Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hoe je kunt handelen in het FX-paar EUR/CHF: de ultieme gids

Datum gewijzigd: 17-6-2024

Handelen in het EUR/CHF-paar verwijst naar het kopen en verkopen van de euro (EUR) ten opzichte van de Zwitserse frank (CHF). Dit wordt vaak gedaan met als doel gebruik te maken van schommelingen in de forexkoers. Het vereist een goed begrip van historische contexten, geopolitieke invloeden en marktmechanismen.

In deze handleiding onderzoeken we de evolutie van de EUR/CHF-wisselkoers en laten we je de factoren zien die de bewegingen ervan bepalen. Daarnaast zullen we onderzoeken waarom de handel in EUR/CHF kansen kan bieden voor forexhandelaren die op zoek zijn naar diversificatie en speculatie.

Een illustratie van het EUR/CHF-forexpaar.

Belangrijkste punten

  • De liquiditeit en populariteit van EUR/CHF onder handelaren maken het paar aantrekkelijk, maar de lagere volatiliteit vereist geduld in vergelijking met andere paren.
  • Als je de geschiedenis van de euro en de Zwitserse frank begrijpt, krijg je inzicht in hun rol in de wereldwijde financiën, inclusief de belangrijke beleidsbeslissingen zoals de koppeling in 2011 en de daaropvolgende stopzetting ervan.
  • Het beleid van de centrale banken, de rentetarieven, de economische indicatoren en de status van de Zwitserse frank als veilige haven zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de wisselkoers van EUR/CHF

Het begrijpen van de handelsdynamiek van EUR/CHF

De handel in EUR/CHF is opmerkelijk vanwege de rol van Zwitserland in de wereldwijde financiën en het wijdverbreide gebruik van de euro als reservevaluta. De euro is wereldwijd de tweede meest verhandelde valuta* en in combinatie met de Zwitserse frank ontstaat er een zeer liquide handelspaar.

De EUR/CHF-wisselkoers geeft het aantal Zwitserse frank weer dat nodig is voor de aankoop van één euro. Bij een koers van 1,0500 heeft 1 euro bijvoorbeeld een waarde die gelijk staat aan 1,05 Zwitserse frank.

Het EUR/CHF-paar is populair bij handelaren vanwege het aanzienlijke handelsvolume en de regelmatige marktbewegingen. Vanwege de lagere volatiliteit vereist het echter doorgaans meer geduld om te handelen in vergelijking met andere paren.

*Vanaf april 2024.

Geschiedenis van het EUR/CHF-valutapaar

Het analyseren van de evoluerende geschiedenis van het EUR/CHF-valutapaar biedt inzicht in de complexe relatie tussen de Europese euro en de Zwitserse frank, en de koers reflecteert de veranderingen in de economische omstandigheden en de wijzigende geopolitieke factoren over een langere periode.

Geschiedenis van de EUR (de euro)

De euro, met als symbool de €, werd op 1 januari 1999 de officiële munteenheid van de Europese Unie, ter vervanging van de ECU (European Currency Unit) in een verhouding van één op één. Op 1 januari 2002 zijn alle deelnemende landen overgestapt van een niet-contante eenheid naar fysieke bankbiljetten en munten. Vanaf 2024 dient de euro als standaardvaluta in 20 van de 27 EU-lidstaten die ook wel de Eurozone wordt genoemd.

De Europese Centrale Bank (ECB), opgericht in 1998, houdt toezicht op het eurobeheer, met als doel prijsstabiliteit. De ECB is gevestigd in Frankfurt, Duitsland, en opereert onafhankelijk. De president wordt bij consensus tussen alle lidstaten benoemd voor een termijn van acht jaar. Met een EU-mandaat waarborgt de ECB de integriteit van de euro, wat het belang ervan als wereldwijde reservevaluta weerspiegelt.

