Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Wat doet de S&P 500 bewegen?

De S&P 500 omvat de 500 grootste beursgenoteerde ondernemingen die in de VS worden verhandeld, gerangschikt naar marktkapitalisatie.

De waarde van de S&P 500 wordt gegenereerd door een bedrijf, Ultronics System Corp., dat elke 15 seconden de marktkapitalisatie van elk bedrijf berekent. Dit gewogen cijfer is een maatstaf die handelaren kunnen gebruiken om de prestatie van de index te volgen.

Laptop met S&P 500-informatiescherm op Plus500-website.

Illustratieve prijzen.

Wat zijn de topondernemingen in de S&P 500?

De bedrijven van de S&P 500 worden gekozen door een commissie, die zijn selectie maakt op basis van verschillende factoren. De ranglijsten worden elk kwartaal aangepast. Enkele van de criteria die in aanmerking worden genomen zijn de marktkapitalisatie van de onderneming, de liquiditeit, de vestigingsplaats, de sectorclassificatie en de beursnotering.

Sommige selectiecriteria zijn verplicht, zoals een marktkapitalisatie van ten minste 9,8 miljard USD en een minimaal handelsvolume van ten minste 250.000 aandelen per maand. De ondernemingen moeten ook in de Verenigde Staten worden verhandeld en aan de beurzen NYSE of NASDAQ worden genoteerd, hoewel er ondernemingen op de lijst staan die nooit in de VS gevestigd zijn geweest, of die ooit hun hoofdkantoor in de VS hadden, maar die nu naar andere landen zijn verhuisd.

De 10 grootste ondernemingen op de S&P 500 zijn:*

Wat doet de prijs van de S&P 500 bewegen?

Aan het eind van elke dag worden de marktkapitalisaties voor de opgenomen bedrijven bepaald. De totale voor float gecorrigeerde marktkapitalisatie van alle S&P 500-aandelen wordt vervolgens gedeeld door een eigen indexdeler om de slotwaarde van de index af te leiden. Door deze methodologie is de S&P 500 zwaar gewogen ten gunste van bedrijven met een hogere marktkapitalisatie.

Enkele zaken waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men nadenkt over hoe de koers van de S&P 500 zal evolueren, zijn factoren zoals de winst per aandeel, de inkomsten, belangrijk nieuws over de bedrijven die op de beurs genoteerd zijn, economische data, belangrijke politieke gebeurtenissen, en rentevoeten. Bovendien is er vaak sprake van een koersstijging wanneer een bedrijf aan de S&P 500 wordt toegevoegd, omdat beleggingsfondsen de aandelen moeten kopen als zij de index accuraat willen weergeven.

De S&P 500 wordt voortdurend aangepast aan de float. De index wordt herberekend wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven of wanneer een bedrijf aandelen van de markt haalt via een terugkoopinitiatief. De publiek beschikbare aandelen van elke onderneming worden vermenigvuldigd met de marktwaarde van één aandeel om de marktkapitalisatie van de ondernemingen te bepalen. Vervolgens worden de marktkapitalisaties bij elkaar opgeteld om de marktkapitalisatie van de index te bepalen.

Veranderingen in de marktkapitalisatie van bedrijven worden ook in aanmerking genomen via aanpassingen aan de indexdeler, die een eigen waarde is. De marktkapitalisatie van de index wordt gedeeld door de deler van de index om het indexniveau te verkrijgen, dat gemakkelijker te rapporteren is dan de marktkapitalisatie van de ondernemingen. De deler van de index is het basisgetal dat wordt gebruikt om eventuele aanpassingen te bepalen die moeten worden gemaakt om rekening te houden met uitstaande aandelen in een van de samenstellende bedrijven van de index.

Hoe komen bedrijven in de S&P 500?

De S&P 500-commissie beslist welke bedrijven worden opgenomen. De index wordt vaak beschouwd als een model voor de aandelenmarkt in de VS, omdat hij de prestaties van aandelen met een grote beurskapitalisatie meet.

De S&P 500-commissie probeert zo weinig mogelijk veranderingen aan te brengen in de componenten van de index. Hoewel de samenstellende bedrijven om de drie maanden worden herzien, wordt ervoor gezorgd dat het verloop niet te groot is. De selectiecriteria worden alleen strikt toegepast op nieuwe toevoegingen aan de index.

*Grootste bedrijven in maart 2021.