Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

מה מניע את ה-FTSE100?

עדכון אחרון: 10/12/2023

מדד ה - FTSE100 (UK100)‎ מורכב מ-100 החברות הגדולות ביותר בבורסת המניות של לונדון.

ערכו של ה-FTSE100 מורכב ממדידת הערך של 100 החברות הגדולות ביותר בבורסת המניות של לונדון. ערכי המניות של חברות אלו נשקלים ומחושבים כדי לתת לסוחרים תמונת מצב מדוייקת של המדד.

אילו חברות מובילות במדד FTSE100 ?

חברות ה-FTSE100 נבחרות בהתאם לעירוך היוון לפי מחיר שוק של ההיצע הצף שלהן, אשר מייצג את סך הערך של המניות הסחירות שלהן.

אם לחברה יש מניות אשר מיועדות לחברי חבר המנהלים שלה או לאנשים פרטיים אחרים והן אינן נסחרות באופו ציבורי, הן לא נחשבות עבור הערכה זו. החברות הגדולות ביותר ב-FTSE100 הן:

* החברות הגדולות ביותר נכון לספטמבר 2020

“רקע

מה מניע את מחיר ה-FTSE100?

הערך הקולקטיבי של החברות האלו משפיע על הערך של ה-FTSE100 על בסיס יומי.

לדוגמה, בעוד Astrazeneca היא אולי החברה הגדולה ביותר לפי שווי שוק, היא משוקללת כדי לשמור על השפעתה יחסית. כך מוודאים כי חברה אחת לא יכולה לשלוט על ההרכב, ו-99 החברות הנוספות עדיין משפיעות על הערך של המדד.

בסופו של כל יום מחושבים המחירים של חברות אלו ומוזנים לנוסחה קבועה מראש, אשר מראה את התנועה הכוללת של 100 חברות מובילות אלו. בעוד ערכן של חלק מחברות אלו אולי הרקיע שחקים במהלך יום המסחר, אחרות אולי ירדו. כולם מחושבים יחד בסוף היום כדי לראות האם המדד כולו עלה או ירד במהלך אותו היום.

זה עוזר לסוחרים להעריך בצורה טובה יותר את תנועות המדד והתנודתיות שלו לאורך יום, שבוע, חודש ואפילו שנים.

איך חברות נכנסות ל-FTSE100 ?

חבר המנהלים של קבוצת בורסת המניות של לונדון, אשר מציעים בין היתר את FTSE100 , 250 ואחרים, נפגשים אחת לרבעון לדון בביצועי החברות ושווי השוק שלהן.

כדי להצטרף למדד היוקרתי, חברות נדרשות להיות בעלות שווי שוק אשר ממקם אותן כחברה במקום ה-90 ומעלה. אם הן מגיעות למקום זה הן מצורפות למדד באופן אוטומטי.

כדי לשמור על עקביות והמשכיות, חברה לא תצא מהמדד באופן אוטומטי עד אשר היא תגיע למקום המקביל ל-111. אם זה קורה, היא תמוקם במדד ה-FTSE250 אשר מורכב מ-250 החברות הגדולות ביותר של (LSEG) בהנחה ויש להן את שווי השוק הנדרש כדי להצדיק את מיקומן.

לדוגמה, השווי של חברה א׳ ממקם אותה במקום 110. באותו הזמן, שווי חברה ב׳ גדל מלא להכנס למדד לשווי המצדיק את מיקומה במספר 90.

במהלך הפגישה הרבעונית של ה-LSEG הם יחליטו להוסיף את חברה ב׳ ל-FTSE100, ובכך להוריד למעשה את חברה א׳ למקום 111, אשר יקנה לה מיקום יפה במדד FTSE250 אך יוציא אותה מה-FTSE100 .

התנועות של מדד ה-FTSE100 משקפות את פעילות המסחר באותו היום בקרב 100 החברות הגדולות ביותר. מספר זה, אשר משתנה על בסיס יומי, משאיר את הסוחרים עירניים היות והמדד יכול לעלות, גם אם חלק מהחברות המרכיבות אותו יורדות (ולהיפך) כתוצאה מהשקלול.

זקוקים לעזרה?
תמיכה