Geschiedenis van de CHF (de Zwitserse frank)

De Zwitserse frank, vertegenwoordigd door de CHF, werd in mei 1850 de officiële munteenheid van Zwitserland, ter vervanging van verschillende regionale valuta. De Zwitserse frank wordt beheerd door de Zwitserse Nationale Bank (SNB). Het is de laatste frank in Europa en wordt gebruikt in Zwitserland, Liechtenstein en Campione d'Italia. Het staat onder handelaren bekend als de "swissie” en is de zevende meest verhandelde valuta ter wereld*.

Na de financiële crisis van 2008 steeg de vraag naar de Zwitserse frank als veilige haven, waardoor de belangstelling van overheden en financiële instellingen werd gewekt. Desondanks wordt het niet beschouwd als een reservevaluta, aangezien de meeste buitenlandse handel plaatsvindt in euro's of Amerikaanse dollars. Dit onderscheid benadrukt de unieke rol van de Zwitserse frank in de wereldwijde financiën.

Als belangrijke stap in september 2011 koppelde de Zwitserse Nationale Bank de Zwitserse frank aan de euro op 1.2000 Zwitserse frank per euro. Deze koppeling werd echter in 2015 gestopt, wat leidde tot onrust op de markt en aanzienlijke verliezen voor handelaren en bedrijven, aangezien de Zwitserse frank vrij rondging. Deze gebeurtenis benadrukte de invloed van de Zwitserse frank en de gevolgen van zijn beleidsbeslissingen.

*Vanaf april 2024.

Geschiedenis van de EUR/CHF

Het EUR/CHF-valutapaar is een opmerkelijke cross-currency-optie op de valutamarkt (forex), waarbij de Amerikaanse dollar niet betrokken is. Ondanks dat de EUR/CHF als klein is geclassificeerd, is er veel activiteit in de handel (20). Hoewel het niet zo liquide is als grote paren, behoudt het een levensvatbare aanwezigheid op de markt.

Een belangrijke gebeurtenis voor de EUR/CHF vond plaats op 15 januari 2015, toen de Zwitserse Nationale Bank (SNB) de limiet voor de Zwitserse frank verwijderde die in 2011 werd opgelegd. Door deze limiet was de minimumkoers van de EUR/CHF net boven de 0,83 euro vastgesteld, waardoor deze niet onder de 1,2 zou dalen. De verwijdering was bedoeld om economische en exportproblemen in Zwitserland aan te pakken. Dit zorgde ervoor dat de Zwitserse frank bijna 30 procent in waarde steeg ten opzichte van de euro.

In juni 2022 heeft de SNB een beleid aangenomen dat de impliciete appreciatie van de frank bevordert om de geïmporteerde inflatie te verminderen. Vervolgens daalde de euro van ongeveer 1,05 naar 0,95 ten opzichte van de frank. Vanaf april 2024 wordt de Zwitserse frank verhandeld tegen ongeveer 0,97 frank per euro.

EUR/CHF onderscheidt zich door de nauwe banden van Zwitserland met de eurozone, ondanks dat het geen lid is van de EU. De Zwitserse frank zorgde historisch gezien voor stabiliteit te midden van economische turbulentie in de eurozone, met name tijdens de Griekse schuldencrisis. De correlatie met de euro en de relatieve stabiliteit maken de EUR/CHF aantrekkelijk voor trendhandelaren die langdurige koersbewegingen observeren.

Waardoor wordt de wisselkoers van de EUR/CHF beïnvloed?

De wisselkoers tussen de euro (EUR) en de Zwitserse frank (CHF) wordt beïnvloed door een groot aantal factoren, variërend van economische indicatoren tot geopolitieke gebeurtenissen. Zoals bij elk effect is de waarde van een valuta onderhevig aan schommelingen op basis van de principes van vraag en aanbod, waarbij een toename van de vraag naar een valuta leidt tot een appreciatie, terwijl een overaanbod kan leiden tot waardevermindering.

Beleid van de centrale bank

Het monetaire beleid van de centrale banken speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de dynamiek van het EUR/CHF-valutapaar. Aangezien de Europese Centrale Bank (ECB) zich richt op het handhaven van prijsstabiliteit in de eurozone en de Zwitserse Nationale Bank (SNB) hetzelfde garandeert voor Zwitserland, hebben hun beslissingen een directe invloed op de wisselkoers.

