Menu

De geschiedenis van EUR/USD

De EUR/USD heeft een rijke geschiedenis omdat het de concurrerende aard van de relatie tussen de V.S. en Europa weergeeft. In dit artikel vatten we de geschiedenis van het EUR/USD-valutapaar samen om te zien hoe het paar ontstond en hoe het zo belangrijk werd in de wereld van de Forex.

Euro- en dollarsymbolen op scherm.

Vóór de ontwikkeling van de euro waren er verschillende pogingen om een stabiele gemeenschappelijke Europese economie tot stand te brengen. De eerste poging, in 1957, werd de Europese Economische Gemeenschap (EEG) genoemd, die streefde naar de economische integratie van zes landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg) en het vrije verkeer van personen, goederen en diensten over hun grenzen heen. De EEG werd uiteindelijk de Europese Gemeenschap (EG) in 1993, bij de oprichting van de EU, waarin zij formeel werd opgenomen.

De volgende stap voorwaarts was de invoering van het Europees Monetair Stelsel (EMS). Het EMS werd in 1979 ingesteld als een aanpasbaar wisselkoersstelsel. Dit systeem bleef van kracht tot 1999 en bevorderde de monetaire stabiliteit in heel Europa door grote wisselkoersschommelingen tussen de leden van de Europese Gemeenschap te beperken. Het EMS werd uiteindelijk vervangen door de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU), die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de euro.

Het EURUSD Forex-paar (ook gekend als de "Fibre") werd geïntroduceerd in 1999, toen de Euro opkwam als vervanging voor verschillende afzonderlijke nationale Europese valuta. Tot dan toe werd elke afzonderlijke Europese munt, zoals de Duitse Mark en de Franse Frank, afzonderlijk vergeleken met de dollar. Deze verandering zou Forex gemakkelijker kunnen hebben gemaakt voor traders, omdat het hen in staat stelde te werken met een enkel op Europa gebaseerd valutapaar in plaats van meerdere paren uit de verschillende landen. De aanvankelijke waardering van de euro ten opzichte van de dollar was gebaseerd op de waarde van de Europese munteenheid, een symbolische munteenheid die was gebaseerd op een mandje met munteenheden van verschillende Europese landen.

Hoewel de euro aanvankelijk werd ingevoerd om de boekhouding van de landen van de eurozone te vereenvoudigen, werden het papiergeld en de munten pas in 2002 bij het grote publiek verspreid, toen de eerste twaalf landen van de Europese Unie de euro formeel invoerden. Het gebruik van de euro is niet verplicht om deel uit te maken van de EU, en in 2021 hebben slechts 19 van de 27 EU-leden de euro als hun officiële munteenheid aangenomen.

De EUR/USD begon op een waarde van 1,1795, maar daalde snel naar een dieptepunt van 0,8225 in oktober 2000. Het valutapaar bereikte een hoogtepunt van 1,6037 in juli 2008 tijdens de Amerikaanse subprime hypotheekcrisis. Het prijsverschil in deze periode is wellicht te wijten aan de verschillende benaderingen die de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank hebben gevolgd om de economische crisis te bestrijden. In deze periode was de Federal Reserve bijvoorbeeld agressief bij het opkopen van obligaties om de Amerikaanse economie te helpen stimuleren. Dit proces staat bekend als kwantitatieve versoepeling (QE).

Terwijl de V.S. een agressief obligatie-aankoopprogramma aanhield, heeft de ECB zich een aantal jaren verzet tegen QE. Dit kan de euro sterker hebben doen lijken dan de dollar, wat traders ertoe aanzette euro's te kopen, waardoor het prijsverschil verder toenam totdat de Griekse staatsschuldcrisis in oktober 2009 een kritiek punt bereikte. De euro verzwakte opnieuw ten opzichte van de dollar toen de ECB in januari 2015 haar eigen kwalitatieve versoepelingsprogramma startte.

Tijdens de COVID-19 pandemie heeft de koers van de EUR/USD geschommeld in reactie op nieuws over besmettingsgevallen en vaccinatiegraad. Toen zich bijvoorbeeld begin 2020 in Europa gevallen begonnen voor te doen, verzwakte de euro ten opzichte van de dollar. Het Forex-paar veerde echter uiteindelijk op toen de situatie in de VS verslechterde.

De EUR/USD is gevoelig voor verschillende soorten gebeurtenissen. Uit zijn geschiedenis kunnen we zien dat overheidsbeleid zoals kwantitatieve versoepeling en gebeurtenissen zoals de Griekse schuldencrisis een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de prijs van het Forex-paar. Traders zouden de handelshistoriek van de EUR/USD kunnen doornemen om zich beter voor te bereiden op gelijkaardige gebeurtenissen in de toekomst.

Hulp nodig?
24/7 Ondersteuning