Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Het gebruik van Opties-CFD's voor speculatie en hedging

Datum gewijzigd: 26-7-2023

Wat is speculatie?

Een speculant is in principe een handelaar die op zoek is naar een aanzienlijke winst in een korte periode. Een investeerder daarentegen is iemand die van plan is om op de lange termijn winst te maken, wanneer het actief naar verwachting in een bepaalde richting, maar over een langere periode, zal bewegen.

Hoe te speculeren met Opties-CFD's

Speculanten proberen in principe in korte tijd een goed onderbouwde gok te doen over de richting van hun handel.

Hier is een voorbeeld van waar Opties-CFD's een rol spelen:

Een speculant gelooft dat Apple de komende dagen de verwachtingen zal overtreffen bij de winstaankondiging. Ze kopen een calloptie met een Uitoefenprijs tegen, of net boven de huidige aandelenprijs. Wanneer een sterkere winst wordt aangekondigd, stijgt de koers van het aandeel aanzienlijk, waardoor ook de koers van de Calloptie hoger wordt. Deze speculatie is correct en de handelaar kan de positie en de winst sluiten door de Calloptie tegen een hogere prijs te verkopen.

Als de speculant daarentegen van mening is dat de prijs in waarde zal dalen, kan een Putoptie worden gekocht. Als deze speculatie juist is en de prijs van het onderliggende instrument daalt, kan de speculant de Putoptie tegen een hogere prijs verkopen.

Als de speculatie echter niet correct is en de koers van het aandeel in de tegenovergestelde richting beweegt, kan de optie aan waarde inboeten en zal de positie met verlies sluiten.

Wat is hedging?

Wanneer handelaren besluiten om te hedgen, doen ze dat in een poging om hun portefeuille te beschermen tegen ongunstige koersbewegingen en om zichzelf te beschermen tegen mogelijke verliezen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de aankoop van een Putoptie als afdekking van een onderliggende lange portefeuillepositie.

Drie iPhones die schermen tonen met betrekking tot de handel in opties op het Plus500-platform.

Illustratieve prijzen.

Hoe te hedgen met Opties-CFD's*

U kunt zich hedgen met elk onderliggend instrument, maar er is onderzoek en ervaring nodig om te weten wanneer hedging nuttig kan zijn. Hieronder vindt u een voorbeeld van een hedge met Opties-CFD's.

Veronderstel dat Sarah een lange positie in olie had. Ze geloofde dat de olieprijs op de lange termijn zou blijven stijgen; ze was echter een beetje bezorgd dat er door de huidige wereldwijde omstandigheden op korte termijn een aantal dalingen zouden kunnen optreden. Daarom had ze om het potentiële verlies tegen te gaan een Putoptie-CFD op olie (een derivaat) kunnen kopen, dat in waarde zou zijn gestegen als de olieprijs zou zijn gedaald - waardoor een deel van het verlies dat wordt geleden door het aanhouden van een aankooppositie op olie wordt gecompenseerd.

*Vergeet niet dat hedging op het Plus500-platform alleen kan worden uitgevoerd als het niet in strijd is met de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst van uw eigen rekening.

Afsluitende opmerkingen

Een speculant probeert in korte tijd de koersbewegingen van een onderliggend instrument te voorspellen en daarbij gebruik te maken van de hefboomwerking. Speculeren op Opties - CFD's kan een geweldige manier zijn om te handelen voor degenen die op zoek zijn naar een snel rendement, maar die daarnaast ook begrijpen dat er een groter potentieel voor verlies is. Ook kunnen Opties - CFD's een goede manier zijn om een portefeuille af te dekken om te proberen om het potentiële verlies te beperken.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.

Veelgestelde vragen over Opties

Wanneer u opties verhandeld speculeert u op de toekomstige prijs (uitoefenprijs) van een onderliggend instrument, zoals een aandeel, index of grondstof. Plus500 biedt twee soorten CFD opties aan: Koop optie en verkoop optie - u kunt beide soorten kopen of verkopen. Als u een positie instelt op een koop/verkoop optie, gaat u eigenlijk een contract aan op de prijs dat een onderliggend instrument zal bereiken (of overtreffen) op de vervaldatum.

Verkoop – Een koper/verkoper van een 'put (verkoop)-optie' verwacht dat de prijs van een onderliggend instrument zal dalen/stijgen.

Koop – Een koper/verkoper van een 'call (koop)-optie' verwacht dat de prijs van een onderliggend instrument zal stijgen/dalen.

Hier is een voorbeeld van een optie op Meta aandelen:

Koop 125 | Nov | Meta

  • Koop – Het soort van optie (kan ofwel koop or verkoop zijn).
  • 125 – De uitoefenprijs, of de prijs dat die u denkt dat het onderliggende instrument zal overtreffen op de vervaldatum.
  • NOV (November 2018) – De vervaldatum van de optie.

In CFD trading, een populaire vorm van day trading, wordt uw winst (of verlies) bepaald door de verandering in een optie prijs. U koopt of verkoopt de optie zelf niet.

