrijdende gemiddelden over 50, 100 en 200 dagen te volgen. U kunt verschillende strategieën testen met behulp van ons grafieksysteem.

 • Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (Exponential Moving Average - EMA) - In vergelijking met het Gewoon Voortschrijdend Gemiddelde hecht een exponentieel voortschrijdend gemiddelde meer belang aan recente slotkoersen en recente marktactiviteiten van handelaren, en geeft daardoor een gedetailleerder en tijdgevoeliger beeld van de markt. Bovendien is de reactie van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde op prijsschommelingen beter waarneembaar dan die van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Dit maakt de resultaten van EMA's efficiënter en is een van de redenen waarom zij het favoriete gemiddelde zijn van veel handelaren. Bij het gebruik van lijnen van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is het belangrijk er rekening mee te houden dat het vertragende indicatoren zijn die mogelijk niet snel reageren op scherpe veranderingen. Handelsperiodes op korte termijn zouden echter niet voldoende prijsindicatoren kunnen hebben om betrouwbaar te zijn. Ze geven echter wel een duidelijk visueel beeld van de algemene trends en kunnen zeer nuttig zijn in de valutahandel.

 • Relative Strength Index (RSI) - De Relatieve Sterkte Index kan samen met de SMA-lijn worden gebruikt voor bijkomende verduidelijking van de mogelijke trend van een instrument. RSI toont aan of een actief overgekocht of oververkocht is, op basis van een index van 0 - 100. Handelaren kunnen de RSI gebruiken om markttendensen te bepalen. Aan de hand van deze grafiek kunnen traders bepalen of er zich een opwaartse trend aan het vormen is of een neerwaartse. Over het algemeen is een goede indicator dat als de RSI boven de 50 is, dit meestal een uptrend is, terwijl als hij onder de 50 is, het veilig is om te zeggen dat het een downtrend is. U moet echter niet vergeten dat dit slechts een algemene indicator is en dat u uw forex-tradingstrategieën vaak zult moeten aanpassen aan de activa in kwestie.

 • Bollinger Bands - Bollinger Bands worden vaak gebruikt met SMA lijnen als één van de vele trading strategieën. Bollinger Bands omvatten bovenste, onderste en middelste lijnen en elk van de lijnen van deze indicator. Maar Bollinger Bands zijn onlosmakelijk verbonden met de SMA-lijn. Ze worden gecreëerd door de standaardafwijking van een bepaalde SMA-lijn te berekenen. De standaardafwijking is slechts een maatstaf voor de volatiliteit. Wanneer de banden breder worden, is dit een indicatie dat de markt volatieler is geworden. Als ze krimpen, is de markt stabieler geworden. Een Bollinger Band heeft een boven- en onderdrempel boven en onder de SMA-lijn. De SMA-lijn wordt ook wel de "middelste" Bollinger Band genoemd.

 • Voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (Moving average convergence divergence - MACD) - MACD is ontworpen om het momentum van een valutapaar te meten en dit gebeurt door de berekening van het verschil tussen twee afzonderlijke tijdsperioden, hetzij op korte termijn of op lange termijn, vandaar de divergentie. Het is ook een van de meest gebruikte meeteenheden en wordt gebruikt om een opwaartse of neerwaartse trend vast te stellen en ook om de sterkte van de trend te meten.

Indicatoren in de WebTrader, met een USD/JPY-grafiek op de achtergrond.

Illustratieve prijzen.

Dit zijn slechts enkele van de vele verschillende forex trading strategieën en indicatoren die handelaren gebruiken om hun handelssucces te vergroten, er zijn talloze combinaties van FX trading strategieën en geen limiet aan het aantal technische indicatoren dat u kunt gebruiken.

Als u meer geavanceerde handelsstrategieën wilt leren, overweeg dan om ons handelsplatform voor CFD's te gebruiken, met meer dan 90 technische indicatoren, geavanceerde tekengereedschappen en diepgaande analyse-instrumenten die u helpen de nuances te leren van Forex CFD-trading. U kunt uw vaardigheden ook oefenen in onze risicovrije, onbeperkte demorekening.

Om onze indicatoren te proberen, registreren/inloggen, Selecteer een instrument, ga naar de grafiek en klik op het (Fx) icoon.

*Dit artikel bevat algemene informatie die geen rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.