Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האם Plus500 גובה עמלות מסחר?

Plus500 מתוגמלת עבור שירותיה בעיקר דרך "מרווח השוק". לדוגמה, כאשר המסחר מתבצע ב-EUR/USD, אם שער הקניה הוא 1.3128, אז שער המכירה יהיה 1.3126 בהתאם (כלומר, מרווח של 2 פיפסים במקרה הזה). בהבדל מספקי שירות אחרים, אשר גובים עמלה עבור כל פעילות מסחרית, Plus500 לא גובה עמלות מסחר.

למרות זאת, עשויות לחול עמלות נוספות, כגון:

מימון לילה - סכום מימון הלילה נוסף לחשבונך או מופחת ממנו בכל פעם שהפוזיציה נשארת פתוחה לאחר שעה מסוימת ("שעת מימון הלילה").
את שעת מימון הלילה ואחוז מימון הלילה היומי ניתן למצוא בקישור "פרטים" ליד שם המכשיר במסך הראשי של הפלטפורמה.

עמלת המרת מטבע - Plus500 תגבה עמלת המרת מטבע עבור כל העסקאות במכשירים הנקובים במטבע השונה מהמטבע של חשבונך.
עמלת המרת המטבע תעמוד כעת על עד 0.7% מהרווח וההפסד הנקי הממומש של העסקה ותבוא לידי ביטוי בזמן אמת ברווח והפסד נקי הלא ממומש של הפוזיציה הפתוחה.

עמלת אי פעילות - עמלה של עד 10 דולר ארה"ב תגבה אם לא תיכנס לחשבון המסחר שלך במשך שלושה חודשים לפחות. עמלה זו תחויב אחת לחודש מאותו רגע ואילך, כל עוד לא תתחבר לחשבונך. העמלה בגין חוסר הפעילות תהיה שווה לסכום הנמוך מבין שווי היתרה בחשבונך או 10 דולר ארה"ב (או לסכום שווה הערך בהתאם למטבע שלך). זאת מאחר ושירותי החברה עומדים לרשותך באופן מלא ורציף, גם אם לא נעשה בהם שימוש. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שהעמלה נגבית רק מחשבון המסחר בכסף אמיתי ורק במקרה שיש כסף בחשבון. כדי להימנע מתשלום עמלה זו, פשוט צריך להיכנס לחשבון שלך מעת לעת, שכן זה נחשב כפעילות מספקת שתמנע את ביצוע החיוב.

הוראת סטופ מובטח - אם תחליט לבחור בפקודה זו, שים לב שבעוד שהיא מבטיחה סגירה של הפוזיציה שלך בשער (מחיר) מסוים לפי בקשתך, המסחר כפוף למרווח רחב יותר. למידע נוסף ראה נושא “מסחר” ← “מה היא "הוראת סטופ מובטח"?

* למידע נוסף על עמלות, עיין ב-הסכם המשתמש

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500CY Ltd מורשית ומוסדרת ע"י הרשות לניירות ערך של קפריסין (רישיון מס' 250/14).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.