Plus500 biedt een reeks van koop/verkoop CFD opties aan. Voor een lijst van beschikbare opties, klikt u hier.

Lees bovendien ons artikel over "Wat is handelen in opties-CFD's" voor meer informatie over opties-CFD's.

Handel op opties heeft een aantal belangrijke voordelen:
U kunt een hogere volatiliteit verwachten – percentagewijzigingen in opties zijn meestal veel groter, wat betekent dat ze mogelijk meer rendement kunnen leveren (maar ook grotere risico's).

Het is mogelijk om grotere posities met lagere initiële marge te openen aangezien de prijzen van opties aanzienlijk lager zijn dan hun onderliggende instrumenten. Bijvoorbeeld, Alphabet (GOOG) wordt door sommige handelaren gezien als een duur aandeel, terwijl de prijs van een Alphabet optie vaak veel goedkoper is - wat betekent dat u meer eenheden kan kopen voor hetzelfde initiële kapitaal.

U kunt uw posities diversifiëren door te handelen op verschillende uitoefenprijzen. Een uitoefenprijs wordt gedefinieerd als het tarief dat het onderliggende instrument moet bereiken voor de vervaltijd, zodat de handel winstgevend is. Wij bieden meerdere verkoop/koop CFD opties aan voor elk onderliggend instrument.

Plus500 biedt alleen handel aan in CFD opties. Deze CFD opties geven u een blootstelling aan wijzigingen in optieprijzen, ze worden in geldmiddelen afgewikkeld en kunnen niet door u of tegen u worden uitgeoefend, of resulteren in de levering van de onderliggende effecten. Dus wanneer de CFD optie de vervaldatum bereikt, wordt de positie gesloten.

Plus500 CFD opties laten u toe om uw marktblootstelling te vergroten zonder de noodzaak voor een grotere hoeveelheid kapitaal. Met een hefboomwerking van maximaal 1:5, voor elke $1.000 dat u stort kunt u handelen tot en met een optiewaarde van $5.000. Dienovereenkomstig zullen eventuele winsten of verliezen worden vermenigvuldigd.

Bijvoorbeeld, veronderstellend dat de aandeelprijs van Apple $200 is, terwijl de huidige koop CFD optie prijs van $250 (Koop 250 | Nov | Apple) $12 per optie is. Met $120 kunt u een handelspositie openen op 10 opties, gewaardeerd aan $600:

(10 opties x optieprijs van $12) x hefboomwerking van 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Elke optie heeft een vooraf gedefinieerde vervaldatum. Meestal wordt deze ingesteld voor een maand vooruit. In tegenstelling tot normale opties die in de markt worden verhandeld wordt de vervaldatum van een CFD optie een paar dagen voor die van de onderliggende opties ingesteld. Dit is te wijten aan zeer lage handelsactiviteiten op het gerelateerde contract op dit moment.

De laatste CFD optie prijs op de verloopdatum is gebaseerd op de laatst beschikbare prijs (en niet zero).

De belangrijkste factoren die de prijs van een optie bepalen zijn: (a) de huidige prijs van het onderliggende instrument, (b) het niveau van volatiliteit in de markt, (c) de verloopdatum en (d) de intrinsieke waarde van de optie, gedefinieerd als de waarde die een bepaalde optie zou hebben als het zou worden uitgeoefend op dit moment.

Bovendien worden de optieprijzen sterk beïnvloed door hun vraag en aanbod in de markt.

Prijzen van CFD opties zijn referentieprijzen en verbonden aan de prijsbewegingen van de opties. Wanneer de financiële markten hoge volatiliteit ervaren neigt het procentuele wijzigingspercentage van CFD opties aanzienlijk groter te zijn dan de onderliggende aandelen of index, als gevolg van een toename van de impliciete volatiliteit.

Voorbeeld 1: Alphabet (GOOG) wordt verhandeld tegen $1.000, en u koopt een Call (koop) optie CFD van $1.100 voor een maand voor $70. Twee weken later stijgt de prijs van Alphabet tot $1.050, en de CFD optie prijs is nu $90. Dan is uw potentiële winst 90-70 = $20 per CFD optie. Dit is een rendement van 28% (20/70 = 0.28), en is veel groter dan als u een Alphabet aandeel zou hebben gekocht aan $1.000, dat is 5% winst (50/1000 = 0.05).

Voorbeeld 2: Alphabet (GOOG) wordt verhandeld tegen $1.000, en u koopt een Call (koop) optie CFD van $1.100 voor een maand voor $70. Twee weken later stijgt de prijs van Alphabet daalt tot $950, en de CFD optie prijs is nu $50. Dan is uw potentieel verlies 50-70 = -$20 per CFD optie. Dat is een 28% wijziging in de prijs (20/70 = 0.28), tegenover een Alphabet aandeel gekocht aan $1,000 met een verlies van 5% (50/1000 = 0.05).