Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

De geschiedenis van EUR/USD

Datum gewijzigd: 26-7-2023

De EUR/USD heeft een rijke geschiedenis omdat het de concurrerende aard van de relatie tussen de V.S. en Europa weergeeft. In dit artikel vatten we de geschiedenis van het EUR/USD-valutapaar samen om te zien hoe het paar ontstond en hoe het zo belangrijk werd in de wereld van de Forex.

Euro- en dollarsymbolen op scherm.

Vóór de ontwikkeling van de euro waren er verschillende pogingen om een stabiele gemeenschappelijke Europese economie tot stand te brengen. De eerste poging, in 1957, werd de Europese Economische Gemeenschap (EEG) genoemd, die streefde naar de economische integratie van zes landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg) en het vrije verkeer van personen, goederen en diensten over hun grenzen heen. De EEG werd uiteindelijk de Europese Gemeenschap (EG) in 1993, bij de oprichting van de EU, waarin zij formeel werd opgenomen.

De volgende stap voorwaarts was de invoering van het Europees Monetair Stelsel (EMS). Het EMS werd in 1979 ingesteld als een aanpasbaar wisselkoersstelsel. Dit systeem bleef van kracht tot 1999 en bevorderde de monetaire stabiliteit in heel Europa door grote wisselkoersschommelingen tussen de leden van de Europese Gemeenschap te beperken. Het EMS werd uiteindelijk vervangen door de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU), die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de euro.

Het EURUSD Forex-paar (ook gekend als de "Fibre") werd geïntroduceerd in 1999, toen de Euro opkwam als vervanging voor verschillende afzonderlijke nationale Europese valuta. Tot dan toe werd elke afzonderlijke Europese munt, zoals de Duitse Mark en de Franse Frank, afzonderlijk vergeleken met de dollar. Deze verandering zou Forex gemakkelijker kunnen hebben gemaakt voor traders, omdat het hen in staat stelde te werken met een enkel op Europa gebaseerd valutapaar in plaats van meerdere paren uit de verschillende landen. De aanvankelijke waardering van de euro ten opzichte van de dollar was gebaseerd op de waarde van de Europese munteenheid, een symbolische munteenheid die was gebaseerd op een mandje met munteenheden van verschillende Europese landen.

Hoewel de euro aanvankelijk werd ingevoerd om de boekhouding van de landen van de eurozone te vereenvoudigen, werden het papiergeld en de munten pas in 2002 bij het grote publiek verspreid, toen de eerste twaalf landen van de Europese Unie de euro formeel invoerden. Het gebruik van de euro is niet verplicht om deel uit te maken van de EU, en in 2021 hebben slechts 19 van de 27 EU-leden de euro als hun officiële munteenheid aangenomen.

De EUR/USD begon op een waarde van 1,1795, maar daalde snel naar een dieptepunt van 0,8225 in oktober 2000. Het valutapaar bereikte een hoogtepunt van 1,6037 in juli 2008 tijdens de Amerikaanse subprime hypotheekcrisis. Het prijsverschil in deze periode is wellicht te wijten aan de verschillende benaderingen die de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank hebben gevolgd om de economische crisis te bestrijden. In deze periode was de Federal Reserve bijvoorbeeld agressief bij het opkopen van obligaties om de Amerikaanse economie te helpen stimuleren. Dit proces staat bekend als kwantitatieve versoepeling (QE).

Terwijl de V.S. een agressief obligatie-aankoopprogramma aanhield, heeft de ECB zich een aantal jaren verzet tegen QE. Dit kan de euro sterker hebben doen lijken dan de dollar, wat traders ertoe aanzette euro's te kopen, waardoor het prijsverschil verder toenam totdat de Griekse staatsschuldcrisis in oktober 2009 een kritiek punt bereikte. De euro verzwakte opnieuw ten opzichte van de dollar toen de ECB in januari 2015 haar eigen kwalitatieve versoepelingsprogramma startte.

Tijdens de COVID-19 pandemie heeft de koers van de EUR/USD geschommeld in reactie op nieuws over besmettingsgevallen en vaccinatiegraad. Toen zich bijvoorbeeld begin 2020 in Europa gevallen begonnen voor te doen, verzwakte de euro ten opzichte van de dollar. Het Forex-paar veerde echter uiteindelijk op toen de situatie in de VS verslechterde.

De EUR/USD is gevoelig voor verschillende soorten gebeurtenissen. Uit zijn geschiedenis kunnen we zien dat overheidsbeleid zoals kwantitatieve versoepeling en gebeurtenissen zoals de Griekse schuldencrisis een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de prijs van het Forex-paar. Traders zouden de handelshistoriek van de EUR/USD kunnen doornemen om zich beter voor te bereiden op gelijkaardige gebeurtenissen in de toekomst.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.

