Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

תנאים והסכמים

הסכם משתמש

החוזה המכתיב את היחסים בין הלקוח והחברה, והמפרט את כל התנאים וההתניות ביחס לשימוש בשירות המוצע על ידי Plus500CY.

סיכונים

הודעת גילוי הסיכון שאנו מוסרים מספקת ללקוחות מידע לגבי הסיכונים המיוחסים ל-CFDs, אך היא אינה ממצה בהסברה את כל הסיכונים ואינה מסבירה כיצד סיכונים אלו עשויים לפעול בהקשר של הנסיבות הספציפיות של הלקוח. חשוב שלקוחותינו יבינו את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו במלואם בטרם יחליטו לקיים איתנו יחסי מסחר.

מדיניות פרטיות

המדיניות שלנו בנוגע לניהול והגנה על המידע האישי שלך.

הצהרת ניגוד עניינים

המדיניות שלנו בעניין ניטור וניהול ניגודי אינטרסים פוטנציאליים ב-Plus500CY, בין Plus500CY ולקוחותיה, ובין לקוחותיה השונים של Plus500CY. מטרתנו היא לפעול לאור מיטב האינטרסים של הלקוחות שלנו.

מדיניות ביצוע הוראות

המדיניות שלנו בנוגע ל"ביצוע מיטבי" בעת ביצוע הוראות מטעם לקוחותינו; Plus500CY נוקטת באמצעים מספקים על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותיה. מחובתנו לנהל את עסקינו מולך באופן כן, הוגן ומקצועי, וכן לפעול לטובת האינטרסים שלך בעת ביצוע הוראות.

תנאי השימוש באתר

גישתך לאתר זה היא בכפוף לתנאים שלנו ולהצהרות והודעות אחרות.

קרן לפיצוי משקיעים

Plus500CY הנה חברה בקרן לפיצויי משקיעים (“ICF”), המספקת פיצוי ללקוחות קמעונאיים הזכאים לכך, במקרה בו חברת השקעות קפריסאית אינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה.

מידע על החברה

מידע על רישיון ופרטים ליצירת קשר של Plus500CY Ltd.

מדיניות הטיפול בתלונות הלקוח

פירוט מלא על הליך התלונות שלנו זמין כאן.

מדיניות סיווג הלקוחות

מדיניות זו מכילה מידע ונהלים לגבי האופן שבו Plus500CY מסווגת את לקוחותיה לפי הקטגוריות הזמינות.

מסמך פרטי מפתח - סחורות

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו - סחורות.

מסמך פרטי מפתח - מטבעות וירטואליים

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו - מטבעות וירטואליים.

מסמך פרטי מפתח - ETF

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו - ETF.

מסמך פרטי מפתח - מטבע חוץ

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו - מטבע חוץ.

מסמך פרטי מפתח - מדדים

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו - מדדים.

מסמך פרטי מפתח - אופציות

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו - אופציות.

מסמך פרטי מפתח - מניות

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו - מניות.

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500CY Ltd מורשית ומוסדרת ע"י הרשות לניירות ערך של קפריסין (רישיון מס' 250/14).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.
זקוקים לעזרה?
תמיכה