Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

מה הם הסיכונים הכרוכים במסחר בחוזי הפרשים (CFDs)?

מסחר בחוזי הפרשים (CFDs) כרוך במספר סיכונים שעלולים להוביל אותך לתוצאות פיננסיות שליליות. זוהי אחריותך לעקוב אחר כל הסיכונים הקשורים לפעילות המסחר שלך.
אל תעשה שימוש בשירותנו ככל שאינך מבין באופן מלא את המוצרים הפיננסיים וכן את ההטבות והסיכונים הכרוכים בהם. חלק מהסיכונים הקשורים לשירותי המסחר בחוזי הפרשים (CFDs) המוצעים על ידנו הם:

  • תנודתיות השוק
    השווקים מושפעים מגורמים רבים וכתוצאה מהשפעה זו המחירים עלולים להשתנות בקצב מהיר. בגלל תנודתיות השוק אין פעולה בחוזי הפרשים (CFDs) בפלטפורמה שלנו אשר נחשבת ל"נטולת סיכון". בהינתן הרמות הפוטנציאליות של תנודתיות השוק, מומלץ כי תעקוב אחר העסקאות שלך בכל עת. לדוגמה: שווי ההשקעות הנקובות במטבע חוץ יושפע הן משינויי שער החליפין והן ממגמת השוק.
  • סיכון האשראי של הצד הנגדי
    בהתחשב בעובדה שאתה סוחר מולנו כצד נגדי בכל עסקה, תהיה לך חשיפה אלינו ביחס לכל עסקה. הינך מסתמך על יכולתינו לעמוד בהתחייבויותנו כלפיך בהתאם לתנאים של כל עסקה. סיכון זה מתואר לעיתים כ"סיכון אשראי של הצד הנגדי".
  • סיכוני מינוף
    מסחר בחוזי הפרשים (CFDs) כרוך במינוף גבוה. באפשרותך לעשות שימוש ברמה נמוכה של ביטחונות התחלתיים בכדי להבטיח חשיפה גבוהה לנכס הבסיס. שימוש במינוף מגדיל באופן משמעותי את היקף המסחר שלך ולכן, הרווחים הפוטנציאליים שלך וההפסדים הפוטנציאליים שלך גדלים גם הם באופן שווה. עליך לעקוב באופן קבוע ורציף אחר הפוזיציות הפתוחות שלך.

אנא עיין בהצהרת ‘גילוי סיכונים’ באתר של Plus500 לקבלת מידע מפורט על הסיכונים הכרוכים במסחר בחוזי הפרשים (CFDs).

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.