Zo leidde het abrupte besluit van de SNB in januari 2015 om af te zien van de koppeling aan de euro tot een aanzienlijke omwenteling op zowel de aandelen- als de forexmarkten, waarbij de Zwitserse frank een snelle appreciatie kende ten opzichte van de euro.

Rentetarieven en wisselkoersen

Rentetarieven en inflatieverschillen spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de bewegingen van het EUR/CHF-valutapaar. Veranderingen in de rentetarieven hebben een directe invloed op valutawaarden en wisselkoersen, aangezien hogere rentetarieven buitenlands kapitaal aantrekken en de vraag naar de binnenlandse valuta doen toenemen. Centrale banken maken gebruik van renteaanpassingen om zowel de inflatieniveaus als de wisselkoersen te beïnvloeden, waardoor de aantrekkelijkheid van hun respectievelijke valuta op de forexmarkt wordt beïnvloed.

Bovendien is de relatie tussen rentetarieven en inflatieniveaus van cruciaal belang om hun invloed op de EUR/CHF-wisselkoers te begrijpen. Hoewel hogere rentetarieven doorgaans leiden tot koersstijgingen, kunnen hoge inflatiecijfers dit effect compenseren, waardoor de sterkte van de valuta wordt beperkt.

Economische indicatoren

Economische indicatoren hebben een aanzienlijke invloed op het EUR/CHF-valutapaar. Buitenlandse handelaren trekken naar stabiele landen met robuuste economische prestaties, waardoor kapitaal wordt weggeleid van risicovollere regio's, wat invloed heeft op de wisselkoersen. Positieve berichten over de economische groei van de eurozone of haar lidstaten kunnen de kracht van de euro op de forexmarkt versterken.

Het bruto binnenlands product (bbp) dient als een cruciale indicator voor bewegingen van de EUR/CHF-wisselkoers. Gezien de status van Duitsland als grootste economie in de eurozone hebben schommelingen in het bbp van dit land doorgaans de grootste invloed op de waardering van de euro. Bijgevolg kunnen veranderingen in de bbp-cijfers leiden tot verschuivingen in het handelssentiment ten opzichte van de euro, wat van invloed is op de wisselkoers ten opzichte van de Zwitserse frank.

Export

Export- en importactiviteiten spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de dynamiek van het EUR/CHF-valutapaar. De afhankelijkheid van Zwitserland van export maakt het zeer gevoelig voor de economische prestaties van zijn belangrijkste handelspartners, met name in de eurozone en de VS. Elke neergang in deze economieën kan resulteren in minder omzet voor Zwitserland, wat gevolgen heeft voor de waardering van de valuta ten opzichte van de euro.

Werkgelegenheidscijfers

Een lage werkloosheid is een cruciale indicator voor een gezonde economie, waardoor de vraag naar de valuta van het betreffende land toeneemt en mogelijk van invloed is op de waardering van de euro ten opzichte van de Zwitserse frank. Handelaren kunnen de publicatie van werkgelegenheidsgegevens op de voet volgen om de gezondheid van de economie van de eurozone te beoordelen en te anticiperen op overeenkomstige bewegingen in de EUR/CHF-wisselkoers.

Status als veilige haven

De valutastatus van de Zwitserse frank als veilige haven heeft een aanzienlijke invloed op het EUR/CHF-valutapaar tijdens perioden van marktinstabiliteit. Handelaren die het risico willen beperken, kiezen vaak voor effecten zoals de Zwitserse frank, samen met de Amerikaanse dollar en de Japanse yen, totdat de marktomstandigheden zich stabiliseren.

Historische gebeurtenissen zoals de Europese schuldencrisis tussen 2009 en 2013 en de wereldwijde financiële crisis van 2008 hebben geleid tot aanzienlijke kapitaalstromen van de getroffen regio's naar Zwitserland, wat de rol van Zwitserland als veilige haven heeft benadrukt.

