Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

לוח שנה כלכלי

הנתונים מ- לוגו של Dow Jones
מתאריך: עד:
השפעה צפויה:
סוג פעילות:

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500CY Ltd מורשית ומוסדרת ע"י הרשות לניירות ערך של קפריסין (רישיון מס' 250/14).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.

שאלות נפוצות

ניתן להשתמש בלוח-שנה כלכלי לתכנון עסקאות והוראות עתידיות, וכן בכדי לקבל התראות על אירועי שוק עתידיים, כולל שיעורי ריבית לאומיים, רמות אינפלציה, יתרות מסחר, מלאי נפט וגז טבעי, דוחות עבודה חודשיים ועוד.

הגישה ללוח-שנה כלכלי אפשרית גם באמצעות התפריט הראשי בפלטפורמה.

אירועים כלכליים מוגדרים כאירועים בעלי משמעות כלכלית בנוגע לערך של מניות, מדדים, סחורות ומכשירים פיננסיים נוספים, ואשר כוללים את כל אירועי הפנים והחוץ העשויים להשפיע על הביצועים של המכשירים (בעיקר, היצע וביקוש).

אירוע כלכלי יכול לחזק, להחליש או להשפיע באופן ניטרלי על המכשיר(ים) שהוא קשור אליהם.

שערי חליפין של מטבע חוץ (הידועים גם בתור פורקס), מושפעים ממכלול של גורמים פוליטיים וכלכליים הקשורים בהבדלים בין ערכי מטבעות או בין אזורים כלכליים, כגון יורו (EUR) ביחס למטבע של מדינה אחרת או אזור כלכלי אחר, כגון דולר ארה"ב (USD).

הגורמים העיקריים המשפיעים על שערי חליפין הם תנאי מסחר, יציבות פוליטית וביצועים כלכליים בין שני אזורים או מדינות. זה כולל גם את הצמיחה הכלכלית שלהם (לדוגמה: קצב צמיחת התמ"ג), בריאות כלכלית, שיעורי ריבית, שיעורי אינפלציה ומאזן תשלומים (כלומר יצוא, יבוא וחוב מדיני).

דו"ח התעסוקה של ארה"ב (NFP) הוא דוגמה לאירוע כלכלי חשוב הקשור למט"ח. ה-NFP משפיע בדרך כלל על שערי החליפין של צמדי המט"ח הבאים: יורו/דולר ארה"ב, ליש"ט/דולר ארה"ב, ו-דולר ארה"ב/ין יפני.

מחיר המניה של חברה בדרך כלל עולה או יורד בהתאם לשינויים במעמדה התחרותי בשוק. גורמים שונים משפיעים על מעמדה התחרותי של החברה, לרבות ידיעות חדשותיות הנוגעות לביצועים הפיננסיים של החברה או המפורסמות על ידה, וכן פעילויות תאגידיות (דיבידנדים, דוחות כספיים, פיצולי מניות, הנפקת זכויות וכו').

לוח שנה כלכלי של Plus500 מאפשר לך לסנן פעילויות תאגידיות על פי דוחות על דיבידנדים ורווחים עבור מסגרות זמן מוגדרות או מותאמות אישית.

דו"ח רבעוני של Meta - FB הוא דוגמה לאירוע חברה אשר יכול להשפיע על מחיר המניה.

מדד מניות הוא ממוצע משוקלל (נקודת ציון) של מחירי חברות נבחרות הנסחרות בבורסה. שוויו של מדד מניות נקבע על פי גורמים שונים כגון מקום מסחר, סוג נייר ערך, שווי שוק ושקלול מרכיבים. מדדי המניות הפופולריים בעולם כוללים בין היתר: בריטניה 100, נאסד"ק 100, יפן 225 ו- צרפת 40.

אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על CFD על מניות הוא אחוז השינוי בערך של מניה המהווה מרכיב משמעותי של אותו מדד ו/או אחוז השינוי הממוצע של קבוצת מניות בענף, מגזר או קטגוריה מסוימים. דעתם הכללית של המשקיעים והצמיחה הכלכלית הצפויה בשוק המניות של המדינה גם הם עשויים להשפיע על מחירי המדדים של אותה מדינה.

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים של גרמניה (Germany Services PMI) הוא דוגמה לאירוע כלכלי שעלול להשפיע על מחירו של מדד גרמניה 40, ושל מניות אחרות הנסחרות במדינה.

זקוקים לעזרה?
תמיכה