Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Wat beïnvloedt de koperprijzen? Belangrijke factoren

Datum gewijzigd: 28-4-2024

Er zijn maar weinig grondstoffen zo belangrijk als koper. Van het gebruik in alledaagse huishoudelijke artikelen tot zijn cruciale rol in het vormgeven van wereldwijde economische trends, dit rode metaal dient zowel als grondstof als barometer voor economische gezondheid.

Waarom trekt koper zoveel aandacht? Welke variabelen zijn van invloed op de prijsstelling van koper (HG), wat leidt tot incidentele stijgingen of waardedalingen?

In deze handleiding van Plus500 ontdekken we het ingewikkelde web van invloeden dat bepaalt of koper duur of goedkoop is. We ontdekken de veelzijdige factoren die koper tot een waardevol bezit maken, van de dynamiek van de toeleveringsketen tot verschuivingen in de vraag als gevolg van technologische vooruitgang en milieu-initiatieven, en onderzoeken wat specifiek de waarde van koper bepaalt.

Een illustratie van de prijzen van koperen staven.

De prijs van koper: historische inzichten

Het prijstraject van koper sinds de Grote Recessie in 2008 vertoont heel veel volatiliteit, veerkracht en belangrijke mijlpalen, wat aangeeft waarom koper zo waardevol wordt geacht.

Op 7 april 2008 bedroeg de koperprijs $ 3,94 per pond. Het begin van de wereldwijde economische crisis in 2008 leidde echter tot een neergang, waarbij de koperprijzen op 15 december van dat jaar daalden tot 1,31 dollar per pond. Dit toont aan dat het metaal gevoelig is voor bredere economische omstandigheden.

Na de recessie herstelden de koperprijzen zich en de prijs bereikte op 30 januari 2011 een nieuw record van $ 4,58 per pond. Dit kwam omdat de vraag groter was dan het aanbod.

De koperprijzen kwamen vervolgens in een neerwaartse trend terecht en bereikten op 10 januari 2016 een dieptepunt van $ 1,94. De prijzen bleven in de daaropvolgende jaren stabiel tussen $ 2,50 en $ 3,30 per pond.

De COVID-19-pandemie van 2020 verstoorde de kopermarkt, wat leidde tot een scherpe prijsstijging van $ 2,15 op 15 maart 2020 naar $3,51 per pond op 27 december van datzelfde jaar. Dit was het gevolg van tekorten aan de aanbodkant.

In 2022 leidde bezorgdheid over verstoringen in de toeleveringsketen tot verminderde voorraden, en de toegenomen vraag naar koper dreef de prijzen omhoog, tot een piek van iets minder dan $ 4,91 op 27 februari 2022.

Het begrijpen van de historische prijsstelling van koper biedt waardevolle inzichten in zijn rol als economische indicator. Maar de betekenis van koper reikt verder dan de prijsdynamiek.

Koper en de wereldeconomie

De uitgebreide toepassing van koper in een breed scala van industrieën benadrukt niet alleen zijn veelzijdigheid, maar positioneert het ook als een cruciale indicator voor economische gezondheid. Het is een integraal onderdeel van industrieën, variërend van de bouw tot de elektronicasector, en de vraag- en prijsschommelingen weerspiegelen vaak bredere economische trends.

Tijdens perioden van economische groei kan een verhoogde vraag naar koper wijzen op toegenomen bouwprojecten, productieactiviteiten en infrastructuurontwikkeling, wat aangeeft waarom koper zo waardevol en essentieel is in een bloeiende economie.

Omgekeerd kan een daling van de vraag naar koper wijzen op een dreigende economische vertraging, waardoor analisten de koperprijzen nauwlettend in de gaten moeten houden om inzicht te krijgen in de wereldwijde economische vooruitzichten. De koperprijzen, die op 15 december 2008 onder de 1,31 dollar per pond lagen, daalden bijvoorbeeld met 67% tijdens de Grote Recessie. Deze sterke daling stond in schril contrast met het aanvankelijke handelsbereik van $ 3 tot $ 4 per pond eerder datzelfde jaar.

Koper en de Amerikaanse dollar

De relatie tussen koper en de Amerikaanse dollar benadrukt de betekenis van dit metaal als economische indicator.

Aangezien koper voornamelijk in Amerikaanse dollars wordt verhandeld, kunnen schommelingen in de waarde van de valuta een aanzienlijke invloed hebben op de koperprijzen.

Als de dollar dus sterker wordt, dalen de koperprijzen doorgaans, omdat het duurder wordt voor kopers die andere valuta gebruiken. Omgekeerd leidt een zwakker wordende dollar vaak tot hogere koperprijzen, als gevolg van een toegenomen koopkracht voor internationale kopers.

