Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Ekonomikas kalendārs

Dati no Dow Jones logotips
No: Uz:
Gaidāmā ietekme:
Darbības tips:

Kāpēc Plus500?

Aizsargāti un droši

Jūsu dati ir drošībā, un jūsu līdzekļi tiek glabāti atsevišķos banku kontos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Profesionāls atbalsts

Saņemiet specializētu klientu apkalpošanu vairākās valodās jebkurā diennakts laikā.

Regulēts

Licencē un regulē dažādi pasaules vadošie regulatori. Uzzināt vairāk.

Atzīts

Plus500 Ltd ir kompānija, kas iekļauta FTSE 250: Londonas Fondu biržas galvenajā tirgū darbojošos kompāniju sarakstā.

BUJ

Ekonomikas kalendāru var izmantot tirdzniecības darījumu un orderu plānošanai. Tajā var iestatīt paziņojumus par gaidāmajiem tirgu notikumiem, tai skaitā arī dažādu valstu procentu likmēm, inflācijas līmeni, tirdzniecības bilanci, naftas un dabīgās gāzes krājumiem, ikmēneša ziņojumiem par darba vietām utt.

Ekonomikas kalendāram var piekļūt no platformas galvenās izvēlnes.

Ekonomiskie notikumi ievērojami ietekmē akciju, indeksu, preču un citu finanšu instrumentu vērtību. Tajos ietilpst jebkādi iekšējie vai ārējie notikumi, kas var ietekmēt šos instrumentus (galvenokārt, to piedāvājumu un pieprasījumu).

Ekonomiskais notikums var pastiprināt, pavājināt vai neitrāli ietekmēt instrumentu vai instrumentus, uz kuriem tas attiecas.

Ārvalstu valūtu maiņas kursus (pazīstami arī kā Forex) ietekmē daudzi politiski un ekonomiski faktori, kas attiecas uz valūtu vērtību vai ekonomisko reģionu atšķirībām, kā piemēram eiro (EUR) cena salīdzinājumā ar kādas citas valsts vai reģiona valūtu – tādu kā Savienoto Valstu dolārs (USD).

Galvenie faktori, kas ietekmē valūtu maiņas kursus, ir divu valstu vai reģionu tirdzniecības nosacījumi, politiskā stabilitāte un vispārējās ekonomiskās attiecības. Tas attiecas arī uz valstu ekonomisko izaugsmi (piemēram, IKP pieauguma rādītājiem), ekonomikas stāvokli, procentu likmēm, inflācijas līmeni un maksājumu bilanci (piemēram, eksportu, importu un valsts parādu).

Savienoto Valstu ar lauku saimniecības nesaistītu algu sarakstu atskaites (NFP) izdošana ir ar Forex saistītā svarīga ekonomiskā notikuma piemērs. NFP parasti ietekmē šo valūtu maiņas kursus: EUR/USD, GBP/USD un USD/JPY.

Kompānijas akciju cena parasti pazeminās vai palielinās atkarībā no tās konkurētspējas izmaiņām tirgū. Kompānijas konkurētspēju var ietekmēt dažādi faktori, ieskaitos preses relīzes, kas apraksta kompānijas finanšu situāciju, un korporatīvās darbības (dividendes, ziņojumi par peļņu, atvasināti uzņēmumi, tiesību emisijas utt.).

Plus500 Ekonomikas kalendārā korporatīvās darbības var filtrēt pēc dividendēm un atskaitēm par peļņu, izmantojot pielāgojamus laika grafikus.

Meta (FB) kompānijas ceturkšņa peļņas pārskats ir korportatīvās darbības, kas ietekmē akcijas cenu, labs piemērs.

Akcijas indekss ir vidējā svērtā cena (kritērijs), kurā ietilpst akciju tirgu sarakstos iekļauto kompāniju izlase. Akcijas indeksa vērtība tiek noteikta, ņemot vērā tādus faktorus kā vieta sarakstā, vērtspapīru klase, tirgus kapitalizācija un komponentu svērums. Daži pasaulē populāru akciju tirgu indeksi ir: AK 100, US-TECH 100, Japāna 225 un Francija 40.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē indeksu CFD, ir akcijas vērtības izmaiņas procentos, kas veido svarīgo attiecīgā indeksa komponentu, un/vai vidējās izmaiņas procentos noteiktās industrijas, sektora vai kategorijas akciju grupām. Ieguldītāju vispārējā uzticība un valsts akciju tirgū gaidāmā ekonomiskā izaugsme arī var ietekmēt indeksu cenu.

Vācijas PMI ir viens no ekonomiskiem notikumiem, kas var ietekmēt Vācija 40 indeksa cenu, kā arī citas akcijas, kas tiek tirgotas Vācijas akciju biržā.

Nepieciešama palīdzība?
Atbalsts 24/7