Menu

Wat zijn de belangrijkste drivers van de grondstoffenprijzen?

In de afgelopen decennia heeft de groei van de wereldeconomie ook de groei van de grondstoffenmarkt gestimuleerd. Nu de financiële markten toegankelijker worden, hebben veel handelaren zich tot de grondstoffenmarkten gewend om op zoek te gaan naar nieuwe handelsmogelijkheden. De grondstoffenmarkt heeft de neiging om een hoge volatiliteit te kennen, wat een effect kan hebben op de handelsstrategieën die een handelaar gebruikt. Er bevinden zich verschillende factoren achter de hoge volatiliteit van de grondstoffenmarkt; de belangrijkste factoren zijn onder meer vraag en aanbod van een grondstof, valutabewegingen, geopolitieke situaties, overheidsbeleid en economische groei.

Een tekstwolk over grondstoffen - aanbod, vraag, valutabewegingen en meer.

Vraag en Aanbod

Als de vraag en het aanbod voor grondstoffen veranderen, zal de prijs van de grondstof ook veranderen. De fundamentele regel is dat de grondstoffenprijzen zullen stijgen naarmate de vraag toeneemt. De prijzen zullen ook stijgen wanneer het totale aanbod of de voorraad van een grondstof daalt. Aan de andere kant zal de prijs van een grondstof dalen wanneer de vraag afneemt en het aanbod toeneemt.

Valutabewegingen

Grondstoffen zijn over het algemeen geprijsd in USD. Naarmate de waarde van de USD stijgt en daalt, kan ook de prijs van de grondstoffen stijgen en dalen. Als de USD bijvoorbeeld sterk stijgt ten opzichte van een korf van belangrijke valuta's, zoals uitgedrukt in de grondstoffen, zou dit kunnen leiden tot een daling van de prijzen van grondstoffen zoals ruwe olie, maar ook van andere energieproducten, edelmetalen en landbouwproducten. Uiteraard werken de markten niet altijd zo uniform, maar er moet bij de handel rekening worden gehouden met dergelijke externe factoren.

Geopolitieke Situaties

Sommige grondstoffen worden geproduceerd in regio's waar veel politieke onzekerheid heerst. Ruwe olie wordt bijvoorbeeld grotendeels geproduceerd in landen in het Midden-Oosten. Dit betekent dat de prijs van Brent en WTI sterk beïnvloed kan worden door de spanningen die historisch gezien in die regio voorkomen. Wanneer de VS bijvoorbeeld economische sancties oplegt aan Iran, is de markt voor ruwe olie over het algemeen hoger omdat de er verwacht wordt dat de levering van Iraanse ruwe olie aan de markt zal worden stopgezet.

Economische groei

De welvaart van een land kan ook van invloed zijn op de prijs van een product. Dit komt omdat de economische welvaart van een land bepalend is voor de koopkracht van de bevolking. Het effect is duidelijker als het land in kwestie een groot producerend land of een belangrijke gebruiker van dat product is. Een goed voorbeeld is het geval van Venezuela. Hoewel het een belangrijk olieland is, heeft de regering de olie-industrie van het land beschadigd door een gebrek aan investeringen, corruptie en geldgebrek. Dit heeft op zijn beurt de economie verlamd en hyperinflatie veroorzaakt. Bovendien hebben de economische sancties die aan Venezuela zijn opgelegd, de olieproductie, -uitvoer en -inkomsten in het land verder beperkt.

Moeder Natuur

Ook Moeder Natuur speelt een doorslaggevende rol bij het bepalen van de grondstoffenprijzen, vooral in de landbouwsector. Gunstig weer kan leiden tot een recordoogst die leidt tot een overaanbod van een product, terwijl ongunstig weer kan leiden tot de vernietiging van een oogst, wat kan leiden tot een tekort aan een product op de markt. Slecht weer kan ook van invloed zijn op de marktprijs van stookolie en Aardgas. Een koudegolf kan leiden tot een grotere vraag naar energieproducten, waardoor de prijzen stijgen.

Transport- en opslagkosten

Hoewel dit meestal geen belangrijke factor is, kunnen de transportkosten ook een rol spelen bij de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen. Zo dienen tankers met ruwe olie soms als opslagplaats in tijden van overaanbod. Deze actie heeft tot gevolg dat er beschikbare tankers uit de transportmarkt worden gehaald, wat resulteert in hogere transporttarieven.

Het eindresultaat

Zoals hierboven is aangetoond, zijn er veel factoren die een rol spelen bij het bepalen van de prijzen van grondstoffen. Sommige van deze factoren, zoals het overheidsbeleid, zijn voorspelbaar, terwijl andere, zoals Moeder Natuur, onvoorspelbaar zijn. Het is belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met alle belangrijke factoren die hierboven zijn genoemd, zodat u beter voorbereid bent wanneer u op de grondstoffenmarkt verhandelt. De handel in grondstoffen is risicovol, dus het is belangrijk om risicomanagementstrategieën te gebruiken en te kiezen voor een betrouwbare en gevestigde leverancier, zoals Plus500, die professioneel en onder strikte reglementaire richtlijnen opereert. Aanbieders zoals Plus500 bieden grondstoffenhandel op een online platform in de vorm van Contracten voor Verschil (Contracts for difference - CFD's).

Dit artikel bevat algemene informatie die geen rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.

Hulp nodig?
24/7 Ondersteuning