Veelgestelde vragen over EUR/USD

EUR/USD is het valutapaar van de Amerikaanse dollar tegen de Euro, de valuta van de eurozone. USD en EUR is het meest verhandelde valutapaar ter wereld, die meer dan de helft van het totale handelsvolume uitmaken in de Forex markt.
Het valutapaar geeft aan hoeveel dollars nodig zijn om een euro te kopen. Bijvoorbeeld, als het paar verhandeld wordt tegen 1,35 betekend dit dat u 1,35 USD nodig hebt om 1 EUR te kopen.

In CFD handel wordt uw winst (of verlies) bepaald aan de hand van de koerswijziging van het valutapaar. U koopt of verkoopt de onderliggende activa niet.

Een van de factoren die de prijsbeweging van EUR/USD beïnvloeden zijn:

US Fed en EU ECB rentetarieven - De Federal Open Market Committee (FOMC), een commissie binnen het Federal Reserve System (de Fed) van de Verenigde Staten, komt bijeen op een tweemaandelijkse basis, en maakt belangrijke monetaire beleidsbeslissingen over de rente en de geldhoeveelheid.
De Europese Commissie, een instelling van de Europese Unie, houdt doorgaans een keer per maand een monetaire-beleidsvergadering en is verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van de EU – een van de grootste handelsblokken ter wereld.

Bijvoorbeeld, een hogere rente in de VS betekent een daling in beschikbaarheid van Amerikaanse dollars in de markt en meestal ook een daling in het EUR/USD valutapaar.
Lagere rentetarieven in de VS verhogen de beschikbaarheid van Amerikaanse dollars in de markt en meestal ook een stijging in het EUR/USD valutapaar.

Werkgelegenheidscijfers - Op de eerste vrijdag van elke maand brengt het US Department of Labor's bureau van statistiek de samenvatting uit van de werkgelegenheidssituatie voor de vorige maand. Het rapport dat algemeen bekend staat als NFP (Nonfarm payrolls) of 'jobs rapport', is een invloedrijke statistiek over de toestand van de arbeidsmarkt in Amerika. Het vertegenwoordigt het aantal banen toegevoegd of verloren in de afgelopen maand, evenals de verandering in de werkloosheid.
De eurozone heeft geen geconsolideerde werkgelegenheidscijfers. De resultaten van de werkgelegenheid en de werkloosheid voor de grote economieën in het handelsblok – Duitsland, Frankrijk en Italië – hebben echter vaak invloed op de wisselkoersen van de euro.

Geopolitieke spanningen en onzekerheid - Politieke onzekerheid, en/of instabiliteit tussen de EU en de VS hebben een belangrijke invloed op de prijs van EUR/USD. De onzekerheid over politieke, sociale en economische realiteit in deze handelsblokken kan een psychologisch effect hebben op de daghandelaren die willen profiteren van de prijsveranderingen in EUR/USD en andere financiële instrumenten.

Ontdek meer factoren die Forex-prijzen kunnen doen veranderen in ons artikel over "Welke gebeurtenissen beïnvloeden Forex Trading?”.

De wisselkoersen van vreemde valuta worden beïnvloed door het verschil in waarde van een valuta of economische regio, zoals de euro (EUR) in vergelijking met de valuta van een ander land of economische regio, zoals de Amerikaanse dollar (USD).

Dit verschil is gebaseerd op de handelsvoorwaarden, de politieke stabiliteit en de algehele economische prestaties tussen deze landen of regio's, alsmede hun economische groei, economische gezondheid, rentetarieven, inflatiecijfers en betalingsbalans (uitvoer, invoer, overheidsschuld, etc.).

 • Als de USD koers stijgt, dan zal het EUR/USD valutapaar dalen.
 • Als de USD koers daalt, dan zal het EUR/USD valutapaar stijgen.

Voor meer informatie, lees: 'Wat zijn de economische factoren die van invloed zijn op EUR/USD Trading?’.

Wanneer u CFD's verhandeld op EUR/USD met het Plus500 platform geniet u van een aantal voordelen vergeleken met EUR/USD direct te verhandelen in de vreemde valutamarkt. Deze zijn:

 • Hefboomwerking tot en met 1:30
 • Kleine spreads
 • Zero handelscommissies
 • Intuïtieve mobiele app met grafieken en technische indicatoren
 • Rond de klok klantenservice in uw taal

Volg deze stappen om in CFD's op EUR/USD te handelen:

 1. Als u nog geen Plus500-account hebt, kunt u hier een handelsaccount aanmaken.
 2. Voltooi de registratie en doe een storting.
 3. Zoek naar EUR/USD onder 'Belangrijke' of typ 'EUR/USD' in de zoekbalk.
  * U kunt EUR/USD aan uw volglijsten toevoegen door op de ster Volglijsten in het informatiescherm van het instrument te klikken.
 4. Overweeg om stoporders in te stellen die u kunnen helpen uw risico te beheersen.
 5. Controleer op gebeurtenissen die van invloed zijn op de prijs van EUR/USD, zoals FOMC-, ECB-, NFP-vergaderingen en rapporten op de economische kalender.
 6. Open een positie in de richting waarin u denkt dat EUR/USD zal bewegen.