Manieren om de EUR/CHF te verhandelen

Er zijn verschillende manieren om in het EUR/CHF-valutapaar te handelen, hier zijn enkele veelgebruikte:

Spothandel in forex

Bij spothandel in forex worden valuta's onmiddellijk uitgewisseld op basis van de huidige marktkoersen, zoals het kopen van euro's en het verkopen van de Zwitserse frank in het EUR/CHF-paar.

Handel in forex-futures

Forex-futurescontracten omvatten het schetsen van specifieke prijzen en datums voor valutatransacties, wat een gestructureerde manier biedt om te speculeren op EUR/CHF-bewegingen.

Handelen in forex-CFD's

Door in EUR/CHF te handelen via Contracts for Difference (CFD's) kunnen handelaren speculeren op prijsschommelingen zonder eigenaar te zijn van de onderliggende activa. Met CFD's profiteren handelaren van het verschil tussen de openings- en slotkoers van het effect. Deze methode vereist slechts een fractie van de totale waarde van het effect om een positie te initiëren, vanwege de geboden hefboomwerking.

Hefboomwerking, inherent aan CFD-handel, vergroot potentiële winsten en verliezen. Door gebruik te maken van een hefboomwerking kunnen handelaren grotere posities innemen en tegelijkertijd lagere initiële kosten maken door een „marge” van de totale positie te bieden. Het is echter cruciaal om rekening te houden met de verhoogde risico's die gepaard gaan met hefboomwerking, aangezien deze ook de verliezen kan vergroten.

Bij CFD-handel hangen winsten of verliezen af van het verschil tussen de openings- en slotkoers van een transactie. Als de slotkoers hoger is dan de openingskoers in een koopcontract, profiteert de handelaar van het verschil. Omgekeerd, als de slotkoers onder de openingskoers daalt, lijdt de handelaar verlies.

Bovendien bieden CFD's handelaren de flexibiliteit om zowel long- als shortposities in te nemen op valutaparen zoals de EUR/CHF. Hierdoor kunnen handelaren speculeren op zowel de opwaartse als de neerwaartse bewegingen in de markt. In tegenstelling tot spothandel, waar short gaan complexer kan zijn, stroomlijnt CFD-handel het proces voor zowel long- als short-transacties.

Handelsstrategieën voor EUR/CHF

Handelaren gebruiken verschillende methoden om geschikte handelsmomenten te bepalen en te beslissen of ze een valutapaar willen kopen of verkopen. Twee primaire benaderingen zijn fundamentele analyse en technische analyse.

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse voor de EUR/CHF omvat het onderzoeken van bredere economische, politieke en mondiale factoren om mogelijke valutaschommelingen te begrijpen. Deze aanpak helpt handelaren bij het evalueren van de waarde van een trade en het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen.

Technische analyse

Technische analyse richt zich op het bestuderen van prijsveranderingen om te anticiperen op toekomstige markttrends. Deze methode kan van toepassing zijn op elk effect met historische gegevens. Technische indicatoren zoals de voortschrijdende gemiddelde convergentie/divergentie (MACD) geven bijvoorbeeld inzicht in trendrichtingen, die aangeven of het marktsentiment bullish of bearish is.

Bollinger Bands, een ander aspect van technische indicatoren, hebben twee hoofddoelen: het meten van de volatiliteit en het identificeren van potentiële prijstrends. Ze helpen ook bij het identificeren van overgekochte of oververkochte marktomstandigheden en bieden handelaren waardevolle richtlijnen.

Zowel fundamentele als technische analyses bieden inzichten die handelaren gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen in de dynamische wereld van de valutahandel.

Wanneer je kunt handelen in EUR/CHF

De forexmarkt is doordeweeks op elk moment toegankelijk vanwege het wereldwijde karakter, maar is niet actief in het weekend. Niet alle uren bieden dezelfde handelsmogelijkheden; de beste tijden vallen samen met verhoogde marktactiviteit wanneer meerdere markten tegelijkertijd open zijn.

Handelen tijdens belangrijke economische berichten of nieuwsgebeurtenissen kan de marktvolatiliteit aanzienlijk beïnvloeden. Plotselinge aankondigingen, met name aankondigingen die in strijd zijn met de voorspellingen, kunnen de valutawaarden snel doen wijzigen, soms binnen enkele seconden. Het is cruciaal voor handelaren om op de hoogte te blijven om potentiële kansen te grijpen.

