Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Bronbelasting op Amerikaanse aandelenderivaten - 871(m)

Volgens de verordening van de Amerikaanse Internal Revenue Service ('IRS'), krachtens sectie 871(m) van de Amerikaanse belastingwetgeving, worden niet-Amerikaanse houders van Amerikaanse aandelenderivaten belast op dividendaanpassingen op dezelfde manier als niet-Amerikaanse houders van de echte Amerikaanse dividenden.

Plus500 heeft een verplichting krachtens deze Amerikaanse belastingwetgeving om documentatie te verkrijgen van klanten die instrumenten verhandelen die verwijzen naar Amerikaanse aandelen. Als u handelt of wenst te handelen in instrumenten die verwijzen naar Amerikaanse aandelen, vul dan het vereiste formulier in.

Informatieve vragenronde

Als u instrumenten verhandelt of wilt verhandelen die verwijzen naar Amerikaanse aandelen, moet u zo vlug mogelijk udfylde blanketten in uw handelsrekening invullen. Als u het formulier niet verstrekt kan dit leiden tot handelsbeperkingen op uw rekening.

Het invullen van het formulier duurt slechts enkele minuten. U kunt ervan verzekerd zijn dat de informatie die u verstrekt veilig wordt opgeslagen bij Plus500 in overeenstemming met ons privacybeleid voor website en platform en alleen gedeeld zal worden op basis van wettelijke verplichtingen.

Plus500-klanten die particulieren zijn, moeten één van de volgende formulieren invullen in overeenstemming met hun status -

  • Formulier W-8BEN (voor niet-Amerikaanse personen) — Certificaat van buitenlandse status van uiteindelijke gerechtigde voor bronbelasting en rapportage in de Verenigde Staten.
  • Formulier W-9 (voor Amerikaanse staatsburgers of ingezetenen voor fiscale doeleinden) — Aanvraag voor belastingbetaleridentificatienummer en certificering van de belastingplichtige.

Voor meer informatie bezoekt u de IRS website.

Alle personen zijn standard onderworpen aan 30% bronbelasting onder de Amerikaanse regelgeving. De VS hebben echter belastingverdragen ondertekend met bepaalde landen die u, indien u in aanmerking komt, recht kunnen geven op een verlaagd tarief van bronbelasting. Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk komt mogelijk in aanmerking voor een bronbelasting van 15% in plaats van 30%.

Om het desbetreffende tarief toe te passen in overeenstemming met het verdrag waar u mogelijk onder valt, moet u het formulier invullen om een verlaagde bronbelasting te claimen op grond van uw toepasselijk verdrag.

Als u het formulier niet verstrekt binnen de gevraagde termijn kan dit leiden tot handelsbeperkingen op uw rekening.

De belasting wordt betaald door Plus500 zonder het saldo van klanten te beïnvloeden, daarom hebben onze klanten recht op 100% van de dividendaanpassing. Niettemin zijn onze klanten nog steeds verplicht volgens de Amerikaanse regelgeving om belastingformulieren te verstrekken om hun status te documenteren. Met betrekking tot het Invest-platform ontvangen de klanten de waarde van het dividend na fiscale aftrek.

Deze bronbelasting is van toepassing op dividendaanpassingen die worden uitgekeerd voor posities op één van de volgende relevante instrumenten:

  • Aandelen en CFD aandelen op Amerikaanse bedrijven
  • CFD ETF's die Amerikaanse aandelen volgen
  • niet-gekwalificeerde CFD indexen die Amerikaanse aandelen bevatten

De belasting is niet van toepassing op gekwalificeerde indexen: zoals: Dow Jones (VSA 30 - Wall Street), S&P 500 (VSA 500)

De verordeningen zijn van toepassing op longposities op relevante instrumenten die op of na 1 januari 2017 zijn geopend.

In elk dividend dat wordt uitgekeerd voor een relevante positie berekenen we de dividendaanpassing en trekken we de 30% bronbelasting af (of minder wanneer een relevante percentage werd toegepast op de rekening volgens een belastingverdrag), de dividendaanpassing weerspiegeld alleen de resterende 70% (of meer, indien van toepassing).

Plus500 neemt het verschuldigde belastingbedrag over en betaalt de belasting namens onze klanten, daarom worden de dividendaanpassingen tot nader order weergegeven als 100% van het bedrag. Met betrekking tot het Invest-platform ontvangen de klanten de waarde van het dividend na fiscale aftrek.

De door de IRS uitgegeven verordening krachtens sectie 871(m) zorgt ervoor dat niet-Amerikaanse houders van Amerikaanse aandelenderivaten worden belast op dividendinkomsten zoals niet-Amerikaanse houders van de onderliggende aandelen. Dividendaanpassing op derivaten die verwijzen naar Amerikaanse aandelen zijn "dividend-equivalente betalingen" en worden daarom beschouwd als Amerikaanse dividendinkomsten. Dienovereenkomstig worden dividenduitkeringen voor instrumenten die verwijzen naar Amerikaanse aandelen dus geacht inkomsten uit de VS te zijn en belastbaar volgens de Amerikaanse belastingwetgeving.