Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

ביטחון כספי לקוחות

בפתיחת חשבון לקוח פרטי ב-Plus500 אנו נשמור את כספך בחשבון בנק בנאמנות ו/או בחשבון בנק נפרד המיועדים אך ורק לכספי לקוחות בהתאם לכללי הרגולציה.

הגנה על כספי הלקוחות
כל כספי לקוחותינו מוחזקים בחשבון בנק בנאמנות ו/או בחשבון בנק נפרד בהתאם לכללי הרגולציה.
Plus500 אינה משתמשת בהון הלקוחות להתכסות (גידור)
Plus500 לא מעבירה את הון הלקוחות לברוקרים השונים
Plus500 אינה לוקחת פוזיציות בשוק למטרות ספקולציה
Plus500 אינה משקיעה את הון הלקוחות
כדור הארץ ומנעול המייצגים הגנה על כספי הלקוחות

למה לבחור ב-Plus500?

פלטפורמה מובנת

מרווחים תחרותיים

חברה מוסדרת ומפוקחת

הגנה מפני יתרה שלילית

תמיכה מקוונת

זקוקים לעזרה?
תמיכה