Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Het EUR/NZD-valutapaar: invloeden en basisprincipes van het handelen

Datum gewijzigd: 17-6-2024

Het EUR/NZD-valutapaar, vaak aangeduid als de Euro-kiwi, biedt een uniek inzicht in het samenspel tussen twee verschillende economieën: die van de Eurozone en die van Nieuw-Zeeland.

Ondanks dat het niet tot de meest verhandelde paren behoort, behoudt EUR/NZD de liquiditeit en het reactievermogen op een groot aantal factoren, variërend van monetaire beleidsbeslissingen tot grondstoffenprijzen en geopolitieke gebeurtenissen.

In de Plus500-handleiding over hoe je in EUR/NZD kunt handelen, onderzoeken we wat dit valutapaar interessant maakt voor veel handelaren, zoals de geschiedenis, de factoren die van invloed zijn op de wisselkoers en veelgebruikte handelsstrategieën. We zullen ook technieken voor risicobeheer bespreken om je te helpen het hoofd te bieden aan de mogelijke ups en downs van het handelen in dit paar.

Of je nu net bent begonnen met forexhandel of enige ervaring hebt, deze handleiding is bedoeld om je waardevolle inzichten te geven die je kunnen helpen om met meer kennis en vertrouwen in EUR/NZD te handelen.

Een illustratie van de vlaggen van de EU en Nieuw-Zeeland.

Het EUR/NZD-valutapaar begrijpen

Het forex-tickersymbool voor EUR/NZD geeft de wisselkoers aan tussen de euro en de Nieuw-Zeelandse dollar en laat handelaren zien hoeveel Nieuw-Zeelandse dollars nodig zijn om één euro te kopen. Ondanks dat de EUR/NZD niet in de top tien van meest verhandelde paren staat, behoudt ze de liquiditeit en wordt ze beïnvloed door monetaire beleidsbeslissingen van zowel de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) als de Europese Centrale Bank (ECB).

Handelaren hebben van oudsher een voorkeur voor de Nieuw-Zeelandse dollar voor carry trades vanwege de hogere rentetarieven in het land in vergelijking met andere ontwikkelde landen, waarbij ze NZD kopen en valuta met een lager rendement verkopen, zoals de Japanse yen om renteverschillen te benutten en mogelijk winst te genereren.

De aantrekkelijkheid van Nieuw-Zeelandse carry trading is echter aanzienlijk afgenomen nu de RBNZ de rentetarieven heeft verlaagd om de economische vertraging aan te pakken en de inflatie te beperken, met gevolgen voor de waarde van de NZD.

De geschiedenis van de EUR/NZD

De euro, met € als symbool, werd in 1999 de officiële munteenheid van de Europese Unie en verving de Europese munteenheid (ECU) met een waarde van 1:1. Aanvankelijk bestond het uitsluitend in elektronische vorm tot de introductie van fysieke bankbiljetten en munten in 2002. Vanaf 28 februari 2002 werd de euro het enige wettige betaalmiddel in 12 lidstaten van de Europese Unie (EU) en later werd de euro in andere lidstaten ingevoerd.

Vanaf 2024 is de euro de officiële munteenheid in 20 van de 27 EU-lidstaten, die samen de eurozone vormen, waar een uniform monetair beleid wordt gevoerd door de ECB. Deze landen hebben niet alleen een gemeenschappelijke munt aangenomen, maar volgen ook hetzelfde monetaire beleid dat de ECB hanteert om stabiliteit te waarborgen. De ECB handhaaft, in opdracht van de EU, prijsstabiliteit door de waarde van de euro veilig te stellen. De euro staat bekend als de tweede meest gebruikte reservevaluta ter wereld en de tweede meest verhandelde valuta.

De Nieuw-Zeelandse dollar, NZD, is sinds 1967 het officiële wettige betaalmiddel van Nieuw-Zeeland toen deze het Nieuw-Zeelandse pond verving. Hij heeft het symbool $ of soms ook wel het symbool NZ$ om deze te onderscheiden van andere op dollars gebaseerde valuta en was aanvankelijk gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen een koers van 1 NZD = 1,43 USD. Later is hij weer losgekoppeld nadat de VS in 1971 de goudstandaard hadden verlaten. Daarna begon de Nieuw-Zeelandse dollar vanaf 1985 vrij te zweven op de valutamarkt, waarbij de waarde ervan werd bepaald door de marktkrachten en niet door een vaste koppeling.