Deze omgekeerde relatie onderstreept de gevoeligheid van koper voor bredere economische factoren en valutadynamiek, wat zijn reputatie als „Dr. Copper” onder handelaren en economen verstevigt.

In de toekomst, nu de wereldeconomie geconfronteerd wordt met veranderende uitdagingen en onzekerheden, zal het belang van koper als toonaangevende indicator van economische gezondheid waarschijnlijk toenemen. Het wijdverbreide gebruik ervan in kritieke sectoren zoals de bouw, elektronica en transport benadrukt het verband met economische activiteit.

Of het nu gaat om het monitoren van verschuivingen in vraagpatronen of het analyseren van valutaschommelingen, het gedrag van koper biedt onschatbare inzichten in de onderliggende stromingen die de wereldeconomie vormgeven.

Indicatoren voor het aanbod van koper

Verstoringen van de mijnbouw en dalende kopervoorraden zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de wereldwijde kopermarkt en vervolgens op het marktsentiment en de prijzen, wat illustreert waarom koper als grondstof zeer waardevol is.

Verstoringen van de mijnbouw en kopervoorziening

Verstoringen van de mijnbouw, veroorzaakt door verschillende factoren, zoals arbeidsconflicten, stakingen, operationele problemen en stilleggingen, hebben gevolgen voor de wereldwijde kopermarkt. Deze verstoringen leiden vaak tot schommelingen in de koperprijzen omdat er daadwerkelijk tekorten aan de aanbodkant ontstaan, die op hun beurt het marktsentiment beïnvloeden, met gevolgen voor zowel producenten als consumenten.

In 2017 vond in de Escondida-mijn van BHP in Chili, de grootste koperafzetting ter wereld, een staking plaats waarbij de productie enkele weken werd stopgezet. Daarnaast overwogen werknemers in dezelfde mijn in 2022 om vanwege veiligheidsredenen een staking uit te roepen.

Bovendien hebben protesten in 2022 de operaties in mijnen in Peru, de tweede grootste koperproducent ter wereld, verstoord.

Verstoringen in de mijnbouw onderstrepen hoe kwetsbaar de kopertoeleveringsketens zijn voor externe factoren.

In november 2023 besloot First Quantum Minerals, een Canadees mijnbouw- en metaalbedrijf, de productie van de Cobre Panamá-mijn stop te zetten. Dit was een voorbeeld van hoe problemen op het gebied van de regelgeving mijnbouwactiviteiten kunnen belemmeren, daar de beslissing werd ingegeven door milieuproblemen en juridische geschillen.

Bovendien hebben verstoringen van de mijnbouw en stilleggingen als gevolg van wereldwijde gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie de kopertoeleveringsketens verder onder druk gezet. Mijnen in belangrijke koperproducerende regio's zoals Chili, Peru en Mexico hadden te maken met problemen bij het handhaven van hun normale bedrijfsvoering als gevolg van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, tekorten aan arbeidskrachten en logistieke beperkingen. Deze verstoringen belemmerden de winning en het transport van kopererts, wat resulteerde in een kleiner aanbod.

Tijdens de beginfase van de pandemie ondergingen de koperprijzen een neergang als gevolg van de wereldwijde daling van de productie en economische activiteit, en daalden ze tot $ 2,15 per pond op 15 maart 2020, het laagste punt in vier jaar.

Dalende voorraden

Dalende kopervoorraden op de grote markten, zoals de Shanghai Futures Exchange (ShFE) en London Metal Exchange (LME), hebben ook bijgedragen aan de opwaartse druk op de koperprijzen. Deze trend stimuleert de vraag naar koperafval als alternatieve secundaire bron.

Indicatoren voor de vraag naar koper

China's dominantie op het gebied van koperverbruik

China speelt een voortrekkersrol op het gebied van de wereldwijde koperconsumptie en heeft een aanzienlijke invloed op de markt. Volgens Statistica verbruikte China in 2022 ongeveer 55 procent van het geraffineerde koper ter wereld. Deze enorme vraag naar koper wijst erop dat koper een potentiële rol kan spelen bij het vormgeven van de wereldwijde vraagdynamiek, wat invloed kan hebben op de koperprijzen.

Veranderingen in de wereldwijde vraag, met name veroorzaakt door China, de grootste consument, kunnen leiden tot schommelingen in de koperprijzen omdat het metaal gevoelig is voor dergelijke verschuivingen.

De koperprijzen worden ook beïnvloed door de vraag in de belangrijkste industrieën die het rode metaal gebruiken.

Belangrijke industrieën die het koperverbruik stimuleren

Koper speelt een sleutelrol in verschillende industrieën, met toepassingen die variëren van traditionele sectoren tot geavanceerde technologieën, wat duidelijk laat zien waarom koper zo waardevol is als grondstof.

