Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

מהו מספר זיהוי לצרכי מס?

מספר זיהוי לצרכי מס (TIN) הינו מספר אישי המשמש לצרכי מס במדינה בה הנך משלם מיסים (כלומר, במדינה בה אתה מדווח לרשויות המס).

המושג שמשמעו TIN עלול להיות שונה בכל מדינה: מספר זיהוי, מספר ביטוח לאומי וכו'. בהתאם לכך, תתבקש לספק מידע אודות ה-TIN שלך.

מדוע אנו מבקשים את ה-TIN שלך?

התקן לחילופי מידע אוטומטיים (CRS), אשר פותח בתגובה לבקשת G20 ואושר ע"י מועצת ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי) ב-15 ביולי 2014, קורא לרשויות השיפוטיות לקבל מידע ממוסדות הפיננסיים שלהם ולשתף מידע זה באופן אוטומטי עם סמכויות שיפוט אחרות על בסיס שנתי.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.