De Nieuw-Zeelandse dollar, vaak informeel de "Kiwi” genoemd, staat bekend als een commodity currency omdat Nieuw-Zeeland afhankelijk is van de export van grondstoffen zoals zuivel, vlees en hout. Deze afhankelijkheid van grondstoffen maakt de NZD gevoelig voor schommelingen in de wereldwijde grondstoffenprijzen en productieniveaus. De RBNZ speelt een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van de valuta via haar monetaire en fiscale beleid.

Wat beweegt de EUR/NZD?

De wisselkoers van EUR/NZD is onderhevig aan verschillende invloeden die verder gaan dan conventionele factoren zoals politiek en economie. Monetaire beleidsbeslissingen van de RBNZ dragen, naast macro-economische indicatoren en politieke gebeurtenissen, aanzienlijk bij aan de fluctuaties ervan. Bovendien spelen elementen zoals zuivelprijzen en statistieken van de toeristische sector een belangrijke rol bij deze bewegingen.

Monetair beleid, rentetarieven en inflatie

Het EUR/NZD-valutapaar wordt met name beïnvloed door het monetaire beleid van de ECB, dat rechtstreeks van invloed is op de euro. Op dezelfde manier speelt de RBNZ een cruciale rol bij het controleren van het monetaire beleid dat van invloed is op de Nieuw-Zeelandse dollar. Veranderingen in de rentetarieven die door deze centrale banken worden doorgevoerd, kunnen de valutawaarden en wisselkoersen aanzienlijk beïnvloeden.

Centrale banken, zoals de ECB en de RBNZ, passen de rentetarieven aan om de inflatie te beïnvloeden en de valutawaarden te beïnvloeden. Een hogere rente in een land leidt doorgaans tot een grotere vraag naar de valuta van dat land, omdat handelaren betere rendementen nastreven. Deze vraag heeft op zijn beurt invloed op de wisselkoers van paren zoals EUR/NZD.

Grondstofprijzen

De landbouwsector speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de Nieuw-Zeelandse economie, waarbij wisselende weersomstandigheden zowel het economische landschap van het land als de waarde van de Nieuw-Zeelandse dollar beïnvloeden.

Omdat Nieuw-Zeeland een belangrijke voedselexporteur is, is de economie van dit land sterk afhankelijk van de prestaties van de landbouwsector, die op zijn beurt de beweging van het EUR/NZD-valutapaar beïnvloedt. Als een van de grootste exporteurs van vollemelkpoeder ter wereld hangt de economische gezondheid van Nieuw-Zeeland vaak samen met de melkprijzen, wat invloed heeft op de sterkte van de NZD en vervolgens op de wisselkoers van de EUR/NZD.

Handelsdynamiek en economische relaties

Een invloedrijke factor voor het EUR/NZD-valutapaar zijn de handelstrends die zijn waargenomen in Australië en China. Nu Australië na China de tweede grootste handelspartner van Nieuw-Zeeland is, goed voor 6,2% van de invoer uit Nieuw-Zeeland in 2023, hebben deze relaties een aanzienlijke invloed op de valutabewegingen. Bijgevolg oefenen verschuivingen in de economische prestaties van Australië een aanzienlijke druk uit op de Nieuw-Zeelandse dollar.

Economische prestaties

Het EUR/NZD-valutapaar is onderhevig aan de aantrekkingskracht van stabiele economieën, waardoor handelaren vaak worden verleid weg te trekken uit regio's die als riskanter worden ervaren. Handelaren geven vaak prioriteit aan veiligheid en betrouwbaarheid, waardoor gezonde economieën aantrekkelijke bestemmingen zijn voor hun effecten. Belangrijke economische statistieken zoals het bruto binnenlands product (bbp), werkloosheids- en schuldniveaus geven inzicht in de economische kracht en aantrekkelijkheid van een land om in te handelen.

