Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Wat is het verschil tussen Opties-CFD's en Traditionele opties?

Datum gewijzigd: 26-7-2023

Wat zijn Traditionele opties?

Een Traditionele optie is een contract waarbij de verkoper het recht, maar niet de verplichting, geeft aan de koper om een onderliggend instrument zoals een grondstof, aandeel, forexpaar, index of een ander actief te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode. Als de koers van het onderliggende instrument op de vervaldatum niet aan de Uitoefenprijs voldoet, vervalt de positie zonder waarde. De houders hebben de mogelijkheid om het onderliggende instrument te kopen of te verkopen. Traditionele opties geven de houder de "optie" om te beslissen of hij al dan niet doorgaat met de handel. Als de handelaar de juiste beslissing neemt, zijn er meer "opties" om activa onder de traditionele marktwaarde te kopen.

Hoe zijn de Opties-CFD's anders?

Opties-CFD's zijn vrij gelijkaardig aan de traditionele opties, maar er zijn een paar belangrijke verschillen. Wanneer u handelt in Opties-CFD's speculeert u op de toekomstige prijs (uitoefenprijs) van een onderliggend referentie-instrument zoals een aandeel, index of grondstof.

Alle Opties-CFD's die door Plus500 worden aangeboden, worden contant afgerekend (d.w.z. dat de daadwerkelijke fysieke levering van het Referentie-instrument nooit plaatsvindt). Bij het verstrijken van een Opties - CFD worden de contanten gecrediteerd of gedebiteerd op uw saldo op basis van het verschil tussen de openings- en sluitingsprijs, terwijl bij de traditionele opties de houders het recht hebben om de handel uit te oefenen. Dit is het belangrijkste verschil tussen Opties-CFD's en traditionele Opties.

Macbook en iPhone optiegrafiek.

Illustratieve prijzen.

Opties-CFD's Vs Traditionele opties

Hier zijn enkele belangrijke elementen om rekening mee te houden:

Traditionele opties
 • Blootstelling aan een aanzienlijk potentieel verlies als een traditionele Call- of Putoptie-verkoper.
 • Moet een minimum handelsfonds bezitten (dat meestal groot is).
 • Traditionele opties bieden mogelijkheden voor toekomstig eigendom.
 • De handelaar kan een commissie betalen afhankelijk van de grootte van de positie.
Opties-CFD's op het Plus500-platform
 • Plus500 biedt de klant risicobeheerhulpmiddelen, zoals Stop-loss, Stop-limiet, Gegarandeerde Stop, enz.
 • De handel op een CFD-rekening heeft een gedefinieerd "Aantal eenheden" per instrument, dat is de minimale omvang van de handel of het aantal contracten/aandelen enz. om een positie te openen.
 • Bij het handelen in CFD's op het Plus500-platform kunt u slechts zoveel verliezen als uw rekeningsaldo.
 • Het Plus500-platform brengt geen commissies in rekening voor Opties-CFD's.
 • CFD-Opties hebben een hefboomwerking, waardoor u met hetzelfde kapitaal een grotere positie kunt openen (let op: hefboomwerking versterkt de winsten en verliezen van beleggers).

Afsluitende opmerkingen

Opties-CFD's en Traditionele Opties lijken vrij goed op elkaar. Beide zijn derivaten, wat betekent dat de waarde wordt afgeleid van de waarde van een onderliggende activa. Het meest opvallende verschil is dat Opties-CFD's in contanten worden afgerekend, terwijl de traditionele opties door de houder kunnen worden uitgeoefend. Bovendien worden Opties-CFD's met hefboomwerking verhandeld. Over het algemeen moet u uw eigen grondige onderzoek uitvoeren naar zowel de traditionele Opties als naar de Opties-CFD's, aangezien deze complex zijn om te verhandelen.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.

Veelgestelde vragen over Opties

Wanneer u opties verhandeld speculeert u op de toekomstige prijs (uitoefenprijs) van een onderliggend instrument, zoals een aandeel, index of grondstof. Plus500 biedt twee soorten CFD opties aan: Koop optie en verkoop optie - u kunt beide soorten kopen of verkopen. Als u een positie instelt op een koop/verkoop optie, gaat u eigenlijk een contract aan op de prijs dat een onderliggend instrument zal bereiken (of overtreffen) op de vervaldatum.

Verkoop – Een koper/verkoper van een 'put (verkoop)-optie' verwacht dat de prijs van een onderliggend instrument zal dalen/stijgen.

Koop – Een koper/verkoper van een 'call (koop)-optie' verwacht dat de prijs van een onderliggend instrument zal stijgen/dalen.

Hier is een voorbeeld van een optie op Meta aandelen:

Koop 125 | Nov | Meta

 • Koop – Het soort van optie (kan ofwel koop or verkoop zijn).
 • 125 – De uitoefenprijs, of de prijs dat die u denkt dat het onderliggende instrument zal overtreffen op de vervaldatum.
 • NOV (November 2018) – De vervaldatum van de optie.

