Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

תוך כמה זמן מתבצעת המשיכה בכל אחת משיטות המשיכה?

טיפול במשיכות מתבצע תוך יום עסקים אחד ממועד פתיחת בקשת המשיכה. מסגרת הזמן לקבלת התשלום תלויה בשיטת המשיכה ובזמן שלוקח לצד השלישי שמבצע את העברת התשלום לסיים את התהליך.
מסך המשיכה בפלטפורמת המסחר מציג את הדרישות המינימאליות לביצוע המשיכה עבור כל אמצעי תשלום. עיבוד בקשת המשיכה של סכום הנמוך מהסכום המינימאלי למשיכה עלול להיות כרוך בחיוב חשבונך.

להלן אמצעי המשיכה שאנו מציעים. שים לב שחלק מאמצעי המשיכה עלולים להיות לא זמינים במדינתך:

ארנקים אלקטרוניים - PayPal או Skrill. הכספים צריכים להופיע בחשבון הארנק האלקטרוני שלך תוך 3-7 ימי עסקים לאחר אישור ביצוע המשיכה.
העברה בנקאית - העברה ישירה של כספים מבנק לבנק. הכספים צריכים להופיע בחשבון הבנק שלך תוך 5 ימי עסקים לאחר אישור ביצוע המשיכה. משיכות לחשבון הבנק עלולות להתעכב בהתאם לתנאי המוסד הבנקאי ולדין במדינתך.
כרטיסי אשראי/חיוב - הכספים צריכים להתקבל בחשבון הבנק המשויך לכרטיס הרלוונטי בהתאם למשך עיבוד המידע של כל בנק.

בהתאם למדיניות שלנו, אנו משתדלים, במידת האפשר, לאשר משיכות לאותו מקור שממנו הופקדו הכספים לחשבון הלקוח. למשל, אם הלקוח מבצע הפקדה באמצעות כרטיס ויזה, אנחנו תמיד ננסה קודם כל לבצע את כל המשיכות לחשבון הקשור לאותו כרטיס ויזה. לאחר אישור המשיכה, יועברו הכספים לכרטיס הויזה של הלקוח בתאריך החיוב/הזיכוי החודשי הבא.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.