Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsgids EUR/AUD: Hoe u de euro naar de Australische dollar verhandelt

Datum gewijzigd: 17-6-2024

Volgens een driejaarlijkse enquête van de Centrale Bank, gepubliceerd in 2022 door de Bank for International Settlements (BIS), staat de euro op de tweede plaats van de meest verhandelde valuta's ter wereld wat betreft handelsvolume, en blijft de euro alleen achter bij de Amerikaanse dollar. De Australische dollar staat op de 6e plaats.
De relatie en handelsdynamiek tussen deze gerenommeerde economieën (Europa en Australië) hebben geleid tot een van de meest verhandelde valutaparen op de valutamarkt.

Een illustratie van het forexpaar AUDJPY

Belangrijkste punten:

 • De EUR/AUD is de afkorting die wordt gebruikt om de waarde van de euro ten opzichte van de Australische dollar aan te geven.
 • De EUR/AUD wordt beschouwd als een klein paar op de forexmarkt, maar valt op door zijn snelle prijsbewegingen die vaak groter zijn dan de volatiliteit van grote valutaparen.
 • Door in CFD's op EUR/AUD te handelen, kunnen handelaren blootstelling verkrijgen aan de prijsbewegingen van de EUR/AUD-wisselkoers zonder eigenaar te zijn van een van beide valuta.
 • Handelaren kunnen de resulterende nettowinst of het resulterende nettoverlies in een EURAUD-transactie berekenen door de contractgrootte te vermenigvuldigen met het aantal verschoven pips.

Inzicht krijgen in het valutapaar euro-Australische dollar

Het valutapaar EURAUD is de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Australische dollar. Vanaf 2024 is EURAUD het op elf na meest verhandelde valutapaar ter wereld en is goed voor 1,8% van de totale FX-omzet.

De relatie tussen Europa en Australië die in dit paar wordt weergegeven, gaat verder dan handel en weerspiegelt trends in de wereldeconomie en de grondstoffenmarkten.

Hoewel het als een klein valutapaar wordt beschouwd omdat de Amerikaanse dollar er geen deel van uitmaakt, bieden de volatiele prijsbewegingen van EURAUD kansen voor valutahandelaren en speculanten die op zoek zijn naar mogelijkheden buiten de grote USD-paren.

Wat is de euro?

 • Binnen de Eurozone dient de euro als de aangewezen officiële munteenheid.
 • Het wordt op de valutamarkt aangeduid als '€' en afgekort als 'EUR'.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) en het consortium van centrale banken uit landen van de eurozone werken samen om de euro te beheren en te besturen.
 • De valuta staat op de tweede plaats wat zowel betreft de hoeveelheid die als reservevaluta wordt aangehouden als wat betreft het wereldwijde handelsvolume.

Wat is de Australische dollar?

 • De officiële munteenheid van Australië, de Australische dollar, wordt gebruikt op het vasteland en de externe territoria, maar ook door drie onafhankelijke soevereine eilandstaten in de Stille Oceaan: Kiribati, Nauru en Tuvalu.
 • De munt wordt aangeduid als '$AU' of 'AU$' en afgekort als 'AUD'.
 • De Australische dollar wordt beheerd en geadministreerd door de Reserve Bank of Australia (RBA).
 • Het belang van AUD in de wereldwijde financiën is een gevolg van de belangrijke rol van Australië in de export van grondstoffen.

Geschiedenis van de EUR/AUD (euro en Australische dollar)

Het concept van het EUR/AUD-valutapaar bij valutatransacties is vrij recent omdat de euro (EUR) een jongere valuta is dan de Australische dollar.

Geschiedenis van de euro

De euro werd door het Verdrag van Maastricht van 1992 ingesteld voor de Europese lidstaten. In december 1995, tijdens een top in Madrid, werd de term 'euro' formeel gekozen om de eenheidsmunt van Europa weer te geven. Deze stap maakte de weg vrij voor de introductie van de euro op de wereldwijde financiële markten en de euro verving op 1 januari 1999 de voormalige Europese rekeneenheid (ECU).

Na de invoering in 1999 was de euro niet onmiddellijk dominant. Van december 1999 tot december 2002 werd de euro constant tegen een lagere prijs dan de Amerikaanse dollar verhandeld. Deze trend is de afgelopen jaren drastisch omgekeerd, waarbij de euro nu in de buurt van of zelfs tegen een hogere prijs wordt verhandeld dan de Amerikaanse dollar.

Geschiedenis van de Australische dollar

De geschiedenis van de Australische dollar gaat terug tot 1966, toen Australië begon aan een belangrijke monetaire hervorming, waarbij werd overgegaan van het Australische pond naar de Australische dollar. Dit markeerde een keerpunt in de economische en financiële betrekkingen van Australië, met name met de Verenigde Staten.