Allereerst wordt koper veel gebruikt voor het volgende:

Fabricage van apparatuur

Volgens Statistica is de productie van apparatuur de grootste eindgebruikssector voor koper, goed voor ongeveer 32 procent van het wereldwijde verbruik.

Bouw en infrastructuur

In 2022 zorgde de bouw voor 26 en infrastructuur voor 17 procent van het koperverbruik. Bouw- en infrastructuurprojecten zijn sterk afhankelijk van koper voor bedrading, leidingen en structurele componenten. Door zijn geleidbaarheid, duurzaamheid en corrosiebestendigheid is het een ideale keuze voor dergelijke toepassingen.

Elektrische voertuigen en groene technologieën

Met het aanbreken van de transitie naar groene energie is de betekenis van koper toegenomen. De stijgende vraag naar elektrische voertuigen (EV's), zonnepanelen en andere schone energietechnologieën vereist veel koper. McKinsey & Company verwacht voor 2031 een aanzienlijke toename van de vraag naar koper, voornamelijk als gevolg van inspanningen op het gebied van elektrificatie.

Toekomstperspectief: koper in de transitie naar groene energie

De overgang naar groene energie zou in de toekomst de vraag naar koper kunnen stimuleren. Nu landen zich richten op hernieuwbare energiebronnen en geëlektrificeerd transport, wordt de rol van koper nog uitgesprokener.

Volgens Natural Resources Canada staat de transitie naar groene energie klaar om een sterke stijging van de vraag naar koper te katalyseren, met name door de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken en het faciliteren van de invoering van schone energietechnologieën zoals elektrische voertuigen. Deze toename van de vraag, in combinatie met beperkingen van het aanbod zoals voorspeld door McKinsey & Co., zou kunnen leiden tot een aanzienlijk tekort aan koper, wat mogelijk een opwaartse druk op de prijzen uitoefent.

In wezen is de ontwikkeling van de koperprijzen nauw verbonden met veranderende vraagpatronen, met name tegen de achtergrond van groeiende groene technologieën en de consistente consumptie van China. Het begrijpen van deze interacties is essentieel voor handelaren die hun weg proberen te vinden op het ingewikkelde terrein van de kopermarkt.

Het koperen kompas: Tot slot

De veelzijdige rol van koper in zowel de wereldeconomie als verschillende industrieën toont aan hoe belangrijk het is als grondstof en economische indicator.

Door historische prijstrends, de dynamiek van de toeleveringsketen en vraagfactoren te onderzoeken, kan koper worden gebruikt als een belangrijke barometer voor economische gezondheid en technologische vooruitgang.

Voor handelaren die hun weg proberen te vinden op de complexe kopermarkt, is het begrijpen van deze marktdynamiek essentieel bij het nemen van geïnformeerde beslissingen met betrekking tot hun handelstransacties.

Veelgestelde vragen over wat de koperprijs beïnvloedt

Waarom wordt koper beschouwd als een belangrijke indicator voor economische gezondheid?

Het uitgebreide gebruik van koper in sectoren zoals de bouw, elektronica en productie maakt het gevoelig voor economische schommelingen. Een grotere vraag naar koper betekent economische groei, terwijl een verminderde vraag kan duiden op een vertraging.

Wat zijn de belangrijkste factoren die de koperprijzen beïnvloeden?

Koperprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder verstoringen van de toeleveringsketen, veranderingen in de wereldwijde vraag als gevolg van ontwikkelingen in industrieën zoals de productie en constructie van apparatuur, valutaschommelingen en geopolitieke gebeurtenissen.

Welke rol speelt China op de kopermarkt?

China is de grootste consument van koper en neemt een aanzienlijk deel van de wereldwijde vraag voor zijn rekening. Veranderingen in het Chinese consumptiepatroon kunnen de koperprijzen en de wereldwijde vraagdynamiek sterk beïnvloeden.

Welke invloed heeft de transitie naar groene energie op de vraag naar koper?

De overgang naar groene energie, inclusief de invoering van elektrische voertuigen en technologieën voor hernieuwbare energie, zal naar verwachting de vraag naar koper aanzienlijk doen toenemen. Het begrijpen van deze trend is cruciaal voor het voorspellen van toekomstige koperprijzen en marktdynamiek.

Hoe kan de industriële vraag naar koper in de loop van de tijd veranderen?

De industriële vraag naar koper kan in de loop van de tijd veranderen. Er worden voortdurend nieuwe technologieën ontwikkeld waarvoor mogelijk andere grondstoffen gebruikt worden dan bij vergelijkbare bestaande technologieën. De verschuiving naar hernieuwbare energie en elektrische voertuigen zijn voorbeelden van dergelijke technologische veranderingen die de vraag naar koper doen toenemen. Maar alternatieve technologieën kunnen er ook voor zorgen dat er in bepaalde toeleveringsketens minder koper of geheel geen koper meer nodig is.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.