Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

העמלות והחיובים שלנו

תחרותיות, שקיפות ואמינות
Plus500 מעניקה את מרבית שירותיה ללקוחות ללא תשלום ומודיעה מראש על העמלות הבודדות שהיא גובה.

סוחרים ומשלמים 0 עמלות עבור

 • הפקדות
 • ציטוט מחירי CFD על מניות בזמן אמת
 • ציטוטי מט"ח בזמן אמת
 • פתיחת / סגירת עסקאות
 • דיאגרמות וגרפים דינמיים
 • גלגול פוזיציות

מרווחי קניה/מכירה

Plus500 מתוגמלת עבור שירותיה בעיקר באמצעות מרווח קנייה/מכירה (Bid/Ask) (מידע נוסף זמין כאן), ולכן כאשר אתם פותחים פוזיציה, אתם בעצם "משלמים" את המרווח. מרווח זה משולב במחירים המצוטטים של Plus500 ואינו מהווה חיוב נוסף מעבר למחירים המצוטטים.

כדי לראות מידע על מרווח עבור מכשיר מסוים, פשוט:

 1. התחברו לחשבונכם.
 2. חפשו את המכשיר הספציפי.
 3. לחצו על סמל 'פרטי המכשיר' (i) וגללו מטה אל 'נתוני מסחר'.

עמלות נוספות

ייתכן כי חשבונך יחויב בעמלות הבאות בהתאם לפעילות המסחר שלך:

מימון הלילה

מימון הלילה נוסף לחשבונך או מופחת ממנו כשאתה מחזיק בפוזיציה פתוחה לאחר שעה מסוימת ("שעת מימון הלילה"). למידע נוסף בנושא לחץ כאן.

הוראת סטופ מובטח

הוראה ייחודית העוזרת לך לנהל סיכונים על ידי הבטחת רמת הגבלת הפסד. אם תבחר להשתמש בהוראה זו, שים לב כי היא מבטיחה שהפוזיציה שלך תסגר בשער שהגדרת, ולכן המרווח יהיה גבוה יותר. למידע נוסף בנושא לחץ כאן.

עמלת אי פעילות

עמלה של עד 10 דולר ארה"ב תגבה אם לא תיכנס לחשבון המסחר שלך במשך שלושה חודשים לפחות. עמלה זו תחויב אחת לחודש מאותו רגע ואילך, כל עוד לא תתחבר לחשבונך.

הפקדות ומשיכות

אנו לא גובים עמלות עבור הפקדה ומשיכה!

במסגרת המחויבות שלנו לדאוג לתנאי מסחר הטובים ביותר האפשריים, אנו מכסים את רוב העמלות עבור הטיפול בתשלומים. במקרים נדירים, ייתכן כי תחויב בעמלות בעת העברת כספים מחשבון הבנק לחשבון המסחר שלך ב-Plus500 ולהיפך1. עמלות אלה נקבעות על ידי הגורם המעביר את התשלום או הבנק ולא על ידי Plus500.

1 לדוגמה, עבור עסקאות בכרטיסי אשראי/חיוב בינלאומיים, העברות בנקאיות נכנסות/יוצאות באמצעות מטבע שאינו נתמך (המרת מט"ח).

שאלות נפוצות

ב-Plus500 לא קיימות עמלות נסתרות. Plus500 מתוגמלת עבור שירותיה בעיקר באמצעות המרווח (Spread). למידע נוסף, ראה נושא: “האם אתם גובים עמלות מסחר כלשהן?”

במסגרת המחויבות שלנו לדאוג לתנאי מסחר הטובים ביותר האפשריים, אנו מכסים את רוב העמלות עבור הטיפול בתשלומים.
במקרים נדירים, ייתכן כי תחויב בעמלות בעת העברת כספים מחשבון הבנק לחשבון המסחר שלך ב-Plus500 ולהיפך. עמלות אלה נקבעות על ידי הגורם המעביר את התשלום או הבנק ולא על ידי Plus500.

