Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kas ir pārnešanas kompensācijas korekcija?

Kad nākotnes līgums sasniedz sava termiņa beigu datumu un instruments ir pakļauts automātiskajai pozīciju pārnešanai, visas atvērtās pozīcijas un rīkojumi tiek automātiski pārnestas uz nākamo nākotnes līgumu.
Lai novērstu atvērtās pozīcijas novērtējuma ietekmi saistībā ar izmaiņām pamatā esošā instrumenta cenā jaunajā līguma periodā, kontā tiek veiktas kompensējošas korekcijas. Lai atspoguļotu instrumenta cenu jaunajā līgumā tiek veikta arī Stop un Limita rīkojumu korekcija.

Jūsu atvērtās pozīcijas vērtība turpina atspoguļot tirgus svārstības, balstoties uz Jūsu sākotnējās atvērtās pozīcijas cenu, izmēru un spredu. Ja jaunā līguma ietvaros tirdzniecības cena paliek augstāka, pirkšanas pozīcijām tiek veikta negatīva, un pārdošanas pozīcijām — pozitīva korekcija. Un otrādi, ja jaunā līguma ietvaros tirdzniecības cena paliek zemāka, pirkšanas pozīcijām tiek veikta pozitīva, un pārdošanas pozīcijām — negatīva korekcija.

Pārnešanas korekcijas aprēķina piemērs:
Jums ir atvērta naftas nākotnes līgumu pirkšanas pozīcija 100 līgumu vērtībā.
Naftas līguma likmes korekcijas brīdī:
Esošais līgums: Pirkšanas likme = $61.30
Esošais līgums: Pārdošanas likme = $61.25
Jaunais līgums: Pirkšanas likme = $62.50
Jaunais līgums: Pārdošanas likme = $62.45

Korekcijas aprēķins:
Pārdošanas likmes starpība = [Jaunā līguma pārdošanas likme] - [Esošā līguma pārdošanas likme] = $62.45 - $61.25 = $1.20
Pirkšanas pozīcijas korekcija = - ([Līgumu daudzums] * [Pārdošanas likmes starpība] * [Punkta vērtība]) = - (100 * $1.20 * 1) = - $120

Kopsavilkums: Jūsu rīcībā tā arī paliks pozīcija 100 naftas līgumu vērtībā. Tai tiks pieskaitīta/atskaitīta korekcijas summa: -$120. Jūsu līdzekļu apmērs paliks nemainīgs.

Sk. video šeit.
Neguvāt atbildi uz savu jautājumu? Sazināties ar mums!

Plus500 nepretendē uz oficiālas akadēmiskās iestādes statusu, kas ir saņēmusi atzīšanu no kādas valsts/valdības.

Pārbaudiet savas zināšanas

Vai esat gatavs spert nākamo soli Jūsu ceļojumā?

Kāpēc Plus500?

Aizsargāti un droši

Jūsu dati ir drošībā, un jūsu līdzekļi tiek glabāti atsevišķos banku kontos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Profesionāls atbalsts

Saņemiet specializētu klientu apkalpošanu vairākās valodās jebkurā diennakts laikā.

Regulēts

Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde ir pilnvarojusi un regulē Plus500EE AS (Licence Nr. 4.1-1/18).

Uzticamība

Plus500 Ltd ir kompānija, kas iekļauta FTSE 250: Londonas Fondu biržas galvenajā tirgū darbojošos kompāniju sarakstā.