Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Welke factoren zijn van invloed op de prijzen van Opties-CFD's?

Datum gewijzigd: 26-7-2023

De prijzen van Opties-CFD's zijn gebaseerd op de prijs van de op de markt verhandelde opties. Om te begrijpen hoe de prijzen van Opties-CFD's op het Plus500-platform worden afgeleid, moeten we onderzoeken hoe traditionele opties worden geprijsd en welke factoren daarop een invloed kunnen hebben.

Hoe worden opties geprijsd?

De waarde van de Opties in de traditionele markt is afhankelijk van variabelen zoals de prijs van het onderliggende instrument, de Uitoefenprijs, de volatiliteit en de tijd tot de vervaldatum. Handelaren kunnen dan deze variabelen analyseren en hun analyse uitvoeren in handelsstrategieën met als doel om de winst te maximaliseren.

De CFD-Opties zijn gebaseerd op factoren die rechtstreeks verband houden met de onderliggende waarde, zoals de marktprijs en de Uitoefenprijs van de onderliggende waarde. Ze worden ook beïnvloed door dezelfde marktbewegingen als de traditionele opties. Bij het verhandelen van CFD-opties is het het belangrijkste doel om te speculeren op de koers van de onderliggende waarde en te beslissen of de koers voor de vervaldatum zal stijgen of dalen. Dan heeft de handelaar de "optie" om de positie te sluiten om winst of verlies te maken (afhankelijk van de onderliggende marktbeweging).

Een wordcloud van Opties en gerelateerde termen.

Wat beïnvloedt de waarde van een optie

Hier is een overzicht van hoe de Waarde van een Optie kan worden beïnvloed:

De prijs van het onderliggende instrument: CCFD-Opties volgen de marktbewegingen van de onderliggende optie. De marktbewegingen weerspiegelen grotendeels de vraag en het aanbod van het onderliggende instrument. Dit beïnvloedt op zijn beurt hoe een Call- of Putoptie zich gedraagt. Wanneer de koers van het onderliggende instrument stijgt, stijgen de Callopties meestal in waarde. Dit betekent dat kopers van Callopties-CFD's zouden kunnen profiteren van de stijgende koers van het onderliggende instrument, maar ook een verlies zouden kunnen lijden als de koers daalt. Terwijl Putopties gewoonlijk een dalende trend vertonen wanneer de prijs van het onderliggende instrument stijgt, kunnen kopers van Putopties dus profiteren van een dalende marktprijs.

Als de speculatie echter niet correct is en de koers van het aandeel in de tegenovergestelde richting beweegt, kan de optie aan waarde inboeten en zal de positie met verlies sluiten.

Uitoefenprijs: Bij het bepalen van de waarde van een Optie is de Uitoefenprijs ongetwijfeld de belangrijkste variabele. De Uitoefenprijs is de prijs die het onderliggende instrument moet bereiken voordat de Optie afloopt. De Uitoefenprijzen zijn vooraf bepaald en liggen vast voor de aanvang van het contract. De prijs tussen het onderliggende instrument en de Uitoefenprijs is bepalend voor de waarde van de Optie. Opties-CFD's zijn ook beschikbaar op een verscheidenheid van Uitoefenprijzen, maar ze kunnen niet worden uitgeoefend.

Volatiliteit: Het effect van de volatiliteit op de koers van een Optie is gebaseerd op een maatstaf die Historische Volatiliteit wordt genoemd (ook wel Statistische Volatiliteit genoemd). Zoals de naam al aangeeft, wordt gekeken naar de prijsbewegingen van het onderliggende instrument in het verleden over een bepaalde periode. Ervaren handelaren zullen gebruik maken van optieprijsmodellen om de toekomstige volatiliteit in deze periode in te schatten. Om dit concept te begrijpen, kan een handelaar het prijsmodel achterwaarts laten werken en alle andere variabelen onderzoeken om de voorspelling te berekenen. In de traditionele markt zijn dit onder meer de berekening van de rentetarieven, de dividenden en de tijdswaarde. Wanneer er sprake is van volatiliteit, hebben Opties de neiging om meer waarde toe te voegen. De prijzen van Opties-CFD's reageren wanneer het onderliggende instrument onderhevig is aan volatiliteit. Dit kan ertoe leiden dat de prijs van de Optie-CFD sterker schommelt dan die van het onderliggende instrument.

