Plus500 ne pruža svoje proizvode i usluge državljanima Sjedinjene Američke Države.

Plus500 ne pruža svoje proizvode i usluge državljanima Sjedinjene Američke Države.

77% računa malih ulagatelja u CFD-ove gubi novac.

Porez po odbitku na američke vlasničke derivate - 871(m)

Slijedom propisa koje je izdala Porezna uprava u SAD-u ('IRS') prema Odjeljku 871(m) američkog poreznog zakona, neamerički imatelji američkih vlasničkih derivata oporezuju se za korekcije dividendi na isti način kao i nemerički imatelji stvarnih američkih dividendi.

Plus500 prema ovom američkom poreznom propisu ima obvezu pribaviti dokumentaciju od korisnika koji trguju instrumentima koji se odnose na američke dionice. Ako trgujete ili želite trgovati instrumentima koji se odnose na američke dionice, ispunite potrebni obrazac.

Informativna pitanja i odgovori

Trebate pomoć?
Podrška 24/7