Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

תהליך עיבוד בקשה למשיכת כספים

טיפול במשיכות מתבצע תוך יום עסקים אחד ממועד פתיחת בקשת המשיכה. ניתן לעקוב אחר שלבים אלה ע"י לחיצה על:

  • Android ו-WebApp: “תפריט” ← “כלים“ ← “דוחות” ← “סיכום תנועות כספיות”
  • iOS: “עוד“ ← “חשבון” ← “דוחות” ← “סיכום תנועות כספיות”

הבקשה התקבלה – זהו השלב הראשוני שפירושו שביקשת למשוך כספים מחשבון המסחר שלך, אך התשלום עדיין לא בוצע. בשלב זה תוכל לבטל את הבקשה אם תרצה וזאת באמצעות לחיצה על:

  • Android ו-WebApp: “תפריט” ← “כלים“ ← “דוחות” ← “סיכום תנועות כספיות”
  • iOS: “עוד“ ← “חשבון” ← “דוחות” ← “סיכום תנועות כספיות”
ולחיצה על "ביטול משיכה".

אושר (בטיפול) – שלב זה פירושו שהמשיכה אושרה ע"י Plus500, אך הכספים עדיין לא הועברו לגורם חיצוני המטפל בביצוע התשלום.
אושר ונשלח – שלב זה פירושו שהעברנו את הכספים לגורם חיצוני רלוונטי המטפל בביצוע התשלום.
אושר והועבר – שלב סופי זה פירושו שתהליך ביצוע המשיכה הסתיים, אולם השלמת ההעברה עלולה להיות תלויה בעיכובי סליקה של הגורם המבצע את התשלום.

במהלך תקופת עיבוד הנתונים וכל עוד בקשת המשיכה לא תהיה בסטטוס "אושר (בטיפול)", באפשרותך לבטל את הבקשה. כל עוד בקשת המשיכה לא תהיה בסטטוס "אושר והועבר", Plus500 יכולה לבטל אותה ולהשתמש בכספים לכיסוי ההתחייבויות שלך בנוגע לכל העסקאות שהושלמו במהלך תקופה זו.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.