Later, in 1983, werd het wisselkoerssysteem van de Australische dollar gewijzigd van een vaste koers naar een zwevende wisselkoers. Hierdoor kon de waarde van AUD fluctueren op basis van verschillende economische factoren, zoals vraag en aanbod op de wereldwijde financiële markten.

Wat is EUR/AUD-handel?

EUR/AUD is het tickersymbool dat de wisselkoers van de euro (EUR) naar de Australische dollar (AUD) weergeeft. Bij deze wisselkoers is de euro de basisvaluta en de Australische dollar (AUD) de prijsvaluta. Dit geeft aan dat de EURAUD-waarde op elk moment de hoeveelheid Australische dollar weergeeft die nodig is om één euro te kopen. Aangezien beide valutawaarden fluctueren, zal de EUR/AUD-wisselkoers veranderen relatief aan de sterke en zwakke punten van beide valuta's. Dit biedt handelaren de mogelijkheid om te speculeren op de prijsbewegingen van het EUR/AUD-paar. Als u denkt dat de euro (EUR) zal stijgen ten opzichte van de Australische dollar (AUD), kunt u een longpositie innemen op EUR/AUD. Omgekeerd suggereert een shortpositie dat u verwacht dat de EUR in waarde zal dalen ten opzichte van de AUD. Daarom is het belangrijk om te begrijpen wat de schommelingen in de prijsbewegingen beïnvloedt.

Wat zijn de drijvende factoren die de prijsbeweging van de EUR/AUD beïnvloeden?

De schommelingen in de EURAUD-wisselkoers worden beïnvloed door verschillende factoren met betrekking tot zowel de Europese als de Australische economie. De belangrijkste drijvende factoren zijn de volgende:

 • Het beleid van de centrale bank
 • Beslissingen van centrale banken, namelijk de Europese Centrale Bank (ECB) en de Reserve Bank of Australia (RBA) met betrekking tot rentetarieven, kwantitatieve versoepeling en ander monetair beleid spelen een cruciale rol bij het beïnvloeden van het traject van de EUR/AUD-wisselkoers. Daarom moeten handelaren de maandelijkse vergaderingen en verslagen van de ECB en de RBA nauwlettend volgen als indicatoren voor mogelijk toekomstig beleid.

  Aggressieve verklaringen of beleidsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), zoals renteverhogingen of afbouw van stimuleringsprogramma's, kunnen leiden tot een appreciatie van de EUR ten opzichte van de AUD. Daarentegen kunnen gematigde verklaringen of beleidsmaatregelen van de ECB leiden tot een depreciatie van de EURAUD. Hetzelfde geldt voor de Reserve Bank of Australia (RBA). Agressief beleid van de RBA kan leiden tot een appreciatie van de Australische dollar ten opzichte van de euro en vice versa.

 • Verschil in rendement
 • Investeerders streven naar rendement in valuta met hogere rentetarieven. Daarom zijn renteverschillen tussen de eurozone en Australië een cruciale factor. De instroom van beleggerskapitaal in een economie kan de valutawaarde op de valutamarkt doen stijgen. De Australische staatsschuld staat bekend om zijn lage rente. Wanneer dus de ECB de rente verhoogt, kan de euro aantrekkelijker worden voor beleggers die op zoek zijn naar hogere rendementen. Dit kan leiden tot een appreciatie van de EUR/AUD-wisselkoers.

 • Grondstofprijzen
 • De prijs van de Australische dollar heeft een lange periode van stabiliteit gekend, voornamelijk dankzij de gevestigde rol van Australië als belangrijke exporteur van grondstoffen zoals tarwe, ijzerertsen goud. Een stijgende vraag en stijgende grondstoffenprijzen kunnen de Australische handelsbalans versterken en de Australische dollar ten opzichte van de euro versterken, waardoor het EUR/AUD-paar in waarde daalt. Aan de andere kant kan een daling van de vraag naar Australische grondstoffen de Australische dollar verzwakken ten opzichte van de euro.

 • Inflatie
 • Om de inflatie van economieën te meten, is het gebruikelijk dat handelaren, analisten en beleggers de gepubliceerde consumentenprijsindexen (CPI's) volgen. Elke maand, twee weken vóór de officiële CPI's, publiceert Frankrijk publiceert een CPI flash-raming en Duitsland een voorlopige CPI. Er zijn echter variaties in de CPI, zoals de kern-CPI, waarbij volatiele items zoals voedsel en energie worden uitgesloten om een duidelijker beeld te krijgen van de onderliggende inflatietrends.

 • Geopolitiek en onzekerheden
 • Geopolitieke gebeurtenissen en wereldwijde onzekerheden kunnen zowel voor de euro als voor de Australische dollar leiden tot een risico-on- of risico-off-sentiment. Bovendien kunnen politieke gebeurtenissen in grote economieën binnen de EU en de wereld een aanzienlijke invloed hebben op de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Australische dollar. De onzekerheid na het Brexit-referendum en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben bijvoorbeeld aanzienlijke gevolgen gehad voor de eurozone en bijgevolg voor de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Australische dollar.

