Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

72% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's.

Menu

Wat zijn de verbonden risico's bij de handel met CFD's?

Er zijn een aantal risico's verbonden met handelen via CFD's. Deze risico's kunnen voor u tot ongunstige financiële resultaten leiden. Het is uw verantwoordelijkheid om alle verbonden risico's te onderkennen die u met handelen loopt.
U dient geen gebruik te maken van onze diensten, tenzij u handelen met financiële producten volledig onder de knie heeft, en volledig de bijbehorende voordelen en risico's begrijpt. Een deel van de risico's verbonden aan het gebruik van onze CFD faciliteiten omvatten:

  • Volatiliteit van de markt
    Markten zijn aan vele invloeden onderhevig die snelle prijsschommelingen veroorzaken. Door deze volatiliteit kan iedere CFD transactie bij ons handelsplatform een “risico lopen”. Gezien de potentiële volatiliteit op de markten is het raadzaam dat u uw transacties constant controleert. De waarde van de beleggingen in vreemde valuta's wordt bijvoorbeeld zowel beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen en de marktschommelingen.
  • Tegenpartijrisico
    Gezien het feit dat wij uw tegenpartij zijn om elke transactie uit te voeren, kan iedere transactie met ons een risico inhouden. Bij iedere transactie bent u afhankelijk van onze bekwaaheid om aan onze verplichtingen te voldoen volgens de voorwaarden die aan elke transactie zijn verbonden. Dit risico wordt ook wel omschreven als tegenpartijrisico.
  • Hefboomeffect risico
    De handel in CFD's heeft een hoog hefboomeffect. U kunt op een relatief kleine initiële marge handelen die een aanmerkelijk grotere blootstelling bewerkstelligt voor de onderliggende waarde. Het gebruik van een hefboom vergroot de omvang van uw handel, zodat uw potentiële winst en uw potentiële verlies gelijkwaardig worden vergroot. U moet daarom al uw open posities nauwlettend monitoren.

Zie het ‘Risicowaarschuwing’ document dat beschikbaar is op de website van Plus500 voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's die betrokken zijn bij de handel met CFD's.

Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden? Contacteer ons!
E-mail

Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.