Impliciete volatiliteit is een belangrijke maatstaf die traders in staat stelt om te speculeren over wat de toekomstige volatiliteit zou kunnen zijn. Handelaren bekijken de waarschijnlijkheid van toekomstige koerswijzigingen door het volatiliteitsgedrag van het onderliggende instrument in het huidige tijdsbestek te onderzoeken. Historische volatiliteit meet de veranderingen op de markt in het verleden.

Tijdwaarde: De Tijdwaarde heeft twee variabelen (dit is in de veronderstelling dat er geen veranderingen zijn geweest in de prijs van het onderliggende instrument en de volatiliteitsniveaus): (1) tijd tot de vervaldatum en (2) hoe dicht de Uitoefenprijs bij de prijs van het onderliggende instrument ligt. Hoe langer het duurt tot de vervaldatum, hoe meer tijd de markt heeft om de Uitoefenprijs te bereiken. De Tijdwaarde kan verschillen, afhankelijk van hoe dicht de Uitoefenprijs bij het onderliggende instrument ligt.

Het Tijdsverloop meet het percentage van de verminderde waarde van een Optie naarmate de vervaldatum nadert. Dit komt doordat er minder tijd beschikbaar is om winst te maken. In de laatste maand voor de vervaldatum zal het Tijdsverloop toenemen.

Afsluitende opmerkingen

Er zijn verschillende factoren die de prijs van een optie beïnvloeden. In de traditionele markt zijn de belangrijkste variabelen onder meer de prijs van het onderliggende instrument, de uitoefenprijs, de volatiliteit en de duur tot de vervaldatum. In de CFD-markt worden Opties-CFD's afgeleid uit het onderliggende instrument, behalve dat de handelaar niet het recht heeft om de Optie uit te oefenen. In plaats daarvan kan de handelaar een winst of verlies maken uit het verschil tussen de openings- en sluitingsprijs van een positie. Het is de moeite waard om al deze variabelen in overweging te nemen bij de beslissing om een Opties-CFD-positie te openen.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.

Veelgestelde vragen over Opties

Wanneer u opties verhandeld speculeert u op de toekomstige prijs (uitoefenprijs) van een onderliggend instrument, zoals een aandeel, index of grondstof. Plus500 biedt twee soorten CFD opties aan: Koop optie en verkoop optie - u kunt beide soorten kopen of verkopen. Als u een positie instelt op een koop/verkoop optie, gaat u eigenlijk een contract aan op de prijs dat een onderliggend instrument zal bereiken (of overtreffen) op de vervaldatum.

Verkoop – Een koper/verkoper van een 'put (verkoop)-optie' verwacht dat de prijs van een onderliggend instrument zal dalen/stijgen.

Koop – Een koper/verkoper van een 'call (koop)-optie' verwacht dat de prijs van een onderliggend instrument zal stijgen/dalen.

Hier is een voorbeeld van een optie op Meta aandelen:

Koop 125 | Nov | Meta

  • Koop – Het soort van optie (kan ofwel koop or verkoop zijn).
  • 125 – De uitoefenprijs, of de prijs dat die u denkt dat het onderliggende instrument zal overtreffen op de vervaldatum.
  • NOV (November 2018) – De vervaldatum van de optie.

In CFD trading, een populaire vorm van day trading, wordt uw winst (of verlies) bepaald door de verandering in een optie prijs. U koopt of verkoopt de optie zelf niet.

Plus500 biedt een reeks van koop/verkoop CFD opties aan. Voor een lijst van beschikbare opties, klikt u hier.

Lees bovendien ons artikel over "Wat is handelen in opties-CFD's" voor meer informatie over opties-CFD's.

Handel op opties heeft een aantal belangrijke voordelen:
U kunt een hogere volatiliteit verwachten – percentagewijzigingen in opties zijn meestal veel groter, wat betekent dat ze mogelijk meer rendement kunnen leveren (maar ook grotere risico's).

