Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

סוחרים מקצועיים

Plus500 מציעה ללקוחותיה המקצועיים את רוב אמצעי ההגנה המוצעים ללקוחות קמעונאיים, וזאת ללא עלות נוספת.

שים לב: מינוף מגביר את ההפסדים והרווחים של המשקיעים; מינוף גבוה מגדיל את עלויות ההשקעה בגין מרווחים והוצאות מימון; הגדלת היקף המסחר גורמת לגידול בעלויות המסחר.

האם אתה יכול להגיש בקשה ולקבל חשבון מקצועי (חשבון PRO)?

האם אתה יכול להגיש בקשה ולקבל חשבון מקצועי (חשבון PRO)?
האם ביצעת בשנה האחרונה 10 עסקאות בממוצע בכל רבעון, בהיקף משמעותי בשוק רלוונטי?
שאלה 1 מתוך 3
האם אתה יכול להגיש בקשה ולקבל חשבון מקצועי (חשבון PRO)?
האם תיק המכשירים הפיננסיים שלך עולה על €500,000?
תיק מכשירים פיננסיים כולל:
 • מזומן
 • מניות
 • נגזרים*
 • חשבונות מסחר
 • מכשירי חוב
לא כולל:
 • תיקי רכוש
 • בעלות ישירה על סחורה
 • נכסים לא סחירים
*רק הפקדות במזומן שבוצעו למימון/רווחים שמומשו מהשקעה בנגזרים.
שאלה 2 מתוך 3
האם אתה יכול להגיש בקשה ולקבל חשבון מקצועי (חשבון PRO)?
האם עבדת במגזר הפיננסי בתפקיד רלוונטי לפחות שנה אחת?
שאלה 3 מתוך 3
האם אתה יכול להגיש בקשה ולקבל חשבון מקצועי (חשבון PRO)?
ייתכן שהנך זכאי להגיש בקשה לחשבון מקצועי!
האם כבר יש לך חשבון ב-Plus500?
טבלת מינוף (מינוף מקסימלי)
קריטריונים אחרים
טבלת מינוף (מינוף מקסימלי)
קטגוריית מכשירים חשבון PRO
מטבע חוץ 1:300
חוזי הפרשים על מדדים 1:150
סחורות 1:150
חוזי הפרשים על מניות 1:20
אופציות 1:5
תעודות סל 1:100
וירטואליים 1:5
קריטריונים אחרים
קריטריונים חשבון PRO
החזרים כספיים
הגנה על כספי הלקוחות
הגנה מפני יתרה שלילית
ביצוע עסקאות על הצד הטוב ביותר
שירות ביקורת פיננסית
זכויות ICF -

דוגמה להמחשה:

במכירת CFD על EUR/USD בסכום €15K בשער מכירה של 1.1750:

 • לקוחות מקצועיים עם רמת מינוף של 1:300 יזדקקו לביטחונות התחלתיים של 58.75€.

מי זכאי להגיש בקשה לחשבון מקצועי?

לקוחות העומדים לפחות בשניים מהקריטריונים הבאים.

 • פעילות מסחר מספקת ב-12 החודשים האחרונים

  בארבע הרבעונים הקודמים ביצעת בממוצע לפחות 10 עסקאות משמעותיות בשוק הרלוונטי1 בכל רבעון (עם Plus500 ו/או ספקים אחרים).

 • תיק מכשירים פיננסיים של מעל € 500,000 (כולל חסכונות כספיים ומכשירים פיננסיים)

  לא תידרש להפקיד סכום זה.
  היקף תיק המכשירים הפיננסיים שלך2 עולה על € 500,000.

 • נסיון רלוונטי בתחום השירותים הפיננסיים

  אתה עובד/עבדת במגזר הפיננסי לפחות שנה אחת שבה ביצעת תפקיד מקצועי הדורש ידע על עסקאות או שירותים בתחום.

1 שוק רלוונטי - נגזרים הנסחרים מעבר לדלפק, כגון חוזי הפרשים (CFD) ממונפים, מט"ח, הימורים בשוק ההון.
2 תיק המכשירים הפיננסיים כולל מניות, נגזרים (רק פקדונות כספיים לקרן/רווחים שמומשו מהשקעה בנגזרים), מכשירי חוב ופיקדונות כספיים. הוא לא כולל תיקי נכסים, בעלות ישירה על סחורה או ערכים נומינליים של מכשירים ממונפים.

זקוקים לעזרה?
תמיכה