In CFD trading, een populaire vorm van day trading, wordt uw winst (of verlies) bepaald door de verandering in een optie prijs. U koopt of verkoopt de optie zelf niet.

Plus500 biedt een reeks van koop/verkoop CFD opties aan. Voor een lijst van beschikbare opties, klikt u hier.

Lees bovendien ons artikel over "Wat is handelen in opties-CFD's" voor meer informatie over opties-CFD's.

Handel op opties heeft een aantal belangrijke voordelen:
U kunt een hogere volatiliteit verwachten – percentagewijzigingen in opties zijn meestal veel groter, wat betekent dat ze mogelijk meer rendement kunnen leveren (maar ook grotere risico's).

Het is mogelijk om grotere posities met lagere initiële marge te openen aangezien de prijzen van opties aanzienlijk lager zijn dan hun onderliggende instrumenten. Bijvoorbeeld, Alphabet (GOOG) wordt door sommige handelaren gezien als een duur aandeel, terwijl de prijs van een Alphabet optie vaak veel goedkoper is - wat betekent dat u meer eenheden kan kopen voor hetzelfde initiële kapitaal.

U kunt uw posities diversifiëren door te handelen op verschillende uitoefenprijzen. Een uitoefenprijs wordt gedefinieerd als het tarief dat het onderliggende instrument moet bereiken voor de vervaltijd, zodat de handel winstgevend is. Wij bieden meerdere verkoop/koop CFD opties aan voor elk onderliggend instrument.

Plus500 biedt alleen handel aan in CFD opties. Deze CFD opties geven u een blootstelling aan wijzigingen in optieprijzen, ze worden in geldmiddelen afgewikkeld en kunnen niet door u of tegen u worden uitgeoefend, of resulteren in de levering van de onderliggende effecten. Dus wanneer de CFD optie de vervaldatum bereikt, wordt de positie gesloten.

Plus500 CFD opties laten u toe om uw marktblootstelling te vergroten zonder de noodzaak voor een grotere hoeveelheid kapitaal. Met een hefboomwerking van maximaal 1:5, voor elke $1.000 dat u stort kunt u handelen tot en met een optiewaarde van $5.000. Dienovereenkomstig zullen eventuele winsten of verliezen worden vermenigvuldigd.

Bijvoorbeeld, veronderstellend dat de aandeelprijs van Apple $200 is, terwijl de huidige koop CFD optie prijs van $250 (Koop 250 | Nov | Apple) $12 per optie is. Met $120 kunt u een handelspositie openen op 10 opties, gewaardeerd aan $600:

(10 opties x optieprijs van $12) x hefboomwerking van 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Elke optie heeft een vooraf gedefinieerde vervaldatum. Meestal wordt deze ingesteld voor een maand vooruit. In tegenstelling tot normale opties die in de markt worden verhandeld wordt de vervaldatum van een CFD optie een paar dagen voor die van de onderliggende opties ingesteld. Dit is te wijten aan zeer lage handelsactiviteiten op het gerelateerde contract op dit moment.

De laatste CFD optie prijs op de verloopdatum is gebaseerd op de laatst beschikbare prijs (en niet zero).

De belangrijkste factoren die de prijs van een optie bepalen zijn: (a) de huidige prijs van het onderliggende instrument, (b) het niveau van volatiliteit in de markt, (c) de verloopdatum en (d) de intrinsieke waarde van de optie, gedefinieerd als de waarde die een bepaalde optie zou hebben als het zou worden uitgeoefend op dit moment.

Bovendien worden de optieprijzen sterk beïnvloed door hun vraag en aanbod in de markt.

Prijzen van CFD opties zijn referentieprijzen en verbonden aan de prijsbewegingen van de opties. Wanneer de financiële markten hoge volatiliteit ervaren neigt het procentuele wijzigingspercentage van CFD opties aanzienlijk groter te zijn dan de onderliggende aandelen of index, als gevolg van een toename van de impliciete volatiliteit.

Voorbeeld 1: Alphabet (GOOG) wordt verhandeld tegen $1.000, en u koopt een Call (koop) optie CFD van $1.100 voor een maand voor $70. Twee weken later stijgt de prijs van Alphabet tot $1.050, en de CFD optie prijs is nu $90. Dan is uw potentiële winst 90-70 = $20 per CFD optie. Dit is een rendement van 28% (20/70 = 0.28), en is veel groter dan als u een Alphabet aandeel zou hebben gekocht aan $1.000, dat is 5% winst (50/1000 = 0.05).

Voorbeeld 2: Alphabet (GOOG) wordt verhandeld tegen $1.000, en u koopt een Call (koop) optie CFD van $1.100 voor een maand voor $70. Twee weken later stijgt de prijs van Alphabet daalt tot $950, en de CFD optie prijs is nu $50. Dan is uw potentieel verlies 50-70 = -$20 per CFD optie. Dat is een 28% wijziging in de prijs (20/70 = 0.28), tegenover een Alphabet aandeel gekocht aan $1,000 met een verlies van 5% (50/1000 = 0.05).