Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

תנאים והסכמים

מדיניות הטיפול בתלונות הלקוח

פירוט מלא על הליך התלונות שלנו זמין כאן.

מידע על החברה

מידע על רישיון ופרטים ליצירת קשר של Plus500EE AS.

הצהרת ניגוד עניינים

המדיניות שלנו בעניין ניטור וניהול ניגודי אינטרסים פוטנציאליים ב-Plus500EE, בין Plus500EE ולקוחותיה, ובין לקוחותיה השונים של Plus500EE. מטרתנו היא לפעול לאור מיטב האינטרסים של הלקוחות שלנו.

סיכונים

הודעת גילוי הסיכון שאנו מוסרים מספקת ללקוחות מידע לגבי הסיכונים המיוחסים ל-CFDs, אך היא אינה ממצה בהסברה את כל הסיכונים ואינה מסבירה כיצד סיכונים אלו עשויים לפעול בהקשר של הנסיבות הספציפיות של הלקוח. חשוב שלקוחותינו יבינו את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו במלואם בטרם יחליטו לקיים איתנו יחסי מסחר.

מדיניות פרטיות

המדיניות שלנו בנוגע לניהול והגנה על המידע האישי שלך.

מדיניות סיווג הלקוחות

מדיניות זו מכילה מידע ונהלים לגבי האופן שבו Plus500EE מסווגת את לקוחותיה לפי הקטגוריות הזמינות.

מדיניות ביצוע הוראות

המדיניות שלנו בנוגע ל"ביצוע מיטבי" בעת ביצוע הוראות מטעם לקוחותינו; Plus500EE נוקטת באמצעים מספקים על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותיה. מחובתנו לנהל את עסקינו מולך באופן כן, הוגן ומקצועי, וכן לפעול לטובת האינטרסים שלך בעת ביצוע הוראות.

הסכם משתמש

החוזה המכתיב את היחסים בין הלקוח והחברה, והמפרט את כל התנאים וההתניות ביחס לשימוש בשירות המוצע על ידי Plus500EE.

תנאי השימוש באתר

גישתך לאתר זה היא בכפוף לתנאים שלנו ולהצהרות והודעות אחרות.

מסמך פרטי מפתח

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו.

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500EE AS מורשית ומוסדרת על ידי הרשות לפיקוח פיננסי של אסטוניה (רישיון מספר 4.1-1/18).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.
זקוקים לעזרה?
תמיכה