Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

האם אתם מציעים שירות התראות?

כן, וללא כל עלות! באפשרותך לקבל התראות והודעות בכל פעם שאתה פותח/סוגר פוזיציה, כשהמכשיר מגיע לשער (מחיר) ספציפי לפני דרישת ביטחונות וכו'. שימוש בשירות זה נותן לך, במידה מסוימת, אפשרות לשלוט בפעילות בחשבון המסחר שלך, גם כשאתה מנותק מפלטפורמת המסחר.

באפשרותך להגדיר התראות על ידי לחיצה על "תפריט" ← "הגדרות" ← "הגדרת הודעות" ובחירה באפשרות קבלת ההתראות בדוא"ל/SMS/הודעות דחיפה.

לידיעתך, הודעות דחיפה נשלחות לכל מכשיר אשר ממנו התחברת לחשבונך. אם השתמשת במכשיר של אדם אחר כדי להיכנס לחשבון המסחר שלך, הודעות דחיפה יישלחו הן למכשיר זה והן למכשירים שלך. במקרה כזה תוכל לפנות לשירות התמיכה ולבקש להסיר התקני צד שלישי מרשימת המכשירים בחשבון המסחר שלך.

שים לב שמדובר בהתראות בלבד ועל מנת לפקח על הפעילות המסחרית שלך ולנקוט בצעדים, כגון פתיחה/סגירה של פוזיציות, עליך להתחבר לפלטפורמת המסחר.

יתר על כן, קבלת ההודעות וההתראות אינה מובטחת מכיוון שהן נמסרות ע"י צדדים שלישיים. הינך אחראי באופן בלעדי על המעקב אחר הפוזיציות שבחשבונך ועל נקיטת הפעולות הנדרשות, לדוגמה, העברת כספים וסגירת פוזיציות.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צרו איתנו קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.