עמלות עשויות להתווסף לחשבונך על ידי צדדים שלישיים עבור:

 • כרטיסי אשראי בינלאומיים - כאשר הטיפול בעסקאות מתבצע באמצעות צדדים שלישיים זרים (בחו"ל).
 • העברות בנקאיות נכנסות/יוצאות - בעת העברת כספים מחשבון הבנק שלך ל-Plus500 ולהיפך.
 • המרות מט"ח - בעת ביצוע הפקדה במטבע שאינו נתמך על ידי אמצעי התשלום שבחרת.

Plus500 מתוגמלת עבור שירותיה בעיקר דרך "מרווח השוק". לדוגמה, כאשר המסחר מתבצע ב-EUR/USD, אם שער הקניה הוא 1.3128, אז שער המכירה יהיה 1.3126 בהתאם (כלומר, מרווח של 2 פיפסים במקרה הזה). בהבדל מספקי שירות אחרים, אשר גובים עמלה עבור כל פעילות מסחרית, Plus500 לא גובה עמלות קנייה / מכירה.

למרות זאת, עשויות לחול עמלות נוספות, כגון:

מימון לילה - סכום מימון הלילה נוסף לחשבונך או מופחת ממנו בכל פעם שהפוזיציה נשארת פתוחה לאחר שעה מסוימת ("שעת מימון הלילה").
את שעת מימון הלילה ואחוז מימון הלילה היומי ניתן למצוא בקישור "פרטים" ליד שם המכשיר במסך הראשי של הפלטפורמה. שים לב כי יתכן והעמלה הינה משמעותית בפוזיציות ארוכות, מה שיכול להשפיע על תוצאות המסחר.

עמלת אי פעילות - עמלה של עד 10 דולר ארה"ב תגבה אם לא תיכנס לחשבון המסחר שלך במשך שלושה חודשים לפחות. עמלה זו תחויב אחת לחודש מאותו רגע ואילך, כל עוד לא תתחבר לחשבונך. העמלה בגין חוסר הפעילות תהיה שווה לסכום הנמוך מבין שווי היתרה בחשבונך או 10 דולר ארה"ב (או לסכום שווה הערך בהתאם למטבע שלך). עמלה זו נועדה לקזז את העלות הכרוכה בזמינות השירות, גם אם לא נעשה בו שימוש. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שהעמלה נגבית רק מחשבון המסחר בכסף אמיתי ורק במקרה שיש כסף בחשבון. כדי להימנע מתשלום עמלה זו, פשוט צריך להיכנס לחשבון שלך מעת לעת, שכן זה נחשב כפעילות מספקת שתמנע את ביצוע החיוב.

הוראת סטופ מובטח - אם תחליט לבחור בפקודה זו, שים לב שבעוד שהיא מבטיחה סגירה של הפוזיציה שלך בשער (מחיר) מסוים לפי בקשתך, המסחר כפוף למרווח רחב יותר. למידע נוסף ראה נושא “מסחר” ← “מה היא "הוראת סטופ מובטח"?

* למידע נוסף על עמלות, עיין ב-הסכם המשתמש

הסכום של מימון הלילה נוסף לחשבונך או מופחת* ממנו בכל פעם שהפוזיציה נשארת פתוחה לאחר שעה מסוימת (“שעת מימון לילה”).

לחישוב מימון הלילה היומי עבור פוזיציות על מניות, השתמש בנוסחה הבאה:

היקף עסקה * מחיר ממוצע1 * % מימון הלילה היומי

1מחיר ממוצע- ממוצע של מחיר קניה ומחיר המכירה [(ask+bid)/2] בציטוט האחרון שהתקבל שעה לפני שעת מימון הלילה.

לחישוב מימון הלילה היומי עבור פוזיציות על מכשירים שאינם מניות השתמש בנוסחה הבאה:

היקף עסקה * שער פתיחה * % מימון הלילה היומי

לפרטים נוספים אנא פנה לתקנון המסחר.

את שעת מימון הלילה ואחוז מימון הלילה היומי ניתן למצוא בקישור "פרטים" ליד שם המכשיר במסך הראשי של פלטפורמת המסחר. למידע נוסף על עמלות, קרא את “האם Plus500 גובה עמלות מסחר?

* שים לב כי יתכן והעמלה הינה משמעותית בפוזיציות ארוכות, מה שיכול להשפיע על תוצאות המסחר.

זקוקים לעזרה?
תמיכה