Het is mogelijk om grotere posities met lagere initiële marge te openen aangezien de prijzen van opties aanzienlijk lager zijn dan hun onderliggende instrumenten. Bijvoorbeeld, Alphabet (GOOG) wordt door sommige handelaren gezien als een duur aandeel, terwijl de prijs van een Alphabet optie vaak veel goedkoper is - wat betekent dat u meer eenheden kan kopen voor hetzelfde initiële kapitaal.

U kunt uw posities diversifiëren door te handelen op verschillende uitoefenprijzen. Een uitoefenprijs wordt gedefinieerd als het tarief dat het onderliggende instrument moet bereiken voor de vervaltijd, zodat de handel winstgevend is. Wij bieden meerdere verkoop/koop CFD opties aan voor elk onderliggend instrument.

Plus500 biedt alleen handel aan in CFD opties. Deze CFD opties geven u een blootstelling aan wijzigingen in optieprijzen, ze worden in geldmiddelen afgewikkeld en kunnen niet door u of tegen u worden uitgeoefend, of resulteren in de levering van de onderliggende effecten. Dus wanneer de CFD optie de vervaldatum bereikt, wordt de positie gesloten.

Plus500 CFD opties laten u toe om uw marktblootstelling te vergroten zonder de noodzaak voor een grotere hoeveelheid kapitaal. Met een hefboomwerking van maximaal 1:5, voor elke $1.000 dat u stort kunt u handelen tot en met een optiewaarde van $5.000. Dienovereenkomstig zullen eventuele winsten of verliezen worden vermenigvuldigd.

Bijvoorbeeld, veronderstellend dat de aandeelprijs van Apple $200 is, terwijl de huidige koop CFD optie prijs van $250 (Koop 250 | Nov | Apple) $12 per optie is. Met $120 kunt u een handelspositie openen op 10 opties, gewaardeerd aan $600:

(10 opties x optieprijs van $12) x hefboomwerking van 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Elke optie heeft een vooraf gedefinieerde vervaldatum. Meestal wordt deze ingesteld voor een maand vooruit. In tegenstelling tot normale opties die in de markt worden verhandeld wordt de vervaldatum van een CFD optie een paar dagen voor die van de onderliggende opties ingesteld. Dit is te wijten aan zeer lage handelsactiviteiten op het gerelateerde contract op dit moment.

De laatste CFD optie prijs op de verloopdatum is gebaseerd op de laatst beschikbare prijs (en niet zero).

De belangrijkste factoren die de prijs van een optie bepalen zijn: (a) de huidige prijs van het onderliggende instrument, (b) het niveau van volatiliteit in de markt, (c) de verloopdatum en (d) de intrinsieke waarde van de optie, gedefinieerd als de waarde die een bepaalde optie zou hebben als het zou worden uitgeoefend op dit moment.

Bovendien worden de optieprijzen sterk beïnvloed door hun vraag en aanbod in de markt.

Prijzen van CFD opties zijn referentieprijzen en verbonden aan de prijsbewegingen van de opties. Wanneer de financiële markten hoge volatiliteit ervaren neigt het procentuele wijzigingspercentage van CFD opties aanzienlijk groter te zijn dan de onderliggende aandelen of index, als gevolg van een toename van de impliciete volatiliteit.

Voorbeeld 1: Alphabet (GOOG) wordt verhandeld tegen $1.000, en u koopt een Call (koop) optie CFD van $1.100 voor een maand voor $70. Twee weken later stijgt de prijs van Alphabet tot $1.050, en de CFD optie prijs is nu $90. Dan is uw potentiële winst 90-70 = $20 per CFD optie. Dit is een rendement van 28% (20/70 = 0.28), en is veel groter dan als u een Alphabet aandeel zou hebben gekocht aan $1.000, dat is 5% winst (50/1000 = 0.05).

Voorbeeld 2: Alphabet (GOOG) wordt verhandeld tegen $1.000, en u koopt een Call (koop) optie CFD van $1.100 voor een maand voor $70. Twee weken later stijgt de prijs van Alphabet daalt tot $950, en de CFD optie prijs is nu $50. Dan is uw potentieel verlies 50-70 = -$20 per CFD optie. Dat is een 28% wijziging in de prijs (20/70 = 0.28), tegenover een Alphabet aandeel gekocht aan $1,000 met een verlies van 5% (50/1000 = 0.05).