Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.

72% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's.

Menu

Hoe worden corporate actions door u behandeld?

Een corporate action is een evenement dat wordt geïnitieerd door een vennootschap waardoor het door de onderneming uitgegeven aandelen/vermogensaandeel wordt beïnvloedt. Zoals:

Dividend - een deel van de bedrijfswinsten die worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Wanneer een dividend wordt uitgekeerd, daalt de waarde van het aandeel.

Spin-off - een onafhankelijk bedrijf wordt gecreëerd door de distributie van nieuwe aandelen van de moedermaatschappij. De aandelen van de moedermaatschappij zullen hun waarde na een spin-off verliezen, en aandeelhouders ontvangen gelijkwaardige aandelen van het nieuwe bedrijf als compensatie.

Claimemissie - bestaande aandeelhouders krijgen het recht om extra aandelen van de vennootschap te kopen tegen een korting. Dit verlaagt meestal de prijs van het aandeel van de onderneming.

Aandelensplitsing - verhoging van het aantal bestaande aandelen door elk aandeel te verdelen, terwijl de marktkapitalisatie hetzelfde blijft. De aandeelwaarde daalt, naarmate het aantal aandelen toeneemt.

Omgekeerde aandelensplitsing – een vermindering van het aantal uitstaande aandelen door consolidatie van bestaande aandelen, zonder invloed op de marktkapitalisatie. De waarde van het aandeel neemt toe naarmate het aantal aandelen afneemt.

Daar u niet de eigenaar bent van de aandelen als u CFD's verhandeld, heeft u geen stemrecht, noch enige rechten uit hoofde van een claimemissie of soortgelijke evenementen zoals aandelensplitsing, enz.
Dus, om ervoor te zorgen dat er geen materiële impact is op uw open positie(s) na een bedrijfsgebeurtenis, zal Plus500 automatisch uw rekening aanpassen. Bijvoorbeeld, in het geval van een dividend, kan Plus500 het bedrag dat u als extra verlies/winst zou hebben gemaakt ofwel toevoegen of aftrekken van uw saldo (afhankelijk van de richting van uw positie). In het geval van een aandelensplitsing of een omgekeerde aandelensplitsing wordt het aantal aandelen en de prijs zo nodig bijgewerkt. Dit wordt een 'aanpassing' genoemd.

Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden? Contacteer ons!
E-mail

Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.