Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Wat is de S&P 500?

Datum gewijzigd: 4-2-2024

De Standard & Poor's 500 Index, beter bekend als de S&P500 of kortweg de S&P, is een verzameling van de 500 grootste beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten, gewogen naar hun marktkapitalisatie. Er zijn eigenlijk 505 noteringen omdat een paar bedrijven meerdere aandelenklassen op de lijst hebben. Bijvoorbeeld Alphabet heeft zowel een klasse A (GOOGL) als een klasse C (GOOG) aandelennotering. De index wordt sinds 2005 gemeten aan de hand van de kapitalisatie, gewogen op free-float. Dit betekent dat alleen aandelen die beschikbaar zijn op de openbare markt worden opgenomen in de lijsten met de marktkapitalisatie van elk bedrijf. De samenstellende delen van de index zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange of NASDAQ, waar van 9.30 uur tot 16.00 uur EST wordt verhandeld, behalve op officiële feestdagen.

De bedrijven in de S&P 500 zijn verdeeld over 11 sectoren: Communicatiediensten, niet-essentiële consumptiegoederen, basisconsumptiegoederen, energie, financiële diensten, gezondheidszorg, industrie, materialen, onroerend goed, technologie en nutsvoorzieningen. Dit stelt traders in staat om niet alleen de index als geheel te volgen, maar ook de prestaties van bedrijven binnen dezelfde bedrijfstakken. Dit biedt een grotere mate van diversificatie dan de handel in aandelen van één enkel bedrijf.

Mobiele telefoon met DAX-grafiek

Illustratieve prijzen.

Wie is verantwoordelijk voor de S&P 500?

De S&P 500 wordt bijgehouden door de S&P Dow Jones Indices, een joint venture tussen S&P Global, dat vroeger McGraw Hill Financial heette, News Corp., dat eigenaar is van Dow Jones, en CME Group. Naast de S&P500 Index beheert S&P Dow Jones Indices ook de S&P 1500, de S&P Global 1200 en de S&P 100. De index is de belangrijkste wereldwijde index gemeten naar de marktkapitalisatie van de bedrijven die er deel van uitmaken.

In 1941 fuseerde de Standard Statistics Company met de Poor's Publishing Company tot Standard & Poor's. De S&P werd in 1957 voor het eerst uitgebreid tot 500 bedrijven, hoewel het bedrijf Standard Statistics in 1923 voor het eerst een kleinere beursindex had ontwikkeld. Sinds 1976 zijn er op basis van de notering beleggingsfondsen beschikbaar voor trading.

Wordt de S&P 500 berekend?

Bij de berekening van de S&P 500-index worden eerst de free-float marktkapitalisaties van elke component berekend. Dit betekent dat de aandelen die publiekelijk beschikbaar zijn voor elk bedrijf worden vermenigvuldigd met de waarde per aandeel van dat aandeel om tot de marktkapitalisaties van de bedrijven te komen. Vervolgens worden de marktkapitalisaties bij elkaar opgeteld om de marktkapitalisatie van de index te bepalen. Tenslotte wordt de marktwaarde van elk bedrijf gedeeld door de marktwaarde van de index om het gewogen gemiddelde van dat bedrijf te verkrijgen. Hoe groter het gewicht van het bedrijf, hoe meer invloed het zal hebben op de index wanneer de koers ervan beweegt. Dit is vergelijkbaar met andere naar marktwaarde gewogen indexen zoals de FTSE 100 (UK 100) en de NASDAQ (US-TECH 100).

De S&P 500-waarden worden om de 15 seconden berekend door Ultronics Systems Corp., die dit proces al sinds 1962 uitvoert. Om in de index te worden opgenomen, moet een onderneming op de NYSE of de NASDAQ worden verhandeld. Vanaf 2019 komt echter gemiddeld slechts ongeveer 70% van de inkomsten van elk van de bedrijven uit activiteiten in de VS. Op 4 maart 2021 vertegenwoordigden de top 10-bedrijven op de lijst ongeveer 27% van de marktkapitalisatie van de index.

Kan ik de S&P 500 als instrument verhandelen?

De S&P 500 kan worden verhandeld als een beleggingsfonds of een ETF die bestaat uit aandelen of futures. Het kan ook worden gebruikt als onderliggend instrument voor CFD-trading. Bij CFD-trading koopt u de samengestelde aandelen of futures niet rechtstreeks, maar opent u ofwel een aankooppositie als u denkt dat de waarde van de index zal stijgen, ofwel een verkooppositie als u denkt dat de prijs van de index zal dalen.

Traders kunnen ook gebruik maken van Optie-CFD's* om te speculeren op de S&P 500, door koop- en verkooporders te plaatsen op Put- en Call-orders op de Optie-CFD. Een verkooporder voor een Putoptie-CFD wordt geplaatst als een trader gelooft dat de waarde van de index binnen een vooraf bepaalde tijdspanne een richtkoers of uitoefenprijs zal bereiken of overschrijden. Een verkooporder op een Calloptie-CFD wordt geplaatst als de trader denkt dat de index onder de uitoefenprijs zal noteren bij het verstrijken van de opties.

*Beschikbaarheid van instrumenten onderworpen aan regelgeving.