Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Het verband tussen Olie en Aardgas

Datum gewijzigd: 26-7-2023

De Aardgas-sector bestaat uit verschillende groepen van bedrijven, die verschillende delen van de Aardgasbevoorradingsketen bedienen. Omdat Olie een oudere sector is, bieden veel van de bedrijven in het ecosysteem van Aardgas hun diensten aan beide sectoren aan.

Ze bestaan uit:

  1. Exploratiebedrijven - Bedrijven die land onderzoeken en locaties bepalen die mogelijk rijk zijn aan Aardgas en Olie.
  2. Producenten - Bedrijven die rechten op mineralen kopen, putten boren en Aardgas of Olie uit de bodem halen.
  3. Aardgasverwerkers - Maak het gas schoon om water, zware koolstoffen, helium en andere chemicaliën te verwijderen om ervoor te zorgen dat het aan de zuiverheidsnormen voor Aardgas voldoet voordat het in een midstream-pijpieiding wordt gepompt.
  4. Midstream- en transmissietransporteurs - Eigenaars van de pijpleiding die het gebruik van hun transmissieleidingen in rekening brengen aan de Producenten.
  5. Opslagbedrijven - Opslagbedrijven verhuren ruimte aan de eigenaars van het gas om het op te slaan voordat het naar de consument wordt verstuurd.
  6. Lokale distributiebedrijven - LDC's beheren de levering van gas vanuit de opslagfaciliteiten naar de eindverbruikers. Ook zij rekenen het gebruik van hun leidingen door aan de eigenaars van het gas zonder het gas zelf in bezit te hebben.

Gedurende het volledige proces kunnen Producenten de eigendom van het Aardgas/de Olie aan meerdere partijen overdragen door middel van Termijncontracten of andere afnameverplichtingen, zelfs voordat de grondstof wordt gewonnen.

Opslaginstallatie voor Aardgas.

Waar worden ze gevonden?

Aardgas en Olie kunnen allebei worden gevonden in ondergrondse afzettingen die ooit actieve waterlichamen waren. Na de uitdroging van miljoenen jaren geleden lieten deze droge bedden fossielen, planten en ander puin achter dat met vuil werd bedekt en gedurende vele jaren werden samengeperst. In combinatie met de warmte van de aarde werden ze Olie of Aardgas, vaak gevangen in de rotsformaties die hen omringen.

Hoe worden ze gewonnen?

In 2006 zijn bedrijven begonnen met het boren van enkele kilometers diep in de bodem en vervolgens 90 graden gedraaid om horizontaal te boren in schalie- of kalksteenafzettingen waar olie en gas werden opgesloten. Er werd vervolgens een mix van chemicaliën en water onder hoge druk in de rotsen gepompt, waardoor er breuken in de rotsen ontstonden en de olie en het gas die erin gevangen zaten, vrijkwamen. Het breken van de rotsen heeft ertoe geleid dat deze winningstechniek "fracking" wordt genoemd.

Wat er uit de put naar boven komt is een mix van water, Olie, Aardgas en andere elementen die vastzitten in de rotsen en afzettingen.

Deze technologische vooruitgang heeft geleid tot een toename van de Aardgaswinning, waardoor deze zich van Olie kon onderscheiden als een onafhankelijke grondstof.

Stijgen en dalen de prijzen van Olie en Aardgas samen?

Inzicht in de schommelingen van Aardgas in relatie tot Olie betekent het erkennen van de relatie tussen vraag, aanbod en kapitaaltoewijzing.

Traditioneel bewogen de prijzen voor Aardgas en Olie zich samen, maar sinds 2006, toen er nieuwe boorpraktijken werden geïntroduceerd, is Aardgas erkend als een op zichzelf staande grondstof. Industriële gebruikers, die vroeger vooral afhankelijk waren van steenkool of Olie, kan nu een beroep doen op Aardgas als energiebron die fabrieken kan aandrijven en elektriciteit kan produceren.

Voor energieconsumenten die de mogelijkheid hebben om naar behoefte over te schakelen tussen Olie en Aardgas, is de kans groter dat zij de grondstof kiezen die goedkoper is om te gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Olie in de winter wanneer er meer vraag is naar Aardgas voor de verwarming van woningen, en dan overschakelen op Aardgas in de zomer wanneer de vraag afneemt.

Terwijl de prijzen voor Olie en Aardgas ooit relatief synchroon stegen en daalden, hebben nieuwe boorpraktijken en de eisen van de consument steeds vaker laten zien dat ze niet meer aan elkaar gekoppeld zijn. Handelaars die ze nu zien als twee grondstoffen die onafhankelijk van elkaar zijn, kunnen CFD's verhandelen om te profiteren van de inherente volatiliteit van deze energierijke brandstoffen.

Grondstofevolutie van Aardgas

Aardgas is van een ongewenst bijproduct van oliebronnen naar een zeer gewilde grondstof gegaan. Het gebruik als een milieuvriendelijker alternatief voor Olie en de lagere prijs hebben het een favoriet gemaakt bij de energieleveranciers en eindgebruikers voor elektriciteitscentrales, woningverwarming, koken en zelfs het drogen van kleren.

Aardgas heeft een bloeiende markt gevonden bij CFD-handelaars die het beschouwen als een onafhankelijke grondstof met dezelfde verhandelbaarheid als andere concurrerende grondstoffen. Naarmate de tijd vordert, gaan Aardgas en Olie verder uit elkaar, waardoor de volatiliteit toeneemt en er een nieuw tijdperk van energiehandel aanbreekt.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.