Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

פתיחת חשבון

האם אני יכול להחזיק ביותר מחשבון מסחר אחד?

אנו ממליצים ללקוחות להתמקד בחשבון מסחר אחד ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגור חשבונות נוספים שיפתחו. יחד עם זאת, כל מקרה ייבחן באופן פרטני. אם יש לך אישור לחשבון נוסף, יש לנהל אותו בנפרד. לא ניתן להעביר כספים בין שני החשבונות.

פרטים נוספים

האם קיים סיכון לכסף האמיתי שלי בזמן השימוש בחשבון המדומה?

לא, שימוש בחשבון המדומה אינו כרוך בסיכון ואינך יכול לאבד כסף אמיתי בזמן השימוש בחשבון מסוג זה.

פרטים נוספים

כיצד אוכל לשנות את הסיסמה שלי?

כדי לשנות את סיסמתך יש ללחוץ על "תפריט" ← “הגדרות” ← “הגדרות אבטחה” ← "שנה את הסיסמה שלי" ← "ערוך" ← הזן סיסמה ישנה וחדשה ← "שינוי סיסמה".

פרטים נוספים

כיצד אוכל לקבל יותר כסף וירטואלי למסחר בחשבון המדומה שלי?

ברגע שיתרת החשבון המדומה מגיעה לסכום של 200 EUR (או לסכום שווה ערך) או פחות, ההון המדומה ההתחלתי יחודש ע"י המערכת באופן אוטומטי.

פרטים נוספים

כיצד אני יכול להתחבר לפלטפורמת המסחר של Plus500?

באפשרותך להתחבר לפלטפורמת המסחר של Plus500 באמצעות Web-Trader, iPhone/iPad, אפליקציית Android ואפליקציית Windows.
מידע נוסף ניתן למצוא בחלק התחתון של העמוד הראשי באתר שלנו.

פרטים נוספים

כיצד אוכל לפתוח חשבון מדומה (התנסות)?

חשבון התנסות ניתן לפתוח בעת ההרשמה ע"י לחיצה על “כסף מדומה" בחלון “בחר אפשרויות מסחר” . באפשרותך לעבור ממסחר בכסף אמיתי לחשבון המדומה ע"י לחיצה על "עבור לחשבון מדומה" בעמוד הראשי של הפלטפורמה או בעזרת תפריט האפליקציה.

פרטים נוספים

כיצד ניתן לעבור מחשבון למסחר בכסף אמיתי לחשבון מדומה?

ניתן לבחור את החשבון המועדף בעמוד הכניסה או להחליף בין שני החשבונות ע"י לחיצה על “כסף מדומה” או “כסף אמיתי” בעמוד הראשי של הפלטפורמה או בעזרת תפריט האפליקציה.

פרטים נוספים

האם קיימת מגבלת זמן לשימוש בחשבון המדומה?

אין מגבלה! Plus500 מאפשרת לך להשתמש בחשבון המדומה ללא הגבלת זמן, על מנת שתוכל להכיר היטב את הפלטפורמה ולתכנן את אסטרטגית המסחר שלך.

פרטים נוספים

מה ההבדל בין החשבון המדומה לבין חשבון המסחר בכסף אמיתי?

גם בחשבון המדומה וגם בחשבון המסחר בכסף אמיתי הינך סוחר בתנאים אמיתיים של השוק.
ההבדל היחיד בין שני סוגי החשבון הוא בכך, שבחשבון המדומה אינך עושה שימוש בכסף אמיתי.

פרטים נוספים
לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500CY Ltd מורשית ומוסדרת ע"י הרשות לניירות ערך של קפריסין (רישיון מס' 250/14).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.