De waarde van de euro is gekoppeld aan het economische en politieke klimaat van de lidstaten, waarbij plotselinge verschuivingen in de economische indicatoren de wisselkoers beïnvloeden. Duitsland en Frankrijk hebben als toonaangevende economieën binnen de eurozone grote invloed op de prestaties van de euro.

Toerisme in Nieuw-Zeeland

Als integraal onderdeel van de economie speelt toerisme een belangrijke rol bij het verhogen van de waarde van de Nieuw-Zeelandse dollar. Toegenomen bezoekersaantallen kunnen samenhangen met een koersstijging als gevolg van een robuustere economie.

Manieren om te handelen in EUR/NZD

Verschillende financiële derivaten bieden mogelijkheden om in het EUR/NZD-valutapaar te handelen.

  • Forex-spot: FX-spot is een overeenkomst om via een broker valuta om te wisselen tegen de huidige marktkoers. Handelaren kunnen winst maken of verlies lijden op basis van het verschil tussen hun aankoop- en verkoopprijzen.
  • Forex-futures: futures zijn contracten die de prijs specificeren waartegen een valuta op een toekomstige datum kan worden gekocht of verkocht.
  • Forex-opties: opties bieden het recht, maar niet de verplichting, om een valuta te kopen of verkopen tegen een vaste wisselkoers op een bepaalde datum, waarbij een premie wordt betaald aan de verkoper.
  • Forex-ETF's: op de beurs verhandelde fondsen bundelen investeringen om exposure aan valutamarkten te bieden, waardoor handelaren kunnen inspelen op veranderingen in wisselkoersen.

Naast deze financiële derivaten stellen forex-CFD's handelaren in staat te speculeren op de prijsschommelingen van het EUR/NZD-paar zonder dat ze eigenaar hoeven te zijn van het onderliggende effect.

Handelen in EUR/NZD met gebruik van CFD's

Wanneer je in EUR/NZD-contracts for difference (CFD's) handelt, ga je in feite een contract aan met de uitgever van de CFD, waarbij je speculeert op de bewegingen van het valutapaar. Door gebruik te maken van CFD's kun je je transactiegrootte vergroten terwijl je slechts een fractie van de totale waarde vastlegt, ook wel 'marge' genoemd. Deze hefboomwerking kan potentiële winsten vergroten, maar het is cruciaal om te erkennen dat dit ook kan leiden tot aanzienlijke verliezen.

In tegenstelling tot traditionele handel houdt CFD-handel niet in dat je het werkelijke effect bezit; in plaats daarvan is het gebaseerd op het verschil tussen de openings- en slotkoers van het CFD-contract op de EUR/NZD. Of je nu een CFD "koopt” of "verkoopt”, je winst of verlies wordt bepaald door het verschil tussen de sluitings- en openingskoers. Pips, die de beweging in het forexpaar meten, dicteren de schommelingen in je winst of verlies voor elke beweging in de markt.

Om een positie bij het handelen in een CFD te behouden, moet worden voldaan aan de vereisten wat betreft initial en maintenance margin die specifiek zijn voor elk financieel instrument, inclusief EUR/NZD. Met een hefboom kunnen handelaren potentiële winsten of verliezen vergroten.

Door in EUR/NZD-CFD's te handelen, kun je speculeren op de prijswijzigingen zonder dat je het valutapaar rechtstreeks hoeft te kopen.

Handelsstrategieën voor EUR/NZD

Het navigeren in de complexe wereld van valutahandel vereist een gedegen kennis van zowel fundamentele als technische methodologieën, die elk unieke inzichten bieden in de marktdynamiek en potentiële handelsmogelijkheden.

Fundamentele handelsmethodologie

Fundamentele handelaren onderzoeken economische, politieke en sociale factoren om de potentiële waardering of waardevermindering van een valutapaar te meten. Door de intrinsieke waarde te beoordelen, kunnen ze handelsmogelijkheden vaststellen en anticiperen op toekomstige prijsbewegingen. Fundamentele analyse helpt handelaren bij het omgaan met volatiliteit door inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van een effect.

