Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's.

Menu

Wat bepaalt de aandelenkoersen?

In het algemeen geldt dat de prijs van de aandelen van een bedrijf voortdurend zal schommelen en beïnvloed wordt door de prestaties en de rentabiliteit van het bedrijf, alsook door de algemene markt en het publieke sentiment ten aanzien van het bedrijf.

Vraag en Aanbod

De belangrijkste factor die de prijs van een aandeel bepaalt, is vraag en aanbod. Zoals de termen suggereren, verwijst het aanbod naar de beschikbaarheid van het specifieke aandeel, en is de vraag de wens ernaar. Een laag aanbod en een hoge vraag verhogen de prijs van een aandeel, terwijl een hoog aanbod en een lage vraag de prijs verlagen.

Wanneer het nieuws en de rapporten goede prestaties van een bedrijf laten zien of groei in de sector voorspellen, groeit de vraag naar het aandeel en stijgt de koers van het aandeel mee. Aan de andere kant zullen negatieve berichten en prognoses ertoe leiden dat de vraag afneemt; beleggers zouden minder geneigd zijn om aandelen te kopen en meer geneigd zijn om ze te verkopen, wat op zijn beurt het aanbod van het aandeel op de markt zou vergroten en de prijs dienovereenkomstig zou verlagen.

Vraag en aanbod van een aandeel worden beïnvloed door een aantal factoren. Laten we eens bekijken:

Bedrijfsfinanciën en -prestaties

Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om rapporten te publiceren waarin hun recente inkomsten, huidige cashflow en prestatieprognoses zijn opgenomen. De rapporten en de daaropvolgende prestaties van een bedrijf na de uitgifte van die rapporten kunnen van invloed zijn op de vraag naar en het aanbod van aandelen van een bedrijf; goede prestaties zullen de vraag naar zijn aandelen doen toenemen en slechte prestaties zullen leiden tot een daling van de vraag.

Ook dividendaankondigingen kunnen de prijs van het aandeel beïnvloeden. Als de dividenden hoger uitvallen dan verwacht, dan stijgen de aandelenkoersen en omgekeerd.

Het management en de interne relaties spelen ook een rol in de houding van een belegger ten opzichte van een bedrijf, wat op zijn beurt weer van invloed zou zijn op de koers van het aandeel van een bedrijf. Als het management bekwaam en stabiel is en het bedrijf bekend staat om zijn degelijke beleid inzake sociale verantwoordelijkheid, dan wordt het over het algemeen beschouwd als een bedrijf dat waarschijnlijk zal blijven groeien en slagen.

Economie

Aandelenkoersen hebben de neiging om te stijgen tijdens economische hausses en te dalen tijdens recessies. De rentetarieven zijn ook van invloed op de aandelenkoersen. In een omgeving met een lagere rente zullen beleggers over het algemeen op zoek gaan naar betere rendementen in waarden met een hoger risico. Dit leidt over het algemeen tot een grotere instroom op de aandelenmarkten. Omgekeerd zullen beleggers bij hogere rentetarieven de hogere aangeboden koersen accepteren vanwege het lagere risico dat daarmee gepaard gaat. Dit leidt meestal tot een lagere vraag naar aandelen. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat de inflatie de koop- en bestedingskracht van een bedrijf en van zijn klanten beïnvloedt, waardoor hun prijzen dienovereenkomstig kunnen evolueren.

Overzicht met iconen voor bedrijfsfinanciën, economie, politiek en prestaties.

Politiek

Ook politieke factoren spelen een rol in de aandelenkoersen, aangezien de omgeving waarin bedrijven opereren door de overheid wordt gevormd. De politiek heeft een direct effect op de internationale betrekkingen, de regelgeving, het monetaire en fiscale beleid, de wetgeving, de belastingen en vele andere aspecten van de economie. Dit kan op zijn beurt weer van invloed zijn op het vermogen van een bedrijf om zaken te doen, de prijs van basismaterialen, het marketing- en distributieproces, en vele andere. En al deze factoren kunnen een sterke invloed hebben op de prestaties van een bedrijf.

Marktsentiment

Het marktsentiment is de collectieve psychologie van de beleggers, en wat zij denken dat er met de markt zal gebeuren. Marktsentiment is meestal gebaseerd op de bovengenoemde factoren, maar ook het nieuws en de reputatie van een bedrijf en de koers van een aandeel kunnen sterk stijgen of dalen als het algemene sentiment in een bepaalde richting gaat.

Vaak baseren beleggers hun handelsbeslissingen echter op trends, waarbij ze ofwel op de golf van de trend rijden en een momentum creëren, ofwel geloven dat de trend snel zal omkeren en ze er tegenin gaan. Als men kan lezen waar de markt naartoe gaat op basis van de intenties van de investeerders, kan men profiteren van een veranderende richting.

Afsluitende opmerkingen

De aandelenprijzen worden gedreven door verschillende factoren, maar uiteindelijk is de prijs op een bepaald moment te verklaren door de vraag en het aanbod in de markt op dat moment.

Over het algemeen zullen kortetermijnbeleggers goed kijken naar trends, inflatie en economische factoren om hun handelsbeslissingen te nemen, terwijl langetermijnbeleggers zich richten op de prestaties van het bedrijf en de verdiencapaciteit.

Hulp nodig?
24/7 Ondersteuning