De handelsuren op het Plus500-platform komen mogelijk niet altijd overeen met het tijdstip van belangrijke economische berichten of nieuwsgebeurtenissen.

Risicobeheertools voor de EUR/CHF

Effectief risicobeheer is essentieel bij Forexhandel, gezien het snelle en volatiele karakter ervan. Daarnaast is het cruciaal om op de hoogte te blijven van de marktdynamiek en potentiële katalysatoren om risico's effectief te beheren.

Met behulp van tools zoals 'Close at Profit' (Stop Limit) of 'Close at Loss' (Stop Loss) krijgen handelaren controle over de sluitingsparameters van hun posities. Deze orders maken het mogelijk om specifieke tarieven in te stellen waartegen posities automatisch worden gesloten om potentiële winsten te beschermen of potentiële verliezen tot een minimum te beperken.

Gegarandeerde stoporders bieden een absolute limiet voor potentiële verliezen, waardoor posities tegen bepaalde prijzen worden gesloten, ongeacht de marktbewegingen, waardoor het risico op slippage wordt beperkt. Het is echter belangrijk op te merken dat een gegarandeerde stop mogelijk niet voor alle instrumenten beschikbaar is en dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik ervan.

Trailing stoporders zijn een ander nuttig instrument om risico's te beheersen door potentiële winsten vast te leggen als de prijzen gunstig evolueren. Deze orders passen automatisch de slotkoers van een positie aan naarmate de markt beweegt, waardoor handelaren winst kunnen boeken en toch rekening kunnen houden met mogelijke opwaartse effecten.

Conclusie: het begrijpen van de dynamiek van de EUR/CHF

Handelen in EUR/CHF biedt forexhandelaren die op zoek zijn naar diversificatie en speculatie binnen de dynamische valutamarkt een aantrekkelijke kans. Met zijn liquiditeit en populariteit onder handelaren biedt het EUR/CHF-paar een ruim handelsvolume en regelmatige marktbewegingen.

Vanwege de lagere volatiliteit in vergelijking met andere paren is het echter essentieel om de handel in dit paar met geduld te benaderen.

Door zowel fundamentele als technische analyses in handelsstrategieën op te nemen, kunnen handelaren weloverwogen beslissingen nemen en effectief omgaan met de complexiteit van de forexmarkt. Uiteindelijk vereist succes bij de handel in EUR/CHF toewijding, aanpassingsvermogen en een uitgebreid begrip van de factoren die de bewegingen van de EUR/CHF bepalen.

Veelgestelde vragen over EUR/CHF

Wat zijn de voordelen van het handelen in het EUR/CHF-valutapaar?

EUR/CHF kan een aantrekkelijk forexpaar zijn vanwege de liquiditeit, populariteit onder handelaren en regelmatige marktbewegingen, ondanks de lagere volatiliteit in vergelijking met andere paren.

Hoe beïnvloeden rentetarieven en inflatieverschillen de bewegingen van het EUR/CHF-valutapaar?

Veranderingen in de rentetarieven hebben invloed op de valutawaarden, aangezien hogere tarieven buitenlands kapitaal aantrekken en de vraag naar de binnenlandse valuta doen toenemen, wat wisselkoersen beïnvloedt.

Waarom is de status van Zwitserland als veilige haven belangrijk voor het EUR/CHF-valutapaar?

De status van Zwitserland als veilige haven is van invloed op het EUR/CHF-paar tijdens marktinstabiliteit, aangezien handelaren naar activa zoals de Zwitserse frank kunnen gaan zoeken om het risico te beperken totdat de omstandigheden zich stabiliseren.

Welke risicobeheerstrategieën worden aanbevolen voor het handelen in EUR/CHF?

Het gebruik van tools zoals 'Close at Profit'- of 'Close at Loss'-orders, samen met Gegarandeerde Stop- en Trailing Stoporders, kan handelaren helpen om risico's effectief te beheren bij de handel in EUR/CHF.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.