 • Publicaties van economische gegevens
 • Economische gegevens, zoals een hogere groei van het bruto binnenlands product (bbp) , lagere werkloosheidscijfers en een robuuste industriële productie, kunnen het vertrouwen in een bepaalde valuta vergroten. Positieve gegevens uit de eurozone kunnen dus leiden tot een appreciatie van de EUR ten opzichte van de Australische dollar en vice versa.

Het EUR/AUD-forexpaar verhandelen

Met CFD's op forex kunnen handelaren speculeren op de prijsbewegingen van valutaparen zonder rechtstreeks eigenaar te zijn van de betrokken valuta. Het contract wordt afgesloten tussen de handelaar en de CFD-aanbieder. Het richt zich uitsluitend op het verschil in waarde tussen de openings- en slotkoers van de transactie.

Door in EUR/AUD te handelen via Contracts for Difference (CFD's) kunnen handelaren speculeren op de koersschommelingen van EUR/AUD zonder een van beide valuta's te bezitten. Door de strategische plaatsing van long- of shortposities op CFD's op EUR/AUD kunnen handelaren winst of verlies maken afhankelijk van het prijsverschil tussen de instap- en uitstappunten van de CFD-handelstransactie.

Berekening van winsten en verliezen bij de EUR/AUD-handel

Om uw nettowinst of -verlies bij een EURAUD-transactie te berekenen, vermenigvuldigt u eenvoudig de contractgrootte met het aantal verschoven pips. Belangrijk is dat de resulterende winst of het resulterende verlies wordt uitgedrukt in de prijsvaluta.

Bijvoorbeeld:
Laten we aannemen dat u een EUR/AUD-transactie opent met een standaardcontractpositie van 100.000 eenheden en dat de prijs waartegen op dit moment wordt verhandeld 1.6142 is. Als de prijs van 1.6142 naar 1.6157 beweegt, is dit een stijging van 15 pip. Een beweging van 15 pip resulteert dus voor een standaard contractpositie van 100.000 eenheden in AU$ 150 (100.000 x 0,0015).

Om te bepalen of dit resultaat winst of verlies betekent, zullen we voorbeelden van long- en shortposities bekijken.

Voorbeeld van een longpositie voor een CFD op EURAUD:

In het scenario van een longpositie zal een prijsstijging van EURAUD resulteren in winst, terwijl een daling tot verlies leidt. Als we in het vorige voorbeeld een longpositie in EUR/AUD hadden ingenomen en de prijs met 15 pip stijgt, zal de gerealiseerde winst AU $150 bedragen. Omgekeerd, als de prijzen zouden dalen van 1.6142 naar 1.6122, en dus met 20 pips, zou dit resulteren in een verlies van AU$ 200 (100.000 x -0,0020).

Voorbeeld van een shortpositie via een CFD in EURAUD:

In een shortpositie leidt een prijsstijging tot verlies, terwijl een daling tot verlies leidt. Als we in hetzelfde voorbeeld een shortpositie in EUR/AUD zouden innemen en de prijzen met 15 pips zouden stijgen, zou dat resulteren in een verlies van AU$ 150 (100.000 x -0,0015). Een daling van 20 pips in de prijsbeweging zou echter resulteren in een winst van AU$ 200 (100.000 x -0,0020).

Om de winst en het verlies om te rekenen in EUR, deelt u de winst of het verlies door de EUR/AUD-koers, dat wil zeggen AUD 200 ÷ 1.6122, wat neerkomt op € 124,0577.

Wat zijn de handelsuren voor CFD's op EUR/AUD?

De forexmarkt is geopend van maandag tot en met vrijdag, maar niet in het weekend. Bovendien kunnen handelaren de prijsbewegingen van EURAUD in realtime volgen en de CFD's op EURAUD rechtstreeks vanuit de Plus500-app of het WebTrader-platform verhandelen. Er kan van zondag 22.00 uur CET tot en met vrijdag 22.00 uur CET continu in EURAUD worden gehandeld.

*Houd er rekening mee dat de uren van het handelsplatform afhankelijk zijn van de individuele aanbieder.

Richtlijnen voor de handel in CFD's op EUR/AUD

Oefen met het platform van de broker

De gebruiksvriendelijke app en het WebTraderplatform van Plus500 bieden een groot aantal technische indicatoren, waaronder geavanceerde grafiekfuncties en verschillende ordertypes. De tijd nemen om kennis te maken met de geavanceerde tools van het platform kan erg lonend zijn. Deze inspanningen kunnen uw vaardigheid in het gebruik van het platform en het effectief uitvoeren van handelstransacties aanzienlijk verbeteren.