Technische handelsmethodologie

Technische analyse is gebaseerd op grafiekindicatoren en prijsbewegingen uit het verleden om zo de marktomstandigheden te bepalen. Handelaren gebruiken indicatoren zoals Simple Moving Average (SMA), Bollinger Bands en de Relatieve Sterkte Index (RSI) om het marktsentiment en potentiële prijstrends te meten. Deze indicatoren kunnen helpen bij het identificeren van overgekochte of oververkochte omstandigheden en kunnen handelaren helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

  • Simple Moving Average (SMA): een essentiële technische indicator die vaak wordt gebruikt in de handel, geeft de gemiddelde prijs van een actief gedurende een bepaalde periode weer en geeft inzicht in prijstrends en mogelijke omkeringen, wat met name nuttig is voor het identificeren van markttrends op lange termijn.
  • Bollinger Bands: Bollinger Bands, afgeleid van de SMA, bestaan uit een boven- en onderband, waarbij de SMA-lijn als de 'middelste' band fungeert, waardoor handelaren een visuele weergave krijgen van de prijsvolatiliteit. Verbredende banden duiden op verhoogde volatiliteit, terwijl smallere banden duiden op stabiliteit.
  • Relatieve Sterkte Index (RSI): een veelgebruikte oscillator in technische analyse die wijst op een bullish of bearish momentum. RSI kan handelaren helpen de omvang van prijsveranderingen en mogelijke trendomkeringen te beoordelen.

Handelsmethodologieën vallen onder het handels- en risicobeheerplan van elk individu.

EUR/NZD-handelsuren

De handelsuren voor het EUR/NZD-valutapaar beslaan 24 uur per dag, vijf dagen per week, van 17.00 uur (EST) op zondagavond tot 16.00 uur op vrijdag. De handelsuren op het Plus500-platform kunnen echter verschillen, afhankelijk van het valutapaar waarin je handelt.

Risicobeheertools voor EUR/NZD

Om het EUR/NZD-valutapaar te begrijpen, dien je de inherente volatiliteit van forexhandel en de noodzaak van effectieve risicobeheertools te begrijpen. Handelaren kunnen tools zoals stop-loss, trailing stop, gegarandeerde stop en take-profit gebruiken om mogelijke verliezen te beperken. Bovendien is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van marktnieuws en -gebeurtenissen, omdat deze de handelsomstandigheden aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Het is essentieel om te erkennen dat risicobeheertools weliswaar kunnen helpen om verliezen te minimaliseren, maar dat er bij de handel geen onfeilbare garanties zijn.

Conclusie: handelen in het EUR/NZD-valutapaar begrijpen

Het EUR/NZD-valutapaar biedt handelaren de mogelijkheid om de ingewikkelde dynamiek tussen de economieën van de eurozone en Nieuw-Zeeland te verkennen.

Wanneer handelaren door de nuances van deze combinatie navigeren, wordt het van het grootste belang om de historische context ervan te begrijpen, die is beïnvloed door het beleid van de Europese Centrale Bank en de Reserve Bank of New Zealand, naast factoren zoals grondstoffenprijzen en handelsdynamieken.

Door gedegen risicobeheertools toe te passen en zowel fundamentele als technische handelsmethodologieën te gebruiken, kunnen handelaren effectief omgaan met de volatiliteit van het EUR/NZD-valutapaar en weloverwogen beslissingen nemen over de handel.

Veelgestelde vragen over EUR/NZD

Waarom staat de Nieuw-Zeelandse dollar bekend als een commodity currency?

De NZD, ook wel de "Kiwi” genoemd, is een commodity currency omdat Nieuw-Zeeland afhankelijk is van export zoals zuivel, vlees en hout. Daardoor is hij gevoelig voor schommelingen in de wereldwijde grondstoffenprijzen.

Wat beïnvloedt naast het monetaire beleid de bewegingen van EUR/NZD?

Factoren zoals zuivelprijzen, statistieken van de toeristische sector en handelstrends in Australië en China spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de bewegingen van het EUR/NZD-valutapaar.

Wat zijn enkele handelsstrategieën om het hoofd te bieden aan schommelingen van de EUR/NZD?

Handelaren kunnen zowel fundamentele als technische methodologieën gebruiken, waarbij economische, politieke en sociale factoren worden geanalyseerd, naast grafiekindicatoren zoals SMA, Bollinger Bands en RSI om de marktomstandigheden te meten en weloverwogen handelsbeslissingen te nemen.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.