Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Wat zijn de belangrijkste drivers van de grondstoffenprijzen?

Datum gewijzigd: 6-8-2023

De grondstoffenmarkt ervaart, net als andere marktsectoren, volatiliteit en wordt sterk beïnvloed door meerdere factoren. Daarom zullen we in dit artikel kijken naar wat deze marktsector beïnvloedt en de dingen waar u moet op letten bij het verhandelen van grondstoffen. In de afgelopen decennia heeft de groei van de wereldeconomie ook de groei van de grondstoffenmarkt gestimuleerd. Nu de financiële markten toegankelijker worden, hebben veel handelaren zich tot de grondstoffenmarkten gewend om op zoek te gaan naar nieuwe handelsmogelijkheden. De grondstoffenmarkt heeft de neiging om een hoge volatiliteit te kennen, wat een effect kan hebben op de handelsstrategieën die een handelaar gebruikt. Er bevinden zich verschillende factoren achter de hoge volatiliteit van de grondstoffenmarkt; de belangrijkste factoren zijn onder meer vraag en aanbod van een grondstof, valutabewegingen, geopolitieke situaties, overheidsbeleid en economische groei.

Een tekstwolk over grondstoffen - aanbod, vraag, valutabewegingen en meer.

Vraag en Aanbod

Als de vraag en het aanbod voor grondstoffen veranderen, zal de prijs van de grondstof ook veranderen. De fundamentele regel is dat de grondstoffenprijzen zullen stijgen naarmate de vraag toeneemt. De prijzen zullen ook stijgen wanneer het totale aanbod of de voorraad van een grondstof daalt. Aan de andere kant zal de prijs van een grondstof dalen wanneer de vraag afneemt en het aanbod toeneemt.

In 2020, met de opkomst van de Coronavirus-pandemie, stond de wereld stil omdat een wereldwijde golf van lockdowns mensen thuishield. Nadat iedereen thuiszat daalde de vraag naar benzine, en als gevolg daarvan tuimelden de olieprijzen. Op een gegeven moment zakte de prijs van WTI op 20 april 2020 tot $18 per vat.

Valutabewegingen

Grondstoffen zijn over het algemeen geprijsd in USD. Naarmate de waarde van de USD stijgt en daalt, kan ook de prijs van grondstoffen stijgen en dalen. Als de USD bijvoorbeeld een sterke stijging ervaart ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's, zoals uitgedrukt in de grondstoffen, kan dit resulteren in een daling van de prijzen van grondstoffen zoals ruwe olie, evenals andere energie, edelmetalen en landbouwproducten. Het is daarom een goed idee om de forex markt in de gaten te houden en de bredere grondstoffenmarkt te begrijpen. Toch werken markten natuurlijk niet altijd zo uniform. Dergelijke externe factoren moeten echter worden overwogen bij het handelen. De prijs van de Amerikaanse dollar beïnvloedt bijvoorbeeld grondstoffen zoals like goud (XAU), in die zin dat aangezien goud een activa is dat intrinsieke waarde heeft, en de waarde kan stijgen of dalen en wanneer de Amerikaanse dollar sterker wordt ten opzichte van andere valuta's, hebben de goudprijzen de neiging om te dalen in dollartermen. Verder wordt gezegd dat grondstoffenprijzen en inflatie elkaar beïnvloeden.

Geopolitieke Situaties

Sommige grondstoffen worden geproduceerd in regio's waar veel politieke onzekerheid heerst. Ruwe olie wordt bijvoorbeeld grotendeels geproduceerd in landen in het Midden-Oosten. Dit betekent dat de prijs van Brent en WTI sterk beïnvloed kan worden door de spanningen die historisch gezien in die regio voorkomen. Wanneer de VS bijvoorbeeld economische sancties oplegt aan Iran, is de markt voor ruwe olie over het algemeen hoger omdat de er verwacht wordt dat de levering van Iraanse ruwe olie aan de markt zal worden stopgezet. Een ander duidelijk voorbeeld hiervan is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die in februari 2022 begon. Deze oorlog heeft duidelijk de grondstoffenmarkt verstoord en volgens de vooruitzichten van de Wereldbank op de grondstoffenmarkt veroorzaakte het ernstige verstoringen in de productie van de grondstoffen, en vooral de grondstoffen die geëxporteerd worden uit Rusland en Oekraïne. Rusland wordt beschouwd als een van de grootste exporteurs van steenkool, ruwe olie, aardgas, tarwe en aluminium. Zo veroorzaakten de geopolitieke spanningen zowel een fysieke vernietiging van de productie van grondstoffen in de voormalige Sovjet-Unie als een verstoring in de handel en export van grondstoffen als gevolg van de sancties op Rusland.

Economische groei

De welvaart van een land kan ook van invloed zijn op de prijs van een product. Dit komt omdat de economische welvaart van een land bepalend is voor de koopkracht van de bevolking. Het effect is duidelijker als het land in kwestie een groot producerend land of een belangrijke gebruiker van dat product is. Een goed voorbeeld is het geval van Venezuela. Hoewel het een belangrijk olieland is, heeft de regering de olie-industrie van het land beschadigd door een gebrek aan investeringen, corruptie en geldgebrek. Dit heeft op zijn beurt de economie verlamd en hyperinflatie veroorzaakt. Bovendien hebben de economische sancties die aan Venezuela zijn opgelegd, de olieproductie, -uitvoer en -inkomsten in het land verder beperkt.

Moeder Natuur

Ook Moeder Natuur speelt een doorslaggevende rol bij het bepalen van de grondstoffenprijzen, vooral in de landbouwsector. Gunstig weer kan leiden tot een recordoogst die leidt tot een overaanbod van een product, terwijl ongunstig weer kan leiden tot de vernietiging van een oogst, wat kan leiden tot een tekort aan een product op de markt. Slecht weer kan ook van invloed zijn op de marktprijs van stookolie en aardgas. Een koudegolf kan leiden tot een grotere vraag naar energieproducten, waardoor de prijzen stijgen. In april 2021 leed Brazilië, een van de grootste koffie- en maïsproducerende landen, bijvoorbeeld onder een golf van droogteperiodes gevolgd door vorst. Uiteraard deden deze ongunstige weersomstandigheden de prijzen van koffie- en maïsvoorraden stijgen.

Transport- en opslagkosten

Hoewel dit meestal geen belangrijke factor is, kunnen de transportkosten ook een rol spelen bij de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen. Zo dienen tankers met ruwe olie soms als opslagplaats in tijden van overaanbod. Deze actie heeft tot gevolg dat er beschikbare tankers uit de transportmarkt worden gehaald, wat resulteert in hogere transporttarieven.

Het eindresultaat

Zoals hierboven is aangetoond, zijn er veel factoren die een rol spelen bij het bepalen van de prijzen van grondstoffen. Sommige van deze factoren, zoals het overheidsbeleid, zijn voorspelbaar, terwijl andere, zoals Moeder Natuur, onvoorspelbaar zijn. Het is belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met alle belangrijke factoren die hierboven zijn genoemd, zodat u beter voorbereid bent wanneer u op de grondstoffenmarkt verhandelt. De handel in grondstoffen is risicovol, dus het is belangrijk om risicomanagementstrategieën te gebruiken en te kiezen voor een betrouwbare en gevestigde leverancier, zoals Plus500, die professioneel en onder strikte reglementaire richtlijnen opereert. Aanbieders zoals Plus500 bieden grondstoffenhandel op een online platform in de vorm van Contracten voor Verschil (Contracts for difference - CFD's).

Dit artikel bevat algemene informatie die geen rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.