Fundamentele analyse

Door op de hoogte te blijven van de grondstoffenprijzen die relevant zijn voor de Australische export en van fundamentele factoren zoals politieke ontwikkelingen en rapporten met economische gegevens van zowel de Europese Unie als Australië, kan worden geanticipeerd op toekomstige trends in de EURAUD-koers.

Technische analyse

Het is belangrijk om ook goed te letten op de historische prijsbewegingen van het EURAUD-paar. Door met geavanceerde grafieken en technische indicatoren technische analyses uit te voeren op recente gegevens, kunnen handelaren trends identificeren en anticiperen op potentiële handelsmogelijkheden.

Praktijken voor risicobeheer

Gezien het risico van de volatiliteit van het paar, wordt risicobeheer een cruciaal aspect van de handel in EURAUD, vooral wanneer u gebruik wilt maken van de hefboomwerking. Handelaren moeten hun risicotolerantie voor de handel in EUR/AUD duidelijk aangeven door op elke positie het percentage van het rekeningsaldo te bepalen dat ze bereid zijn te riskeren.

Analyse van het sentiment

Het evalueren van sentimentgegevens is cruciaal bij de handel in het EURAUD-paar. Het Plus500-handelsplatform biedt sentimentgegevens die het 'bullishe' en 'bearishe' sentiment van zijn klanten over het EURAUD-paar laten zien.

Handelaren kunnen ook de rapporten van financiële analisten over de toekomst van de Australische economie en de eurozone bestuderen, bijvoorbeeld de Westpac Consumer Sentiment Index voor Australië en het sentimentrapport over de Duitse economie van de ZEW voor de eurozone.

Risico's en voordelen van handelen in EURAUD

Handelen in het EUR/AUD-valutapaar brengt zowel risico's als voordelen met zich mee.

De risico's van EURAUD-handel:

 1. Verhoogde volatiliteit: EUR/AUD staat bekend om zijn volatiliteit en wordt gekenmerkt door snelle prijsschommelingen. Deze volatiliteit vereist dat handelaren strikte risicobeheerplannen moeten hanteren.

 2. Overlappende economische gebeurtenissen: Economische rapporten uit zowel de eurozone als Australië kunnen tegelijkertijd uitkomen, wat leidt tot meer onzekerheid voor handelaren.

 3. Valutarisico: Handelaren zijn blootgesteld aan valutarisico dat wordt beïnvloed door wereldwijde factoren, marktsentiment en geopolitieke gebeurtenissen. Dit maakt de handel ingewikkelder en kan tot onverwachte verliezen leiden.

 4. Interventies van de centrale bank: De mogelijkheid van interventies van de centrale bank kan voor extra onzekerheid in de markt zorgen, wat invloed heeft op de richting van het valutapaar.

De voordelen van EURAUD-handel

Diversificatiemogelijkheden: De handel in EUR/AUD biedt diversificatievoordelen voor handelaren die hun portefeuille willen uitbreiden tot meer dan de grote valutaparen met de Amerikaanse dollar.

Conclusie

Het EUR/AUD-valutapaar biedt handelaren een kans om blootstelling te verwerven aan prijsbewegingen op de valutamarkt, met name aan die waar de Amerikaanse dollar niet bij betrokken is.

Vanwege de grote rol van de euro en de Australische dollar in de wereldwijde financiën, behoren ze tot de meest verhandelde valuta op de forexmarkt. Bovendien wordt het EURAUD-valutapaar, ondanks de classificatie als klein, gekenmerkt door aanzienlijke volatiliteit, liquiditeit en een nauwe spread.

Het belang van het EUR/AUD-paar is geworteld in de economische invloed van de eurozone en Australië. De robuuste economische aanwezigheid van de eurozone en de prominente rol die Australië speelt in de export van grondstoffen, dragen bij aan de schommelingen in de EUR/AUD-wisselkoers, wat potentiële handelsmogelijkheden biedt voor handelaren.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is de wisselkoers van het EUR/AUD-paar vandaag?

De EURAUD-wisselkoers fluctueert constant, behalve in het weekend. U kunt zich aanmelden bij de Plus500-app om de huidige koers van EURAUD te zien.

Hoeveel landen maken officieel gebruik van de euro?

De euro is de officiële munteenheid voor 20 van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Wat is de beste tijd om in de EURAUD te handelen?

Om gunstige handelsvoorwaarden in het EUR/AUD-valutapaar te garanderen, suggereren historische gegevens dat het meest voordelige handelsvenster zich voordoet tijdens de overlap tussen de sessies in Londen en New York, doorgaans van 13.00 tot 17.00 uur GMT. Dit tijdsbestek valt samen met belangrijke marktaankondigingen en verhoogde handelsactiviteit.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.