Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

72% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's.

Menu

Wat is een roll-over aanpassing?

Als een futures contract zijn vervaldatum heeft bereikt en een automatische roll-over is gedefinieerd voor het instrument, worden alle open posities en orders automatisch overgebracht naar het volgende futures contract.
Om de impact van de waarde van de open positie op te heffen, daar het tarief (prijs) in de onderliggende instrumenten voor de nieuwe contractperiode is veranderd, wordt een compenserende aanpassing op de rekening toegepast. Stop-orders en Gelimiteerde orders worden ook aangepast om dezelfde waarde (prijs) van het instrument in het nieuwe contract te weerspiegelen.

De waarde van uw positie blijft de impact van de marktbeweging weerspiegelen gebaseerd op uw oorspronkelijk openingsniveau, grootte en spread. Als het nieuwe contract wordt verhandeld tegen een hogere prijs zullen koop posities een negatieve aanpassing krijgen, en verkoop posities een positieve aanpassing. En omgekeerd, als het nieuwe contract wordt verhandeld tegen een lagere prijs zullen koop posities een positieve aanpassing krijgen, en verkoop posities een negatieve aanpassing.

Voorbeeld de berekening van een roll-over aanpassing:
U hebt een koop positie voor 100 contracten op olie termijncontracten.
Tarief van olie termijncontracten gedurende de roll-over:
Huidig contract Koop tarief = $61.30
Huidig contract Verkoop tarief = $61.25
Nieuw contract koop tarief = $62.50
Nieuw contract Verkoop tarief = $62.45

Aanpassing berekening:
Verkoopprijs verschil = [Nieuw contract verkoopprijs] - [bestaand contract verkoopprijs] = $62.45 - $61.25 = $1.20
Koop positie aanpassing = - ([Aantal contracten] * [Verkoopprijs verschil]) = - (100 * $1.20) = - $120

In kort: U blijft dezelfde posities houden op 100 olie termijncontracten. Een aanpassing van -$120 wordt toegevoegd/afgetrokken. Uw eigen vermogen blijft hetzelfde.

Bekijk de video hier.
Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden? Contacteer ons!
E-mail

Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.